Čillotava:Liepājas Raiņa 6.vidusskolas projekts /

21. maijā 2014. gadā

Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 2.stāva vestibils skolā netiek lietderīgi izmantots, bet ir pateicīgs tam, lai skolēni varētu apgūt zināšanas un pavadīt jēgpilnu brīvo laiku atvērtā mācību vidē. Tas pierāda to, ka skolēni var mācīties ne tikai klašu telpās, bet arī ārpus tām, tā izmantojot jebkurus skolas telpas resursus.

Idejošanas rezultātā komanda vienprātīgi izvēlējās mainīt 2.stāva vestibilu, to padarot pieejamu gan atvērtai mācību videi, gan atpūtai. Ja būtu iespēja šādu telpu radīt, tad tā izskatītos tāda kā minēta  astoņos  idejas risinājumos un pievienotajās skicēs.

Ar "Idejošanas" projektu aicinām iepazīties šeit: Čillotava