Pasaules lielākā stunda /

03. novembrī 2015. gadā

Bēgļi Latvijā un pasaulē. Lielā stunda Audriņu pamatskolas 4.klasē

Audriņu pamatskolas 4.klases skolēni apsprieda aktuālo jautājumu par bēgļiem Latvijā un pasaulē, uzzinot informāciju par radušos situāciju, paužot un  pamatojot savu viedokli par to. Iepazinušies ar sabiedrības nostāju  bēgļu jautājumā, skolēni iejutās lēmumu pieņēmēju lomās, risinot principiālus un praktiskus jautājumus: kur bēgļus izmitināt, kā šos cilvēkus nodarbināt, kā palīdzēt viņu bērniem iejusties Latvijas skolās, kā palīdzēt apgūt kādu profesiju.

Fotoreportāža apskatāma šeit. 

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Apkārtējās vides piesārņojums: Pasaules lielākā mācību stunda Audriņu pamatskolā

Pasaules lielākajā mācību stundā  Audriņu pamatskolas 1.- 3.klašu skolēni  pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar apkārtējās vides piesārņojuma bīstamību. Uzzinot informāciju par piesārņojuma avotiem un sekām, skolēni dalījās pieredzē, ko viņi zina par atkritumu vākšanu un šķirošanu Audriņos un kā paši šķiro atkritumus, lai apliecinātu saudzīgu attieksmi pret dabas resursiem.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Atkritumu šķirošana. Lielā stunda Pelču internātpamatskolas-attīstības centra 12. klasē

Lai veidotu priekšstatu par atkritumu šķirošanu, tās nepieciešamību un apgūtu sabiedrības normas, rīcību, Pelču internātpamatskolas-attīstības centra 12. klasē Pasaules lielākā mācību stunda tika veltīta atkritumu šķirošanas tēmai.Izglītojamie kopā ar skolotāju skatījās Latvijas Zaļā punkta atkritumu šķirošanas grāmatas „Rūķis šķiro” video versijas un pārrunāja redzēto. Turpinājumā pie tāfeles bija piestiprināti no krāsainā papīra izgriezti atkritumu konteineru šabloni (zaļā, zilā, dzeltenā un melnā krāsā ar attiecīgu uzrakstu).Katram skolēnam tika izsniegtas aploksnītes ar ielaminētām dažāda atkritumu veida kartītēm. Skolotāja uzaicināja skolēnus pa vienam pie tāfeles un deva uzdevumu pielīmēt atbilstoša atkritumu veida kartītes pie attiecīgas krāsas konteinera. Pēc darba pabeigšanas klases biedri novērtēja paveikto un, ja nepieciešams, veica labojumus.

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Vides aizsardzība: Pasaules lielākā mācību stunda Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra 9.klasē

Pasaules lielākajā mācību stundā Pelču speciālās internātpamatskolas- attīstības centra 9.a un 9.b klases skolēni runāja par  svarīgiem vides aizsardzības jautājumiem, akcentējot atkritumu šķirošanas nepieciešamību. Viņi iepazinās ar atkritumu pārstrādes iespējām un  izveidoja  reklāmas plakātus  par tīru Kuldīgu un Kuldīgas vecpilsētu.

Fotoreportāža apskatāma šeit.LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Izglītība kā vērtība. Pasaules lielākā mācību stunda Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā

Pasaules lielākajā mācību stundā  Pelču speciālās internātpamatskolas- attīstības centra 8.klašu skolēni diskutēja par tematu „Izglītība kā vērtība”. Viņi piedalījās interaktīvā konkursā „Profesiju pasaule”, kurā tika apzināta saikne starp mācību priekšmetu saturu un apgūstamajām profesijām, kā arī apmainījās viedokļiem par izglītības iespējām un kvalitāti, nākotnes perspektīvām.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Veselības mācība. Pasaules lielākā mācību stunda Kalnu vidusskolā

Lai rosinātu saudzēt vidi un saglabāt veselību, Pasaules lielākā mācību stunda Kalnu vidusskolā bija veltīta veselības mācībai. 

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Kāpēc mācīties? Pasaules lielākā mācību stunda Siguldas pilsētas vidusskolas 7.klasē

Siguldas pilsētas vidusskolas  7.a klase Pasaules lielākajā mācību stundā meklēja atbildes uz jautājumu, kāpēc jāmācās. Apzinoties un izpētot, kā mācību stundās tiek attīstītas prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū, skolēni veidoja viedokli par izglītības nozīmi savas personīgās dzīves un valsts attīstības kontekstā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

ANO mērķi un Pasaules lielākā mācību stunda Olaines 2. vidusskolas 5. un 6. klasē

Pasaules lielākajā mācību stundā  Olaines 2. vidusskolas 5.a, 5.b, 5.c un 6.a klasē skolēni iepazinās ar  ANO globālajiem mērķiem. Viņi ieguva informāciju par  ANO un ANO Ģenerālo asambleju, kā arī paši izvirzīja  savu prioritāti starp ANO 17 mērķiem un argumentēja to.  Nobeigumā skolēni izteica domas, ko viņi paustu ANO Ģenerālajā asamblejā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas pulciņa tēma: Skaties, ko tu pērc?

Lai iepazītu videi draudzīgākos ekomarķējumus un iepērkoties izdarītu atbildīgas un informētas izvēles,  V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas pulciņā tika apspriesta ekoloģiska iepirkšanās.  Noslēgumā tika veidota uzskaites diagrammu par veikalā pieejamajiem produktiem.

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Nabadzība. Pasaules lielākā mācību stundas tēma V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 9.klasē

Pasaules lielākajā mācību stundā V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 9.klase iztirzāja nabadzības problēmas un aplūkoja iespējas, kā  to mazināt. Iepazinušies ar ANO globālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, skolēni  izvērtēja  nabadzības cēloņus un analizēja statistikas datus par nabadzības rādītājiem Eiropas Savienībā un Latvijā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK