"Mācīties pārveidot! Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā" /

14. martā 2016. gadā

Pasaules lielāka mācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas katru gadu vienlaikus norisinās gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir vienot bērnus un jauniešus visā pasaulē, lai, kopīgi iepazīstot globālos izaicinājumus, sniegtu padomus un piedalītos ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, kurus ANO valstis apstiprināja 2015. gada 25.–27. septembrī.

Pasaules lielākā mācību stunda ir dala no kampaņas Projekts – Ikviens (Project Everyone), ko atbalsta UNICEF, UNESCO u.c. ANO aģentūras. Pasaules lielāko mācību stundu Latvija atbalsta un koordinē Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Publikāciju atbalsta Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”, un tā tapusi ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Šajā publikācijā apkopota informācija par akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” norisi Latvija, ka arī izcelti 10 veiksmīgākie mācību stundu piemēri un stundu plāni, kas māca pārveidot sevi un sabiedrību sev apkārt, domājot un dzīvojot ilgtspējīgi un aktīvi risinot lokāli un globāli nozīmīgus izaicinājumus.

Publikācija un tās pielikumi lejuplādējami šeit!