Vai šodien pasaulē pastāv nabadzība? Pasaules lielākā mācību stunda Rīgas 61. vidusskolā /

03. novembrī 2015. gadā

Pasaules lielākajā mācību stundā Rīgas 61.vidusskola 8.klase aplūkoja jautājumu, vai šodien pasaulē pastāv nabadzība. Šajā stundā tika pilnveidota skolēnu izpratne par dabas, sociālo un ekonomisko procesu mijiedarbību reģionālā un globālā mērogā,  starptautisko organizāciju lomu, kā arī tika veicināta spēja līdzatbildīgi iesaistīties sociālo problēmu risināšanā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.