Nabadzība. Pasaules lielākā mācību stundas tēma V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 9.klasē /

03. novembrī 2015. gadā

Pasaules lielākajā mācību stundā V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 9.klase iztirzāja nabadzības problēmas un aplūkoja iespējas, kā  to mazināt. Iepazinušies ar ANO globālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, skolēni  izvērtēja  nabadzības cēloņus un analizēja statistikas datus par nabadzības rādītājiem Eiropas Savienībā un Latvijā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.