Pasaules lielākā stunda /

03. novembrī 2015. gadā

Veselības mācība. Pasaules lielākā mācību stunda Kalnu vidusskolā

Lai rosinātu saudzēt vidi un saglabāt veselību, Pasaules lielākā mācību stunda Kalnu vidusskolā bija veltīta veselības mācībai. 

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Kāpēc mācīties? Pasaules lielākā mācību stunda Siguldas pilsētas vidusskolas 7.klasē

Siguldas pilsētas vidusskolas  7.a klase Pasaules lielākajā mācību stundā meklēja atbildes uz jautājumu, kāpēc jāmācās. Apzinoties un izpētot, kā mācību stundās tiek attīstītas prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū, skolēni veidoja viedokli par izglītības nozīmi savas personīgās dzīves un valsts attīstības kontekstā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

ANO mērķi un Pasaules lielākā mācību stunda Olaines 2. vidusskolas 5. un 6. klasē

Pasaules lielākajā mācību stundā  Olaines 2. vidusskolas 5.a, 5.b, 5.c un 6.a klasē skolēni iepazinās ar  ANO globālajiem mērķiem. Viņi ieguva informāciju par  ANO un ANO Ģenerālo asambleju, kā arī paši izvirzīja  savu prioritāti starp ANO 17 mērķiem un argumentēja to.  Nobeigumā skolēni izteica domas, ko viņi paustu ANO Ģenerālajā asamblejā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas pulciņa tēma: Skaties, ko tu pērc?

Lai iepazītu videi draudzīgākos ekomarķējumus un iepērkoties izdarītu atbildīgas un informētas izvēles,  V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas pulciņā tika apspriesta ekoloģiska iepirkšanās.  Noslēgumā tika veidota uzskaites diagrammu par veikalā pieejamajiem produktiem.

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Nabadzība. Pasaules lielākā mācību stundas tēma V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 9.klasē

Pasaules lielākajā mācību stundā V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 9.klase iztirzāja nabadzības problēmas un aplūkoja iespējas, kā  to mazināt. Iepazinušies ar ANO globālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, skolēni  izvērtēja  nabadzības cēloņus un analizēja statistikas datus par nabadzības rādītājiem Eiropas Savienībā un Latvijā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Cilvēka saikne ar dzīvo radību: Pasaules lielākā mācību stunda Rīgas 34.vidusskolā

Pasaules lielākajā mācību stundā Rīgas 34.vidusskolas 8.b un 8.d klases  skolēni  aplūkoja tematu „Cilvēka saikne ar dzīvo radību”.  Viņi izteica savu viedokli par to, ko var darīt cilvēks, lai saglabātu apkārtējo vidi, kā katrs no mums risina ekoloģijas un dabas resursu problēmu savā dzīvē. Pēc Lietišķās mākslas muzeja apmeklējuma skolēni bija izgatavojuši  sadzīves priekšmetus no pārstrādātiem materiāliem un demonstrēja savus darinājumus.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

 

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Vai šodien pasaulē pastāv nabadzība? Pasaules lielākā mācību stunda Rīgas 61. vidusskolā

Pasaules lielākajā mācību stundā Rīgas 61.vidusskola 8.klase aplūkoja jautājumu, vai šodien pasaulē pastāv nabadzība. Šajā stundā tika pilnveidota skolēnu izpratne par dabas, sociālo un ekonomisko procesu mijiedarbību reģionālā un globālā mērogā,  starptautisko organizāciju lomu, kā arī tika veicināta spēja līdzatbildīgi iesaistīties sociālo problēmu risināšanā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

 

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Ģimenes ārsts palīdz. Pasaules lielākā mācību stunda Rīgas 74. vidusskolā

Pasaules lielākajā mācību stundā Rīgas 74.vidusskolas 2. klases skolēni uzzināja, kā ikvienam var palīdzēt ģimenes ārsts. Sadarbojoties, apgūstot zināšanas veselības aizsardzības jomā, iejūtoties dažādās sociālajās lomās un pilnveidojot vārdu krājumu, skolēni izprata personisko atbildību savas veselības saglabāšanā.LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Globālās problēmas. Pasaules lielākā mācību stunda Slokas pamatskolas 9.klasē

Pasaules lielākajā mācību stundā Slokas pamatskolas 9.klases skolēni pievērsās globālām problēmām. Kā nozīmīgākās viņi atzina enerģētikas, vides aizsardzības un pasaules attīstības nevienmērības problēmas.  Apzinoties sevi kā vēstures procesa dalībniekus, kuri var piedalīties vides aizsardzībā, enerģijas taupīšanā, dažādās palīdzības akcijās, skolēni secināja, ka  katrai problēmai  iespējami risinājumi.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Suitu kultūrtelpas ilgtspēja Latvijas un pasaules kontekstā. Pasaules lielākā mācību stunda Slokas pamatskolas 9.klasē

Pasaules lielāko mācību stundu Slokas pamatskolas 9.klase veltīja sarunai par suitu kultūrtelpas  ilgtspēju Latvijas un pasaules kontekstā. Papildinot savas zināšanas par suitu kopienas savdabību, viņi diskutēja par kultūras daudzveidības situāciju mūsdienu pasaulē un secināja, ka suitu kopienas rīcība sava kultūras mantojuma saglabāšanā un tālāknodošanā ir piemērs citām lokālās kultūras kopienām Latvijā un ārvalstīs.

Fotoreportāža apskatāma šeit. 

LASĪT VAIRĀK