Pasaules lielākā stunda /

02. novembrī 2015. gadā

Izaicinājums veikt brīvprātīgo darbu dabas aizsardzībā. Pasaules lielākā mācību stunda Pļaviņu novada ģimnāzijas 8.klasē

Pļaviņu novada ģimnāzijas  8.a klases skolēni Pasaules lielākajā stundā iepazina iespējas veikt brīvprātīgo darbu dabas aizsardzībā. Tika apkopota un prezentēta informācija par brīvprātīgā darba iespējām novadā, valstī, kā arī diskutēts par dabas aizsardzības jautājumiem.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Nogrieznis un riņķa līnijas praktiska satura uzdevumos. Pasaules lielākā mācību stunda Pļaviņu novada ģimnāzijas 7.klasē

Pļaviņu novada ģimnāzijas  7.b klases skolēni Pasaules lielākajā stundā saistīja teorētiskās zināšanas ar praksi: izmantojot zināšanas par nogriezni un riņķa līniju, sadarbojoties un mācoties izteikt un pamatot savu viedokli, skolēni demonstrēja daudzveidīgu iespēju izmantot matemātikas zināšanas praktiskās situācijās.

Fotoreportāža apskatāma šeit. 

LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Mežs. Pasaules lielākā mācību stunda Pļaviņu novada ģimnāzijas 1. klasē

Pļaviņu novada ģimnāzijas  1.au n 1.b klases skolēni Pasaules lielākajā stundā iepazina koku daudzveidību Latvijas mežos. Pēc informācijas iegūšanas par lapu un skuju kokiem skolēni pārgājienā gar Daugavas krastu iepazina un pētīja dažādus kokus, to lapas, kā arī praktiskā nodarbībā sakopa mežu.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Nabadzība/ Trūkums. Pasaules lielākā mācību stunda Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.a klasē

Īstenojot Pasaules lielāko stundu, Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.a klases skolēni starppriekšmetu nodarbībā iepazinās ar nabadzības problēmām pasaulē, ar matemātiskām darbībām noskaidroja trūkuma riska robežas dažādās valstīs un salīdzināja rezultātus ar trūkuma robežu Latvijā. Skolēni izteica savu viedokli par sekām, kas rodas no nabadzības, un centās piedāvāt risinājumus.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Aizsargājamie dzīvnieki Latvijā. Pasaules lielākā mācību stunda Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.a klasē

Pasaules lielākajā stundā Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.a klases skolēni iepazinās ar tēmu „Aizsargājamie dzīvnieki Latvijā”. Vienlaicīgi ar informācijas iegūšanu par retajiem un saudzējamajiem dzīvniekiem  skolēni nostiprināja prasmi sazināties un izteikties svešvalodā. Šajā stundā tika  izveidota klases sarkanā grāmata par aizsargājamajiem dzīvniekiem Latvijā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Dārzeņu salātu gatavošana. Lielā stunda veltīta veselīgam uzturam Pļaviņu novada ģimnāzijas 2. klasē

Pasaules lielākajā stundā Pļaviņu novada ģimnāzijas 2.a klases skolēni, gatavojot dārzeņu un augļu salātus, pārrunāja veselīgas pārtikas lietošanas nozīmīgumu, nostiprināja sadarbības prasmes un apzinājās ēdiena pagatavošanu un uzvedību pie galda kā kultūras sastāvdaļu.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
01. novembrī 2015. gadā

Veselība un mēs (ko nevar nopirkt par naudu?) Pasaules lielākā mācību stunda Ogres 1. vidusskolas 4.c klasē

Pasaules lielākajā stundā Ogres 1.vidusskolas 4.c klases skolēni pētīja, ko nevar nopirkt par naudu. Domājot par veselīgu dzīvesveidu un tā saistību ar labklājību, skolēni nostiprināja atziņu par personīgo un sabiedrības atbildību rūpēs par savu un sabiedrības veselību. 

LASĪT VAIRĀK
01. novembrī 2015. gadā

Globālā vārdnīca. Pasaules lielākā mācību stunda Ogres 1. vidusskolas 4.b klasē

Pasaules lielākajā stundā Ogres 1.vidusskolas 4.b klases skolēni veidoja ar globālajiem mērķiem saistītu emociju vārdnīcu. Izstrādājot šo vārdnīcu, tika pārrunātas galvenās globālās problēmas, kā enerģijas patēriņš, izglītības, kultūras un citi jautājumi, un šo problēmu saistība ar skolēnu dzīvi. 

LASĪT VAIRĀK
01. novembrī 2015. gadā

17 ANO ilgtspējīgās attīstības mērķi. Pasaules lielākā mācību stunda Ogres 1. vidusskolas 4.a klasē

Pasaules lielākajā stundā Ogres 1.vidusskolas 4.a klases skolēni iepazinās ar ANO ilgtspējīgās attīstības mērķiem globālā un lokālā kontekstā, resp., izvērtēja, kuras no problēmām, kas jārisina šeit, Latvijā, ir nozīmīgas arī pasaulē. Runājot un domājot, kāda būs tuvākā un tālākā apkārtne 2030.gadā, skolēni apzinājās savu lomu nākotnes mērķu īstenošanā.

LASĪT VAIRĀK
01. novembrī 2015. gadā

Tīra Latvija – daļa tīras Eiropas. Pasaules lielākā mācību stunda Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas 2.klasē

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra 2.klases skolēni Pasaules lielākajā stundā runāja un domāja par to, kā atkritumi ietekmē dabas vidi. Skolēni guva informāciju par atkritumiem dabā, to šķirošanas un pārstrādes iespējām, kā arī tika rosināti  domāt par savām  iespējām dabas vides saglabāšanā. Bērni apzinājās negatīvo iespaidu, kādu ilgtermiņā atstāj dabas vidē un ūdenī nonākušie sadzīves atkritumi. Viņi mācījās izprast atkritumu šķirošanas nepieciešamību un uzzināja par iespējām tos nodot atkārtotai pārstrādei. 

LASĪT VAIRĀK