tuk-tuk (klauviens)..."Vai drīkst ienākt?" /

03. novembrī 2015. gadā

Pasaules lielākajā stundā  Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 3.klases skolēni daudzveidīgi iepazina dabas likumsakarības, vērojot barošanās ķēdi dabā, izprotot katras dzīvības lomu tajā. Izmantojot gan audiovizuālos materiālus, gan rotaļas, bērnos veidojās izpratne, kā dzīvot saskaņā ar dabu.

Fotoreportāža apskatāma šeit.