ANO mērķi un Pasaules lielākā mācību stunda Olaines 2. vidusskolas 5. un 6. klasē /

03. novembrī 2015. gadā

Pasaules lielākajā mācību stundā  Olaines 2. vidusskolas 5.a, 5.b, 5.c un 6.a klasē skolēni iepazinās ar  ANO globālajiem mērķiem. Viņi ieguva informāciju par  ANO un ANO Ģenerālo asambleju, kā arī paši izvirzīja  savu prioritāti starp ANO 17 mērķiem un argumentēja to.  Nobeigumā skolēni izteica domas, ko viņi paustu ANO Ģenerālajā asamblejā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.