Pasaules lielākā stunda /

01. novembrī 2015. gadā

Pasaules lielākā mācību stunda Rankas skolā pievēršas nabadzības tēmai

Pasaules lielākajā stundā Rankas pamatskolas 9.klases audzēkņi  pievērsās nabadzības tēmai Latvijā un pasaulē. Stundas gaitā tika runāts par nabadzības cēloņiem un sekām. Skolēni, izvērtējuši informāciju par nabadzības riskiem, izteica viedokli, kā  rīkoties, lai samazinātu nabadzīgo un trūcīgo iedzīvotāju skaita palielināšanos nākotnē.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
01. novembrī 2015. gadā

Godīgas spēles principa ievērošana sporta preču industrijā. Pasaules lielākā stunda Rīgas Hanzas vidusskolas 6. b klasē

Rīgas Hanzas vidusskolas 6.b klases skolēni  Pasaules lielākajā mācību stundā, kuras nosaukums bija „Godīgas spēles principa ievērošana sporta preču industrijā”, iepazinās ar problēmām, ko rada „globālās piegādes ķēde” un tās saistība ar nodarbinātajiem nabadzīgākajās valstīs. Tika diskutēts par jautājumiem, kuri ir saistīti ar globālo tirdzniecību sporta preču industrijā, gatavojoties pasaules mēroga sporta pasākumiem: nevienlīdzība un netaisnība sporta preču industrijā, cilvēktiesību un pienācīgu darba apstākļu nodrošināšana darbavietās. Skolēni izteica viedokli par to, ko katrs var dot, lai veidotu godīgāku un taisnīgāku pasauli.

 

LASĪT VAIRĀK
01. novembrī 2015. gadā

Kāpēc cilvēki pamet savu valsti? Lielā stunda Rīgas Hanzas vidusskolas 6. klasēs

Rīgas Hanzas vidusskolas 6.a un 6.b klases skolēni  Pasaules lielākajā mācību stundā diskutēja par to, kāpēc cilvēki pamet savu valsti. Šajā stundā tika izvērtēta cilvēku migrācijas situācija un tās iemesli, skolēni izteica savu viedokli par problēmām, kas saistītas ar cilvēku migrāciju, izvērtēja, kādas ir migrācijas pozitīvās un negatīvās sekas.

LASĪT VAIRĀK
01. novembrī 2015. gadā

It makes our city look ugly. Pasaules lielākā mācību stunda Rīgas Hanzas vidusskolas 6.a klasē

Rīgas Hanzas vidusskolas 6.a klases Pasaules lielākajā mācību stundā tika runāts par to, kā veidot skolēnos vērīgu, saudzīgu un saimniecisku attieksmi pret apkārtējo pasauli. Skolēni patstāvīgi pētīja savai dzīvesvietai tuvāko apkārtni, apkopoja materiālus, izvirzīja problēmas un formulēja savu viedokli par vēlamo savas pilsētas tēlu. Diskutējot par drošu, veselīgu un sakoptu vidi, tika rosināts domāt par to, ko katrs var darīt, lai mūsu pilsēta kļūtu tīrāka, sakoptāka un skaistāka.

Foto apskatāms šeit.

LASĪT VAIRĀK
01. novembrī 2015. gadā

Diena bez iepirkšanās. Pasaules lielākā mācību stunda Rīgas Hanzas vidusskolas 5.b klasē

Rīgas Hanzas vidusskolas 5.b klases Pasaules lielākās mācību stundas temats bija „Diena bez iepirkšanās”. Šajā stundā skolēni formulēja savu viedokli par ilgtspējīgu patēriņu, izvērtēja dažādus iepakojuma veidus, analizēja to nepieciešamību un iespēju izmantot otrreiz vai pārstrādāt, kā arī pievērsa uzmanību tam, ko katrs pats var mainīt savā ikdienā ilgtspējīga patēriņa veicināšanai.

LASĪT VAIRĀK
01. novembrī 2015. gadā

Saules nozīme cilvēka dzīvē (mainoties man, mainās pasaule un cilvēki). Lielā stunda Rīgas Hanzas vidusskolas 5.a klasē

Rīgas Hanzas vidusskolas 5.a klases Pasaules lielākajā mācību stundā par saules nozīmi cilvēka dzīvē skolēni apzināja saules enerģijas ietekmi, tās izmantošanas iespējas tagad un nākotnē. Šajā stundā tika saistīta tradicionālā kultūra ar dabaszinātnēm, kā arī veicināta skolēnu izpratne par savu lomu mūsdienu pasaules, dabas un kultūras saglabāšanā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
01. novembrī 2015. gadā

Sevis izzināšana un pilnveidošana. Rīgas Hanzas vidusskolas 4.b klases Pasaules lielākā mācību stunda

Rīgas Hanzas vidusskolas 4.b klases skolēni  Pasaules lielākajā mācību stundā strādāja ar sevis izzināšanas un pilnveidošanas jautājumiem. Ar mākslas darbu un radošās pašizpausmes palīdzību skolēni apzinājās savas emocijas, nosauca tās, kā arī izvērtēja to, kā emocijas ietekmē cilvēku rīcību.  Stundā paveiktais rosināja prasmi domāt un rīkoties patstāvīgi, uzņemoties atbildību par savu rīcību.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
01. novembrī 2015. gadā

Mana drošība un miers. Rīgas Hanzas vidusskolas 4.a klases Pasaules lielākā mācību stunda

Rīgas Hanzas vidusskolas 4.a klases skolēni Pasaules lielākajā mācību stundā, kuras  nosaukums „Mana drošība un miers”,  veidoja priekšstatu par drošību un mieru globālajā pasaulē un savā ikdienas dzīvē.Viņi iepazina drošības nozīmīgākos faktorus, formulēja,  kad jūtas nedroši un kad - droši un mierīgi.  Skolēni apzinājās,  kā noteikt situācijas, kad draud briesmas, un kā tajās rīkoties.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
01. novembrī 2015. gadā

Sāksim dzīvot veselīgāk: Pasaules lielākā mācību stunda Rīgas Hanzas vidusskolas 4. klasē

Pasaules lielākajai mācību stundai Rīgas Hanzas vidusskolas 4.klasē tika dots nosaukums „Sāksim dzīvot veselīgāk”. Šajā stundā tika veidoti priekšstati par labas veselības priekšnosacījumiem, to nozīmi un ievērošanu ikdienas dzīvē. Skolēni uzzināja par saslimstību un veselības aprūpes problēmām citās zemēs, vērtēja, kā veicināt katra cilvēka tiesības uz labu veselību, un izteica viedokli, kā ikdienā praktizēt veselīgu dzīvesveidu. Stundas noslēgumā skolēni iepazinās ar skolas medmāsas darbu.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
01. novembrī 2015. gadā

Būt vienam un būt kopā ar citiem: Pasaules lielākā mācību stunda Rīgas Hanzas vidusskolas 3. b klasē

Rīgas Hanzas vidusskolas 3.b klases skolēni  Pasaules lielākajā mācību stundā, kuras nosaukums „Būt vienam un būt kopā ar citiem”, veidoja izpratni par kopīgām vērtībām, savstarpējām attiecībām un to nozīmi ikdienā.  Sadarbojoties un diskutējot skolēni veidoja  savu labās uzvedības grāmatu, kurā tika ierakstītas  īpašības, kas veicinātu vērtības un savstarpējo komunikāciju.

LASĪT VAIRĀK