UNESCO ASP dalībskolas - klimatam draudzīgas skolas! /

06. februārī 2017. gadā

Praktiski padomi, kā kļūt par klimatam draudzīgo skolu, kā īstenot "visas skolas pieeju", apkopoti jaunākajā UNESCO ASP publikācijā. Tā balstīta pētījumos un pieredzes stāstos no 55 UNESCO ASP skolām 12 dažādās valstīs un pieejama šeit: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002467/246740e.pdf