Mācību stunda: Katram šķīvim savs stāsts! /

07. septembrī 2017. gadā

Projekta „Katram šķīvim savs stāsts” mērķis ir palīdzēt tā dalībniekiem ieraudzīt sasaisti starp globālo mērķu izpildi un savu dzīvi, izvērtēt ikdienā patērēto pārtiku un mainīt savus paradumus tā, lai tie sekmētu ilgtspējīgu planētas attīstību.

Īpašā mācību stunda sākas ar Ilgtspējīgas attīstības mērķu iepazīšanu un izprašanu, kā arī katrs aicināts apdomāt, kā var iesaistīties šo mērķu sasniegšanā. Stundas turpinājumā dalībnieki pievēršas ilgtspējīga patēriņa tēmai, pētot pārtikas sistēmas un ceļu, kā tā nonāk līdz mūsu šķīvjiem. Šīs mācību stundas laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta 1. mērķim (nabadzības novēršana), 10. mērķim (nevienlīdzības mazināšana starp valstīm un to iekšienē) un 13. mērķim (steidzamu pasākumu veikšana klimata pārmaiņu novēršanai).

Stundas plāns un materiāli lejuplādējami šeit: KATRAM ŠĶĪVIM SAVS STĀSTS

Stundas laikā skolēni piedalās dažādās izzinošās aktivitātēs – skatās videomateriālus, diskutē, darbojas grupās un izpētes procesos –, kuru laikā nostiprinās zināšanas par pārtikas produktu atbildīgu un ilgtspējīgu patēriņu. Lai aizpildītu darba lapu „Katram šķīvim savs stāsts”, skolēniem rūpīgi jāpēta viena no savām ēdienreizēm, gan pievēršot uzmanību tās saturam un iepakojumam, gan izvēlētās pārtikas ražošanas procesiem. Atbildot uz pieciem aptaujas jautājumiem, ikviens var sniegt novērtējumu savam šķīvim un, strādājot pārī, apsvērt, ko varētu mainīt savās ikdienas pārtikas izvēlēs.

Mācību stunda noslēdzas ar apņemšanos pašiem sev – mainīt savus ēšanas paradumus tā, lai šīs izmaiņas būtu dabai draudzīgas, labu veselību veicinošas un veicinātu taisnīgu sabiedrību un resursu sadali. Skolēni ar iegūtajām zināšanām un apņemšanām varēs dalīties, sagatavojot videomateriālu. Skolotāji to ievieto saitē: https://flipgrid.com/globalvoice(Skolotāji var reģistrēties lapas labajā augšējā stūrī, uzklikšķinot “Teacher Dashboard”.) Stundas plāns (latviešu un angļu valodā) un citi resursi pieejami šeit: www.skolas.unesco.lv(sadaļā Pasaules lielākā mācību stunda).

Aicinām veidot Facebook reportāžu, lietojot @PasaulesLielakaMacibuStunda.

Skolotāji var palīdzēt skolēniem paplašināt redzesloku, sadarbojoties ar bērniem un jauniešiem no visas pasaules globālās kartes izveidē. Tā drīzumā būs pieejama šeit: https://worldslargestlesson.globalgoals.org/Food. Aicinām skolotājus dalīties ar akcijā iegūtajām zināšanām un materiāliem –aizpildītajām darba lapām, kā arīpublicēt bildes vai video ar skolēniem darbībā.