Seminārs "Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums" 17. maijā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” /

07. maijā 2019. gadā

(c) Foto no UNESCO LNK arhīva

Atzīmējot Starptautisko bioloģiskās daudzveidības dienu un ANO Bioloģiskās daudzveidības desmitgadi (2011-2020), kā arī aktualizējot UNESCO Asociēto skolu tīkla darbības virzienu “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, 2019. gada 17. maijā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” ("Stūri", Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads) norisināsies seminārs, kas veltīts bioloģiskās daudzveidības izzināšanai izglītībā.

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos bioloģiskā daudzveidība cieši saistīta gan ar dabas resursu saglabāšanu, gan ar nabadzības mazināšanu, veselīga un pilnvērtīga uztura nodrošināšanu, ekonomikas labklājības un iekļaujošas sabiedrības veicināšanu u.c. mērķiem. Savukārt izglītībā UNESCO aicina bioloģisko daudzveidību izzināt gan no zinātniskās, vēsturiskās un ģeogrāfiskās perspektīvas, gan arī domājot par tās nozīmi cilvēktiesību, vērtību un kultūru daudzveidību kontekstā. Plašs resursu klāsts pieejams šeit.

 

Seminārā “Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums” iepazīsim Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un programmas “Cilvēks un biosfēra” piedāvātās iespējas, uzklausīsim UNESCO Baltijas jūras projekta pieredzi, kā arī grupu darbos un tematiskajās stacijās radoši iepazīsim jaunākos materiālus un metodes, kā runāt par bioloģisko daudzveidību gan dabas zinību un ģeogrāfijas, gan sporta, vizuālās mākslas u.c. mācību stundās. Semināru organizē UNESCO LNK sadarbībā ar UNESCO katedru Vidzemes Augstskolā, SIA "ZAAO", Dabas un tehnoloģiju parku "URDA" un Dabas aizsardzības pārvaldi.

Programmas projekts: šeit

Pieteikšanās tiešsaistē: https://ej.uz/bioseminars