Idejošana /

21. maijā 2014. gadā

Radošās darbības nedēļas radi!2014 iniciatīva "Idejošana"

Kas ir „idejošana”?     

Idejošana jeb ideju mērķtiecīga radīšana ir neatņemama radošā procesa sastāvdaļa, kura rezultātā nonākam pie jaunām, unikālām un pielietojamām idejām. Idejas var būt vienkāršas, sarežģītas, balstītas inovācijā vai tradīcijās, pārsteidzošas, smieklīgas, drošas un pārdrošas. Idejām nav robežu, turklāt – jo vairāk, jo labāk!     

Kā teicis ķīmiķis un Nobela balvas laureāts Linus Paulings: „Vislabākais veids, kā nonākt pie veiksmīgas idejas, ir radīt daudz ideju un tad atmest liekās!”  

Kaut arī pasaules vēsture liecina, ka visoriģinālākās idejas nereti radušās kļūdas vai nejaušības pēc, var teikt, ka idejošana ir arī prasme, kas ir jāattīsta un  ko var attīstīt tikai praktizējot, piemēram, nododoties apzinātam ideju radīšanas procesam un intensīvi domājot jaunus risinājumus kādas konkrētas lietas, vietas vai procesa uzlabošanai, papildināšanai, pārveidošanai. Īsāk sakot – meklējot radošus risinājumus izaicinājumam.

LASĪT VAIRĀK
21. maijā 2014. gadā

Pastāvēs, kas pārvērtīsies: Tirzas pamatskolas projekts

Reiz pienāca diena, kad ļaunās fejas KRĪZE un OPTIMIZĀCIJA klauvēja pie nelielas lauku Skolas durvīm, viņa bija izvēles priekšā – turēt durvis ciet un ielaist tikai stingri pēc saraksta vai rast jaunas iespējas. Projektā “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” (SFL iniciatīva “Pārmaiņu iespējas skolām”) Skolas “glābšanas plāns” izauga par aicinājumu mācīties – radoši risināt problēmas, uzlabot vidi un darba procesu, atvērt durvis pieaugušajiem (2009.-2011.).

Projekta laikā sapratām, ka Skola var būt noderīga kopienai daudz vairāk, nekā līdz tam bija pierasts! Ar to tad arī maisam bija gals vaļā, jo domāt un rīkoties radoši ir aizraujoši! Projektam “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” radās turpinājums - “Iespējas visiem” (SFL iniciatīva “Pārmaiņu iespējas skolām”). (2012.-2013.)

Ar "Idejošanas" projektu aicinām iepazīties šeit: Pastāvēs, kas pārvērtīsiesViens no projekta laika veikumiem -veselības taka bērniem  “Čiekurtaka”. Ideja par attīstošu veselības taku pirmsskolas grupu bērniem radās skolotājiem, pastaigājoties Baskāju takā Valgundē. LASĪT VAIRĀK
21. maijā 2014. gadā

Čillotava:Liepājas Raiņa 6.vidusskolas projekts

Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 2.stāva vestibils skolā netiek lietderīgi izmantots, bet ir pateicīgs tam, lai skolēni varētu apgūt zināšanas un pavadīt jēgpilnu brīvo laiku atvērtā mācību vidē. Tas pierāda to, ka skolēni var mācīties ne tikai klašu telpās, bet arī ārpus tām, tā izmantojot jebkurus skolas telpas resursus.

Idejošanas rezultātā komanda vienprātīgi izvēlējās mainīt 2.stāva vestibilu, to padarot pieejamu gan atvērtai mācību videi, gan atpūtai. Ja būtu iespēja šādu telpu radīt, tad tā izskatītos tāda kā minēta  astoņos  idejas risinājumos un pievienotajās skicēs.

Ar "Idejošanas" projektu aicinām iepazīties šeit: Čillotava

LASĪT VAIRĀK
21. maijā 2014. gadā

Zaļā klase-zaļi domāt un zaļi just.: V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas projekts

Projekta mērķis: ģimnāzijas apkārtnes un pagalma zaļās zonas pielāgošana  daudzveidīga mācību procesa organizēšanai.

Lai svaigā gaisā veicinātu smadzeņu darbības uzlabošanos. Lai mainītu skolas vides dizainu, kas nodrošinātu mūsdienīgu mācību procesu.

