Skolas darbībā: Pasaules pilsoņi ilgtspējīgai attīstībai. UNESCO publikācijas UNESCO ASP skolām /

24. janvārī 2017. gadā

UNESCO ir izstrādājis divas publikācijas UNESCO ASP skolām - ceļvedi skolotājiem un ceļvedi skolēniem "Skolas darbībā: Pasaules pilsoņi ilgtspējīgai attīstībai". Publikācijās apkopota informācija gan par ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, gan sniegti praktiski padomi, kā dzīvot ilgtspējīgi un izturēties atbildīgi pret dabas un kultūras mantojumu un kā būt tolerantam un veidot iekļaujošu sabiedrību sev apkārt.

Publikācijas lejuplādējamas šeit:

Schools in Action Global Citizens for Sustainable Development: A guide for Teachers

Schools in Action Global Citizens for Sustainable Development: A guide for Students