UNESCO burinieks "Laima" piestāj Jāņmuižā /

06. oktobrī 2017. gadā

6. septembrī Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē bērnu vecāki pulcējās uz atraktīvās psiholoģes Ivetas Aunītes lekciju un diskusiju par bērnu audzināšanu. Īsi pirms lekcijas sākuma, vērās durvis un visiem par lielu pārsteigumu telpā “iepeldēja” UNESCO burinieks “Laima” – UNESCO ASP skolu dāvana Latvijai simtgadē. Burinieku un tā ceļojuma maršruta shēmu mums nogādāja Cēsu Pilsētas vidusskolas direktore Aija Sīmane un direktores vietniece Ineta Lāce – Sējāne ar vēlējumu burinieka kravu padarīt vēl bagātāku un krāsaināku.

Kādu laiku burinieks stāvēja mūsu zālē, klausoties bērnu dziesmas un dzejoļus, vērojot nodarbības un rotaļas, ikdienas gaitas un sarunas. Tomēr brīdī, kad šķita, ka esam jau pilnībā saraduši, tam pienāca laiks doties tālāk. Kā piemiņu no Jāņmuižas PII, burinieku papildinājām ar krāsainiem karodziņiem. 21. septembrī burinieku “Laima” pavadot ar dziesmu (klausies šeit!), nodevām mūsu deju skolotājai Solvitai Krastiņai, kas to nogādāja Amatas novada Skujenes pamatskolā. Laimīgu ceļu!

Paldies Ingrīdai Zazītei (UNESCO koordinatore Jāņmuižas PII) par sagatavoto rakstu