Lai veicinātu skolas apkārtnes ainavas racionālu un mērķtiecīgu  izmantošanu.

Lai izveidotu ugunskura vietu un šķēršļu joslu.

Lai uzbūvētu nelielu tiltu pāri upītei, kas ļautu pētīt ūdens sastāvu, ūdens dzīvniekus un augus.

Lai dotu iespēju izmantot Zaļo klasi arī Alternatīvās  sākumskolas un Kuldīgas pamatskolas audzēkņiem, kuri mācās mūsu skolas ēkā.

Zaļā klase varētu kalpot arī kā mācību, atpūtas un viesu uzņemšanas telpa.

Ar "Idejošanas" projektu aicinām iepazīties šeit: Zaļā klaseLASĪT VAIRĀK
21. maijā 2014. gadā

Otrā iespēja!:Tirzas pamatskolas projekts

Projekta mērķis bija uzlabot skolēnu atpūtas stūrīti un sagādāt pārsteigumu skolas biedriem, skolotājiem, darbiniekiem.

Kāpēc pārmaiņas nepieciešamas. Kā tas uzlabos mācību vidi, procesu un rezultātus?

Skolas atpūtas stūrītis nav mājīgs, jo tajā ir tikai tenisa galds un koka soli. Skolēniem patīk tur uzturēties – spēlēt tenisu, novusu, vērot spēli, sarunāties. Skolā ir jābūt vietai, kur skolēni var atpūsties, justies ērti un mājīgi. Tas palīdz mācīties.

Idejas īstenošana

Rezultātā izlēma apvilkt pufus ar audumu. Audumu uzdāvināja jauniešu biedrība “YourWay”. Klases vakars pārvērtās slepenā misijā – idejas īstenošana izrādījās pietiekami sarežģīta, taču veiksmīga. Strādāja visi gan puiši, gan meitenes – izveidojās lieliskas mazas komandas. Pirmdienas rītā pārsteigums bija visiem!  Pufi veiksmīgi iekļāvās interjerā. Tie noder sēdēšanai, ērtai tērzēšanai un pat pagulēšanai. Arī atkārtot vārdiņus angļu valodā ir interesantāk sēžot uz pufa! Tos izmanto un par tiem rūpējas ne vien 8.klase, bet visi skolēni.Ar "Idejošanas" projektu aicinām iepazīties šeit: Otrā iespēja!

LASĪT VAIRĀK
21. maijā 2014. gadā

Draugam – jā!: Mācīties un atpūsties sakārtotā vidē. Sabiles vidusskolas projekts

Gaitenī ir vienmuļi, nav iespēju apsēsties, tikai stāvēt vai skraidīt starpbrīžos. Pēc idejas īstenošanas būs iespēja komunicēt grupiņās sēžot, nebūs tāda nekoordinēta skraidīšana. Tika nolemts izvietot soliņus gaiteņos, lai būtu iespēja apsēsties, lai nesēdētu uz palodzēm, estētiskais noformējums.

Ar "Idejošanas" projektu aicinām iepazīties šeit: Draugam-jā!

LASĪT VAIRĀK
21. maijā 2014. gadā

Tā ir mīlestība, kas liek Zemei griezties: Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekts

Kāpēc pārmaiņas nepieciešamas, un kā tas uzlabos mācību vidi, procesu un rezultātus?

Vieta, kur audzēkņi atpūšās un gatavojās eksāmeniem, kur vienmēr ciemojas gan kuldīdznieku  ģimenes  ar bērniņiem gan daudzi jo daudzi tūristi - Skolas  dārzs ar  stādījumiem  dizainiski ir  novecojis, 2013.g. izveidotā  “Ezīša taka “ jeb mīlestības taka ar parka    skulptūrām ir nepilnīga un izskatās nepabeigta. Pašu un vieskomandu 13.- 17.maijam ( mēbeļu galdnieku programmas audzēkņi) gatavotas parka skulptūras par mīlestības tēmu, kas papildinātu šo skulptūru taku, dārzu veidotu saistošāku un pabeigtu skulptūrās mīlestības stāstu. Studentisku azartu parkā ienesīs mūsu ( tūrisma pakalpojumu programmas audzēkņi)pašlaik projektētais klātbūtnes Ezīša Saules pulkstenis ar moderniem stādījumiem(katrai aroda nodaļai viens komplekss stādījums, t.sk. specifiskas gašaugu kolekcijas, jo mums ir arī ēdināšanas pakalpojumu programmas, kuras tos liks lietā) un astronomiskā laika norādes akmeņiem. Tādā Skolas dārzā gribēs paciemoties ikviens, atpūsties, izzināt Ezīša takas mīlsetības stāstu no sagatavota bukleta un laiku pa laikam noskaidrot no Saules pulksteņa, vai nesākās lekcija, eksāmens,  vai varbūt ekskursantu autobuss jau gaida...Kopdarbs lielas un izgaismotas  parka skulptūras veidošanā laikā no 14.maija līdz 20.jūnijam  ar Kuldīgas Mākslas nama dāņu mākslinieku/koktēlnieku “Mīlestība dzintarā”  attīstīs galdnieku audzēkņu dizainisko iztēli parka vidē.

