Pasaules lielākā stunda /

13. novembrī 2015. gadā

Raiņa saules gadi – par godu Raiņa 150 gadu jubilejai. Lielā stunda Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas 9. klasē

Lai gūtu jaunas zināšanas un atkārtotu esošās par Raini un viņa darbiem, ieinteresētu lasīt Raiņa darbus, apmeklēt muzejus un piemiņas vietas, kā arī mācītos saskatīt literatūras saistību ar citām mākslām (tēlotājas mākslu, mūziku, kino, teātri), Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas 9. klasē Pasaules lielākā mācību stunda bija veltīta Raiņa daiļradei. Raiņa un Aspazijas 150. gadadiena ir iekļauta UNESCO Svinamo dienu kalendārā.

Skolēni izteiksmīgi runāja Raiņa dzeju, klausījās epu “Saules gadi” un atbildēja uz jautājumiem, kā arī iepazinās ar Raiņa biogrāfiju. Stundā tika risinātas krustvārdu mīklas, kā arī tika sniegta iespēja piedalīties radošo darbu konkursā, kur temats, kā izrādījās, bijis tāds pats kā Raiņa pirmajam dzejolim. 
 

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Ilgtspējība. Iepazīšanās ar globālās izglītības mērķiem. Lielā stunda Olaines 2. vidusskolas 8.klasē

Lai iepazītu globālos izaicinājumus, izvērtētu iespējas piedalīties Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā un pilnveidotu prasmi strādāt grupās, Pasaules lielākā mācību stunda Olaines 2. vidusskolas 8. klasē bija veltīta ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanai. Skolēni stundā apsprieda ANO izvirzītos mērķus, diskutēja par to aktualitāti pasaulē un Latvijā. Skolēni noskatījās izglītības eksperta Kena Robinsona (Sir Ken Robinson) animācijas filmu “Vislielākā stunda pasaulē” un noslēgumā uzrakstīja nelielu eseju par to, kas jauns uzzināts stundā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Ievads ilgtspējīgas attīstības globālajos mērķos: Pasaules lielākā mācību stunda Olaines 2. vidusskolas 7. klasēs

Lai iepazīstinātu skolēnus ar ilgtspējīgas attīstības globālajiem mērķiem, Olaines 2. vidusskolas 7. klasēs mājturības un tehnoloģiju stundās notika diskusijas par veselīgu dzīvesveidu, piemērotiem sanitārajiem apstākļiem un ilgtspējīgu patēriņu. Ienākot klases telpā, skolēni atbildēja uz šādu jautājumu: „Kādas ir lielākās problēmas, ar ko šobrīd saskaras pasaules iedzīvotāji?” Skolēni noskatījās Sera Kena Robinsona animāciju, mēģināja noteikt biežāk sastopamās problēmas un pārrunāja savas idejas. Skolēni devās uz mācību pieturām, īpaši apskatīja pieturu "Veselība un labklājība" un "Ilgtspējīgums", lai papildinātu savas zināšanas un padziļinātu izpratni par globālajiem mērķiem.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Par smēķēšanas kaitīgumu matemātikas valodā. Lielā stunda Olaines 2. vidusskolas 7. klasē

Pasaules lielākajai mācību stundai Olaines 2. vidusskolas 7.klasē bija izvirzīti vairāki mērķi.1. Izglītojošais – praktisko iemaņu un zināšanu atstrādāšana, atrodot daļu no skaitļa, veselā atrašana, ja zināma daļas vērtība (atkārtošana).  2. Audzinošais–veselīga dzīves veida propagandēšana, zināšanu paplašināšana par smēķēšanas kaitīgumu. 3. Attīstošais –  veicināt salīdzināšanas prasmju veidošanu, galvenā noteikšanu, zināšanu izmantošanu jaunās situācijās, uzmanības un atmiņas attīstīšanu. Stundā tika pilnveidotas arī prasmes strādāt grupās un palīdzēt viens otram. Stundas sākumā skolēni grupās lika puzli ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Katrai grupa izvēlējās vienu mērķi, kas risināms, piedaloties konkrēti pašam skolēnam. Grupas pārstāvis prezentēja grupas kopīgo domu. Ikviens arguments tika pieņemts, bet skolotāja ievirzīja skolēnu domas tā, lai viņi nonāktu pie secinājuma, ka izvirzītās problēmas var atrisināt tikai vesels cilvēks. Stundas turpinājumā bērni uzzināja par smēķēšanas kaitīgumu, riskiem veselībai, arī par pasīvās smēķēšanas ietekmi.

Fotoreportāža šeit.

