UNESCO LNK aicina piedalīties vizuālas mākslas konkursos un iepazīties ar jaunākajiem mantojuma izglītības materiāliem /

13. novembrī 2018. gadā

Ar prieku ziņojam, ka UNESCO LNK patronāžu šajā mācību gadā saņēmuši divi starptautiska mēroga vizuālās mākslas konkursi XVIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es Dzīvoju pie jūras” un Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde-konference “Trejdegsnis/Triple Sun”.

Ar prieku ziņojam, ka UNESCO LNK patronāžu šajā mācību gadā saņēmuši divi starptautiska mēroga vizuālās mākslas konkursi XVIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es Dzīvoju pie jūras” un Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde-konference “Trejdegsnis/Triple Sun”.

XVIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras”

Konkursu jau 18. reizi rīko Jūrmalas mākslas skola, kas gadu gaitā tam piešķīrusi patiešām plašu starptautisku vērienu, piesaistot dalībnieku no vairāk nekā 600 mācību iestādām 28 pasaules valstīs. Konkursa virstēma “Es dzīvoju pie jūras ” aicina dalībniekus aizdomāties par ūdens ekosistēmu lomu cilvēka dzīvē un dažādu kultūras tradīciju attīstībā, savukārt 2019. gadā konkursa apakštēma ir “Vētra”, kas kā dabas stihija sabiedrības un indivīda emociju izpausmei jau izsenis ir kalpojusi kā iedvesmas avots un spēcīgs vizuālās izteiksmes līdzeklis. 2019. gadā darbi konkursam var tik iesniegti glezniecības, grafikas, datorgrafikas un fotogrāfijas un tekstila kategorijās

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 29. janvāris. Sūtot darbus pa pastu, tiem jāpienāk līdz 2019.gada 4.februārim. Konkursa koordinatore – Dace Ziemele (ilivebythesea@edu.jurmala.lv; +371 67767529).

Ar konkursa nolikumu un darbu noformēšanas prasībām iespējams iepazīties Jūrmalas mākslas skolas vietnē konkursam īpaši veltītā sadaļā:

http://www.jurmala.makslasskola.lv/lv/konkurss/es_dzivoju_pie_juras/?doc=523

Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde – konference “Trejdegsnis/Triple Sun”

Mākslas izstādi un konferenci rīko biedrība “Trejdegsnis” ar mērķi sekmēt radošas, atbildīgas, sevi un citus cienošas, harmoniskas personības veidošanos, veicinot dažādus tautību un nozaru pedagogu un skolēnu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu. Mākslas izstādes darbu atlasei tiks rīkots konkurss, kura tēma 2018. gadā ir Raiņa atziņa “Darba vara lielu dara”. konkursa dalībnieki ir aicināti sevi radoši izpaust, veidojot darbus jebkurā tehnikā – telpiskus vai plaknē. Darbos konkursa rīkotāji aicina atspīguļot cilvēkus, kuri darbi ir bijusī nozīmīgi valsts veidošanā, izteikt savas vīzija un pārdomas par cilvēces nākotnes profesijām, vai arī vienkārši iedzīvināt darbos savu mīļāko nodarbi vai profesiju.

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 10. decembris. Konkursa koordinatore – Maija Purgaile (maija.purgaile@inbox.lv; +371 26745745). Ar konkursa nolikumu un darbu noformēšanas kārtību iespējams iepazīties šeit: http://unesco.lv/lv/kultura/izsludinats-starptautiskais-bernu-un-jauniesu-radoso-darbu-konkurss-trejdegsnistriple-sun/

Eiropas kultūras mantojuma gada metodiskais materiāls skolotājiem

2018. gads visā Eiropā tiek izcelts kultūras mantojuma zīmē, aicinot ikvienu iesaistīties kopīgā kultūras mantojuma vērtību izzināšanā un izpratnes veidošanā par dažādu Eiropas tautu vērtībām. Viena no galvenajām mērķauditorijām šai iniciatīvai ir bērni un jaunieši, tāpēc lai par kopīgajām mantojuma vērtībām varētu runāt visās Eiropas skolās, ir izstrādāts mantojuma izglītībai veltīts metodisks mācību materiāls.

Mācību materiāls galvenokārt domāts 10 – 15 gadus veciem skolniekiem un ietver:

·      Ceļvedi skolotājiem ar 2 stundu plāniem, darba lapām un 16 dažādu mantojuma izglītības projektu ideju piedāvājumiem: https://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/eych-2018-toolkit-teachers_en.pdf

·      Tiešsaistes spēli “Kultūras mantojuma detektīvi ” skolniekiem (pieejama visās 24 Eiropas Savienības valodās): https://europa.eu/kids-corner/eych/index_en.htm

·      Tiešsaistes spēles “Kultūras mantojuma detektīvi” instrukcijas un pareizās atbildes skolotājiem: http://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/eych_game_instructions_en_fin.pdf

Aicinām Jūs iepazīties ar materiālu un pēc iespējas to izmantot mācību stundās, kas ir saistītas ar kultūras mantojuma izzināšanu.