LASĪT VAIRĀK
21. maijā 2014. gadā

Sapņi piepildās: tautskola un brīvā laika centrs Kusas pamatskolā

Pārmaiņu nepieciešamība izvirzīja mērķi izvērst Kusas pamatskolas izglītojošo darbību, aktualizējot kopienas ilgtspējai būtiskās vērtības. Palīdzēt vietejiem cilvēkiem justies laimīgākiem, attīstot Kusas pamatskolu kā daudzpusīgu mūžizglītības un kultūras centru.

Lielākais iegumus, ko esam ieguvuši ir Multifunkcionālais centrs (MC) „1.stāvs”, kuru apmeklē visu paaudžu cilvēki, aktīvi darbojas gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie. Ir jūtami uzlabojusies materiāli tehniskā bāze zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetā, kā arī visi, kuri iesaistījās Tautskolā, ir apguvuši jaunas prasmes un iemaņas, ir kopīgi darbojušies dažādu pasākumu organizēšanā un vadīšanā, kā arī turpina apmeklēt Tautskolu un MC „1.stāvs” un iesaistās jaunās aktivitātēs – Grundtvig programmas projektā „Bilžu balsis”.

Ar "Idejošanas" projektu aicinām iepazīties šeit: Sapņi piepildās

 

LASĪT VAIRĀK
21. maijā 2014. gadā

Jauna elpa vēstures kabinetā: Brocēnu vidusskolas projekts

Kāpēc pārmaiņas  nepieciešamas? Kā tās uzlabos mācību vidi, procesu un rezultātus?

Vēstures kabinets atrodas skolas ziemeļu pusē, pie sienām ir brūnas tapetes un 60.gadu skapji, tādēļ ir tumšs un nemājīgs.Pie sienām izliktas kartes par novadiem, ģerboņiem un ES. Tas neveicina skolēnu zināšanas mācību stundā. Pie soliem ir krēsli ar cietu virsmu un neergonomisku izliekumu. Bieži skolēniem stundā ir grūti nosēdēt. Būtu nepieciešams nomainīt klasē tapetes, karšu vietā izvietot citus informatīvos materiālus, kas veicinātu skolēniem interesi par Latvijas vēsturi, palīdzētu nostiprināt zināšanas, zinot, ka daudzi skolēni informāciju uztver vizuāli. Iespēju robežās, būtu nepieciešams nomainīt krēslus. Veiksmīgi informācijas vizualizēšanai var izmantot žalūzijas.

Ar "Idejošanas" projektu aicinām iepazīties šeit: Jauna elpa vēstures kabinetā

 

LASĪT VAIRĀK
21. maijā 2014. gadā

Radošāks darbs radošā klasē: Brocēnu vidusskolas projekts

Kāpēc pārmaiņas  nepieciešamas? Kā tās uzlabos mācību vidi, procesu un rezultātus?

Plānojam uzlabot latviešu valodas un literatūras kabinetu, kas ir arī 11. b klases telpa. Pārmaiņas ir nepieciešamas, jo radošajam procesam ir nepieciešama ierosme, ko veicināt var arī pārmaiņas. Skolēni uzskata, ka viņus mācību darbam iedvesmos krāsas, papildinformācija, dažādas ierosmes uz sienām.Arī sakārtotāka vide (piemēram, vienādas krāsas vai formu puķupodi).

Ar "Idejošanas" projektu aicinām iepazīties šeit: Radošāks darbs radošā klasē

LASĪT VAIRĀK