Šodien sākas Rīcības dienas! /

07. novembrī 2016. gadā

Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu. Kampaņa mudina jauniešus un ikvienu skolu pārstāvi būt par pārmaiņu radītājiem vides aizsardzībā, rīkoties pašiem un par atbildīgu rīcību izglītot sabiedrību. 

2016. gadā Ekoskolu Rīcības dienas notiks no 7. līdz 13. novembrim un būs veltītas ANO Ilgtspējīgas attīstības mēŗku pieņemšanai. Pieņemtie 17 mērķi apraksta mūsdienu pasaules galvenās problēmām un piedāvā to risinājumus. Četri no mērķiem veltīti vides aizsardzībai, un tieši tos aicinām popularizēt Rīcības dienās. Vairāk par mērķiem un mācību stundu idejām, lai tos iepazītu iespējams uzzināt UNESCO LNK sagatavotajos materiālos.

Kā sagatavot Rīcības dienu pasākumu un to reģistrēt var uzzināt šeit: www.videsfonds.lv