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Pasaules lielākā mācību stunda Daugavpils vienības pamatskolas 8. klasē

Stundas sākumā tika meklēta atbilde uz jautājumu “Kādas ir lielākās problēmas, ar ko šobrīd saskaras pasaules iedzīvotāji?”. Skolēni bieži minēja šādus globālus mērķus: 1. Novērsta nabadzība; 3. Laba veselība; 6. Tīrs ūdens un piemērotie sanitārie apstākļi; 8. Labs darbs un ekonomikas izaugsme; 13. Planētas aizsardzība; 14. Dzīvība uz Zemes; 16. Miers un taisnīgums. Stundas turpinājumā skolēni devās uz sešām “mācību pieturām”, lai uzzinātu vairāk par globālajiem mērķiem. Katrā punktā skolēniem jāuzraksta viens fakts, kas viņus pārsteidza. Katrā punktā viņi varēja izdomāt kādu jautājumu, par kuru viņi vēlētos uzzināt vairāk, iepazīstoties ar plašāku informāciju par attiecīgo tēmu nākamajās nodarbībās vai mājās. Noslēgumā skolēni izlēma, kurš globālais mērķis, viņuprāt, ir svarīgākais. Visbiežāk tika izvēlēti šie: nabadzība, vide; droša un taisnīga pasaule, veselība un labklājība; izglītība, prasmes un darba vietas. 

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Veselība – globāla vērtība: Pasaules lielākā mācību stunda Daugavpils Vienības pamatskolas 6. klasē

Daugavpils Vienības pamatskolas 6. klases Pasaules lielākā mācību stunda bija veltīta tēmai “Veselība – globāla vērtība”.  Stundas sākumā notika prāta vētra par tēmu „Kas grauj cilvēku veselību visā pasaulē? Skolēnu atbildes bija dažādās. Kā lielākie veselības kaitētāji minēti šie iemesli: alkohols, narkotikas, smēķēšana, datoratkarība, riskanti sporta veidi un nodarbes, automašīnu izplūdu gāzes, neveselīga ēšana, ātrās uzkodas, pasīvs dzīvesveids, fizisko aktivitāšu trūkums un slimības. Turpinājumā skolotāja pastāstīja, ka arī tīra ūdens trūkums, nabadzība, vides piesārņojums, aptaukošanās, sirds un asinsvadu saslimšanas ietekmē veselību.  Stundā tika runāts par ANO globālajiem izglītības mērķiem, pasaules iedzīvotāju veselības stāvokli. Tika prezentēta statistika. Stundā tika izstrādāts un prezentēts arī radošais darbs – informatīvs un vizuāls plakāts „Esi vesels”.  

 

LASĪT VAIRĀK
05. novembrī 2015. gadā

Resursu taupīšana: Pasaules lielākā mācību stunda Daugavpils Vienības pamatskolas 4.b klasē

Pasaules lielākajā mācību stundā skolēniem tika sniegta informācija par dabas resursu izmantošanu un atkritumu kaitīgumu apkārtējai videi,  pārrunāti jautājumi par resursu izmantošanu un taupīšanas nozīmi cilvēka ikdienā, nostiprinātas skolēnu zināšanas par atkritumu šķirošanu, taupīšanu un sniegta informācija par atkritumu otro dzīvi. 

LASĪT VAIRĀK
05. novembrī 2015. gadā

Veselīgs dzīvesveids: Pasaules lielākā mācību stunda Daugavpils Vienības pamatskolas 3.klasē

Lai iepazīstinātu  skolēnus ar ilgtspējīgas attīstības globālajiem mērķiem, to saistību ar veselīgu dzīvesveidu,  Pasaules lielākās stundas tēma Daugavpils Vienības pamatskolas 3.klasē bija veselīgs dzīvesveids.  Skolēniem tika radīts priekšstats par  ilgtspējīgas attīstības globālajiem mērķiem, kā tie ietekmē pašus skolēnus. Skolēni izprata veselīga dzīvesveida nepieciešamību turpmākajā dzīvē. 

LASĪT VAIRĀK
04. novembrī 2015. gadā

Dabas aizsardzība. Pasaules lielākās stundas tēma Daugavpils Vienības pamatskolas 2.klasē

Lai  veidotu skolēnos izpratni par dabas aizsargāšanas nepieciešamību, katra atbildību pret dabu, Pasaules lielākās stundas tēma Daugavpils Vienības pamatskolas 2.klasē bija dabas aizsardzība. Stundas rezultātā skolēni spēja nosaukt  daudz dabas bagātību, piem., koki, sēnes, svaigs gaiss, augi, dzīvnieki, ūdens, augļi u.c. Grupu darbā skolēniem patika un veicās salikt attēlus, bet grūtāk nācās formulēt attēlā redzamo problēmu. Kopīgi pārrunājām sekas, kas tiek nodarīts dabai. Grupas aktīvi cita citai palīdzēja papildināt stāstījumu. Runājot par gaisa piesārņojumu, skolēni pieminēja globālo sasilšanu, cilvēku neārstējamās slimības. Runājot par mežu piesārņojumu, izciršanu un ugunsgrēkiem, skolēni minēja, ka dzīvniekiem nebūs kur dzīvot, tie ies bojā, neaugs sēnes, ogas. Par ūdens piesārņojumu, kā sekas sauca zivju izmiršanu. Darba lapu „Kā es varu palīdzēt dabai? ”papildinājām ar ierakstiem- sakārtot pagalmu, taupīt papīru. Savos aicinājumos un zīmējumos skolēni pārsvarā aicināja saudzēt dzīvniekus, nepiesārņot upes, ezerus un taupīt ūdeni un papīru.

Informāciju sagatavoja Liāna Zvērbule. 

LASĪT VAIRĀK