Jauna elpa vēstures kabinetā: Brocēnu vidusskolas projekts /

21. maijā 2014. gadā

Kāpēc pārmaiņas  nepieciešamas? Kā tās uzlabos mācību vidi, procesu un rezultātus?

Vēstures kabinets atrodas skolas ziemeļu pusē, pie sienām ir brūnas tapetes un 60.gadu skapji, tādēļ ir tumšs un nemājīgs.Pie sienām izliktas kartes par novadiem, ģerboņiem un ES. Tas neveicina skolēnu zināšanas mācību stundā. Pie soliem ir krēsli ar cietu virsmu un neergonomisku izliekumu. Bieži skolēniem stundā ir grūti nosēdēt. Būtu nepieciešams nomainīt klasē tapetes, karšu vietā izvietot citus informatīvos materiālus, kas veicinātu skolēniem interesi par Latvijas vēsturi, palīdzētu nostiprināt zināšanas, zinot, ka daudzi skolēni informāciju uztver vizuāli. Iespēju robežās, būtu nepieciešams nomainīt krēslus. Veiksmīgi informācijas vizualizēšanai var izmantot žalūzijas.

Ar "Idejošanas" projektu aicinām iepazīties šeit: Jauna elpa vēstures kabinetā

 

Idejas pārmaiņām!

Savas idejas izteica 186 skolēni no 7.-12. klasei. Skolēnu idejas: Dzeltenas tapetes, jaunus skapjus, mīkstie krēsli, senlaicīgs stils ,samazināt puķu skaitu, interesantāku solu izvietojumu, pārkrāsot durvis, uz soliem pasaules politisko karti, pie sienām ievērojamu cilvēku fotogrāfijas, senās Brocēnu fotogrāfijas, svinamās dienas, nozīmīgākie gada skaitļi, politiskās karikatūras, plakāti, ievērojamu cilvēku  teicieni, Latvijas teritorija svešu valstu varā. Skolotāju idejas: izveidot lielformāta kalendāru ar Latvijas vēstures piemiņas un svētku dienām, izveidot vēsturisko lietu skapi, gar sienām likt svarīgākos notikumus hronoloģiskā secībā visa gada garumā, valsts prezidentu attēli.

Komanda izvēlējās realizēt tās idejas, kuras uzvarēja skolēnu un skolotāju balsojumā, jo vēstures kabinetā mācās skolēni no 6.-12. klasei.  Balsojumā uzvarēja ideja par mīksto krēslu iegādi, lielformāta kalendāra izveidi, pasaules politiskās kartes novietošana uz soliem, valsts prezidentu portretu novietošana pie klases sienas un informatīvā stenda izveide par Latvijas teritorijas atrašanos svešu valstu varā. Lai klasi padarītu gaišāku, pārlīmēsim arī tapetes.