Pasaules lielākā stunda /

03. novembrī 2015. gadā

Globālās problēmas. Pasaules lielākā mācību stunda Slokas pamatskolas 9.klasē

Pasaules lielākajā mācību stundā Slokas pamatskolas 9.klases skolēni pievērsās globālām problēmām. Kā nozīmīgākās viņi atzina enerģētikas, vides aizsardzības un pasaules attīstības nevienmērības problēmas.  Apzinoties sevi kā vēstures procesa dalībniekus, kuri var piedalīties vides aizsardzībā, enerģijas taupīšanā, dažādās palīdzības akcijās, skolēni secināja, ka  katrai problēmai  iespējami risinājumi.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Suitu kultūrtelpas ilgtspēja Latvijas un pasaules kontekstā. Pasaules lielākā mācību stunda Slokas pamatskolas 9.klasē

Pasaules lielāko mācību stundu Slokas pamatskolas 9.klase veltīja sarunai par suitu kultūrtelpas  ilgtspēju Latvijas un pasaules kontekstā. Papildinot savas zināšanas par suitu kopienas savdabību, viņi diskutēja par kultūras daudzveidības situāciju mūsdienu pasaulē un secināja, ka suitu kopienas rīcība sava kultūras mantojuma saglabāšanā un tālāknodošanā ir piemērs citām lokālās kultūras kopienām Latvijā un ārvalstīs.

Fotoreportāža apskatāma šeit. 

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Atbildīgs patēriņš.Pasaules lielākā mācību stunda Slokas pamatskolas 8.klasē

Pasaules lielākajā mācību stundā Slokas pamatskolas 8.klasē tika diskutēts par atbildīgu patēriņu. Kad skolēni bija iepazinušies ar ilgtspējīgas attīstības globālajiem mērķiem, informāciju par dabas resursu patēriņu  pasaules valstīs, enerģijas patēriņu skolā un citiem jautājumiem, tika  izveidots klases vides kodekss, kas būs kā ieguldījums skolas vides kodeksa veidošanā ekoskolu programmā.

Fotoreportāža apskatāma šeit. 

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Cilvēka darbības ietekme. Pasaules lielākā mācību stunda Slokas pamatskolas 5.klasē

Slokas pamatskolas 5.klase Pasaules lielākajā mācību stundā  runāja par cilvēka darbības ietekmi uz dabu. Skolēni  iepazinās ar UNESCO Latvijas mantojuma dabas objektu „Daugavas loki’ un nostiprināja savas zināšanas mācību spēles gaitā. Tādējādi tika sekmēta viņu  izpratne par aizsargājamām teritorijām, upes ekosistēmu un to ilgtspējīgu izmantošanu.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Daugava – Latvijas likteņupe. Pasaules lielākā mācību stunda Viļānos

Viļānu vidusskolas  6.a un 7.a klase  Pasaules lielākajā mācību stundā  „Daugava – Latvijas likteņupe” iepazina UNESCO Pasaules mantojuma nacionālā sarakstā iekļauto dabas parku „Daugavas loki”. Skolēni gan uzzināja un atkārtoja faktus par Daugavas lomu Latvijas vēsturē un ģeogrāfijā, aktualizējot videi draudzīgu  atjaunojamo enerģijas  izmantošanu ikdienā, gan diskutēja, vai HES kā atjaunojamās enerģijas iegūšanas veids ir dabai draudzīgs un ko cilvēki var darīt, lai mazinātu enerģijas patēriņu Latvijā un visā pasaulē. 

 

 

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

tuk-tuk (klauviens)..."Vai drīkst ienākt?"

Pasaules lielākajā stundā  Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 3.klases skolēni daudzveidīgi iepazina dabas likumsakarības, vērojot barošanās ķēdi dabā, izprotot katras dzīvības lomu tajā. Izmantojot gan audiovizuālos materiālus, gan rotaļas, bērnos veidojās izpratne, kā dzīvot saskaņā ar dabu.

Fotoreportāža apskatāma šeit. 
 

LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Prioritāte – laba veselība. Pasaules lielākās mācību stunda Pļaviņu novada ģimnāzijas 5. b klasē

Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.b klases skolēni Pasaules lielākajā stundā akcentēja  veselību kā  dzīves vērtību. Izvērtējot  labas veselības priekšrocības, skolēni formulēja tās pozitīvo ietekmi uz kvalitatīvu dzīvi. Tika iepazīta informācija par tiem veselības jautājumiem, kuru risināšanā iesaistās vairākas valstis, savstarpēji sadarbojoties.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Došanas prieks: Pļaviņu novada ģimnāzijas 8. a klases skolēni apciemo seniorus

Pļaviņu novada ģimnāzijas  8.a klases skolēni Pasaules lielākajā stundā apzinājās arī došanas prieku, ne tikai  veidojot izpratni par palīdzēšanas iespējām citiem cilvēkiem, bet arī izgatavojot rokdarbus dāvināšanai veciem ļaudīm Pasaules veco ļaužu dienā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Pasaules lielākās mācību stundas tēma Pļaviņu novada ģimnāzijas 8. klasē: dzīvnieku aizsardzība

Pasaules lielākajā stundā Pļaviņu novada ģimnāzijas 8.a un 8.b klases skolēni diskutēja par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, uzsverot tieši cilvēka atbildības aspektu. Pievēršot uzmanību tam, kā šī tēma parādās jau tradicionālajā kultūrā, skolēni runāja par mūsdienu problēmām ne tikai reto dzīvnieku aizsardzībā, bet arī cilvēku attieksmē pret mājdzīvniekiem un izlēma, ko paši var darīt dzīvnieku aizsardzības jomā.LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Enerģijas ieguves veidi. Pasaules lielākā mācību stunda Pļaviņu novada ģimnāzijas 6. klasē

Pļaviņu novada ģimnāzijas  6.a klases skolēni Pasaules lielākajā stundā iepazina enerģijas ieguves veidus, kā arī runāja par saprātīgu enerģijas izmantošanu, veselīgu dzīvesveidu un nabadzības problēmām. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni apguva prasmi vienkārša ēdiena pagatavošanā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK