Jaunumi /

07. septembrī 2016. gadā

Vides izziņas konkurss “Nāc dārzā ciemoties” Rīgas Dabaszinību skolā ANO Starptautiskā pākšaugu gada ietvaros

ANO Starptautiskā pākšaugu gada ietvaros Rīgas Dabaszinību skola rīko vides izziņas konkursu “Nāc dārzā ciemoties” ar pākšaugu tematiku. 

Pēc garajām vasaras brīvdienām aicinām Rīgas skolu 1.-9. klašu skolēnus ciemos pie mums, lai pārbaudītu savas zināšanas un erudīciju, piedaloties vides izziņas konkursā “Nāc dārzā ciemoties!”.

Konkurss notiks šā gada 19. septembrī Rīgas Dabaszinību skolas dārzā (Ernestīnes ielā 8A). Konkursa sākums plkst. 13.00. Sākuma laiks tiks precizēts atkarībā no pieteikto grupu skaita 15. septembrī, publicējot precizētus sākuma laikus mājaslapā www.rds.lv.

Katru komandu veido 4 dalībnieki. Dalībnieki sacentīsies 3 vecuma grupās: 1.- 3. klašu; 4. - 6. klašu; 7. - 9. klašu. Komandas veiks dažādus praktiskus un radošus uzdevumus par pākšaugiem. Dalībniekiem būs jāsagatavo arī mājas darbs – kompozīcija no dabas materiāliem par tēmu “Rudens sapņi”. Katrā vecuma grupā tiks apbalvotas trīs labākās komandas, pārējās komandas saņems pateicību par piedalīšanos.

Pieteikumu konkursam jāaizpilda elektroniski līdz 2016. gada 12. septembra vakaram interneta vietnē http://ej.uz/RDS-darzs-2016

 Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar RDS izglītības metodiķi Inetu Bērziņu elektroniski pa e-pastu: ineta.rds@gmail.com

LASĪT VAIRĀK
07. septembrī 2016. gadā

Starptautisks foto konkurss ASP skolām "With the bee – for the bee 2016"

Ļubļanas Civilinženierijas, mērniecības un vides zinātnes vidusskola, kas ir Slovēnijas UNESCO ASP skolu tīkla dalībskola, aicina piedalīties Starptautiskajā UNESCO ASP skolu tīkla foto konkursā „With the bee – for the bee 2016” („Ar biti – priekš bites 2016”).

Konkursa mērķis ir ar fotogrāfiju palīdzību iemūžināt ar bitēm un biškopību saistītu mantojumu, tādējādi rosinot skolēnu interesi par bišu dzīvi un senajām biškopības tradīcijām. Intensīvas lauksaimniecības, kurā tiek izmantoti pesticīdi, dēļ, kā arī klimata pārmaiņu un vides piesārņojuma rezultātā bites ir apdraudētas. Tās ir nepieciešams aizsargāt, jo bez tām tiktu izjaukta dabiskā vide, un tas apdraudētu mūsu planētas nākotni.

Konkursa uzdevums ir nofotografēt ar bitēm saistītu dabas un kultūras mantojumu: bišu lomu apputeksnēšanā, bites dzīvi stropā, nektāra ievākšanu no ziediem, biškopjus darbā, bišu produktus, urbāno biškopību, biškopības tūrismu u.tml.

Konkursā var piedalīties skolēni no 13 līdz 19 gadu vecumam.

Darbus iespējams iesniegt līdz 20. septembrim.

Vairāk informācijas par fotogrāfiju noformēšanas kārtību un iesniegšanu lasiet Nolikumā.

LASĪT VAIRĀK
07. septembrī 2016. gadā

Iespēja pieteikties bērnu zīmējumu konkursam - 19. Starptautiskajai Kanagavas bērnu mākslas biennālei Japānā

Ir izsludināta pieteikšanās 19. Starptautiskajai Kanagavas bērnu mākslas biennālei Japānā. Tā kopš 1981. gada norisinās reizi divos gados Kanagavas prefektūrā, Japānā. Pasākuma laikā tiek izstādīti bērnu radītie zīmējumi no visas pasaules ar mērķi izmantot zīmējuma spēku, lai attīstītu bērniem piemītošo radošumu un sapņus, jo tieši šie bērni kādu dienu kļūs par nākamajiem pasaules līderiem. Izstāde arī sekmē bērnu izpratni par pasaules dažādajām kultūrām un atšķirīgajiem dzīvesveidiem.

Iepriekšējā biennālei tika iesūtīti vairāk nekā 26 000 darbu no 95 valstīm. Arī bērni no Latvijas vairākkārt ir sekmīgi piedalījušies šajā konkursā.

Darbus iespējams iesniegt līdz 2016. gada 30. novembrim, konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2017. gada martā. Darbu izstāde norisināsies no 2017. gada jūlija līdz augustam. Darbu autoriem jābūt dzimušiem no 2000. gada 2. aprīļa līdz 2012. gada 1. aprīlim.   

Vairāk informācijas par darbu iesniegšanas prasībām, kā arī pieteikuma anketa ir pieejama šeit: http://www.earthplaza.jp/biennial/English/

LASĪT VAIRĀK
05. septembrī 2016. gadā

Seminārs par pārtikas atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībās un skolās

Kāda ir pārtikas atkritumu pārvaldība pilsētās? Ko mēs darām ar saviem pārtikas atkritumiem? Kādi ir secinājumi, aplūkojot pārtikas atkritumu apsaimniekošanu skolās? Kādi ir iespējamie risinājumi pārtiks atkritumu samazināšanai skolās? Pasākuma mērķis ir palielināt sabiedrības informētību par jautājumiem, kas saistīti ar pārtikas atkritumiem, un iepazīstināt ar Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā iniciēto un atbalstīto projektu par pārtikas atkritumiem skolās, kuru realizē biedrība Homo Ecos. NVO, valsts un privātā sektora pārstāvji, kas strādā ar pārtikas atkritumu jautājumiem, ir laipni aicināti apmeklēt pasākumu.

Reģistrēties pasākumam http://ej.uz/kb8h

Plašāka informācija atrodama šeit.

LASĪT VAIRĀK
02. septembrī 2016. gadā

Sveiciens jaunajā mācību gadā!

"...Nav ne lielu, nav ne mazu
šajā dzīvē iznāk -
ja ir liela mīlestība, tad viss lielais iznāk..."

/ O.Vācieties

Sveiciens visām UNESCO ASP dalībskolām! Lai iedvesmojošs un rosīgs šis mācību gads! Tieši tāds tas mums šogad aizsākās Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, kur smēlāmies iedvesmu turpmākiem darbiem, atguvām spēkus un veselību un iepazināmies ar radošo un rosīgo kolektīvu un viņu atbalstītājiem. Paldies par šo dienu! Lai labie darbi turpinās!

LASĪT VAIRĀK
31. augustā 2016. gadā

Aicinām iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā 2016!

Pasaules lielākāmācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušāizpratni par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu šo mērķu sasniegšanā.

Latvijā aicinām sagatavot mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus par Latvijas sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī: veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai. Plānus aicinām izstrādāt pēc pievienotā parauga, un, ja iespējams, tos arī īstenot. Nodarbībās aicinām pētīt un diskutēt par starpkultūru dialoga veidošanu, globalizācijas un migrācijas ietekmi uz procesiem sabiedrībā, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības pamatprincipiem u.c. tēmām. Akcijas dalībnieku iesūtītos nodarbību plānus iekļausim īpašā publikācijā, un radošāko plānu autoriem pasniegsim balvas akcijas noslēgumā.

Plašāk uzziniet šeit: Pasaules lielākā mācību stunda 2016 

LASĪT VAIRĀK
18. augustā 2016. gadā

Pasaules lielākā mācību stunda 2016

Pasaules lielākā mācību stunda jau no 19. septembra vienos bērnus, jauniešus un pieaugušos izglītojošā piedzīvojumā, iepazīstot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos izceltās tēmas.

Akcijā aicinātas iesaistīties arī Latvijas skolas! Plašāka informācija par akciju, kā arī dažādi materiāli pieejami šeit.World's Largest Lesson  Part 2 - 2016 from World's Largest Lesson on Vimeo.

 

LASĪT VAIRĀK
16. augustā 2016. gadā

Kā bērni no visiem Latvijas novadiem grāmatas lasīja: UNESCO LNK atbalsta Lasīšanas stafeti

Tikko noslēdzās Lasīšanas stafete – konkurss jaunajiem grāmatu lasītājiem, ko nu jau otro gadu rīko Apgāds Zvaigzne ABC. To atbalstīja arī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Stafetes nosacījumi ir vienkārši: bērni tiek aicināti vasarā lasīt grāmatas un uzrakstīt, nofilmēt vai citādi publiskot savas pārdomas par tām.

Īss rezumē par Lasīšanas stafeti 2016: šogad konkurss norisinājās no 10. maija līdz 31. jūlijam, darbi tika vērtēti trijās vecuma grupās. Pagājušajā gadā stafetē piedalījās 23 bērni, kas uzrakstīja 145 atsauksmes par grāmatām. Šogad dalībnieku skaits bija krietni audzis: stafetē piedalījās 172 bērni no visas Latvijas ar gandrīz 2000 atsauksmēm. Stafetes ietvaros tika piedāvāts izvēlēties grāmatas lasīšanai no 146 grāmatu saraksta.

LASĪT VAIRĀK
08. jūnijā 2016. gadā

"Pupu balle" Brocēnu vidusskolā

Kādu dienu sapulcējās Brocēnu vidusskolas dabaszinību un mākslas skolotāji, lai īstenotu mazliet neprātīgu ideju- kopā izveidot konkursu, kurā „sastopas” dabaszinības, matemātika, mūzika, vizuālā māksla un literatūra. Ne tikai noorganizēt šādu konkursu, bet uzaicināt arī UNESCO Asociētās skolas no visas Latvijas piedalīties tajā.

Kāpēc „Pupu balle”? Šāds nosaukums radās jau pašā sākumā, jo bija ideja pasākumu veltīt UNESCO izsludinātajam Pākšaugu gadam.

Tā kā Brocēnu vidusskola ir UNESCO Asociētā skolā, pasākumu veidojām sadarbībā ar  UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

LASĪT VAIRĀK
24. maijā 2016. gadā

Vārda brīvība Ādažu Brīvā Valdorfa skolā! Skolā viesosies Karīna Milde – EWK muzeja kuratore no Zviedrijas

Radošās darbības nedēļas radi!2016 ietvaros turpinām veicināt radošas partnerības izglītībā! Tādēļ īpaši priecājamies par Zviedrijas vēstniecības un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas, kas ir UNESCO ASP dalībskola, sadarbību, kuras rezultātā piektdien, 27. maijā skolā viesosies Karīna Milde (Carina Milde) – EWK muzeja kuratore – un iesaistīs jauniešus radošā domu apmaiņas procesā par vārda brīvību.

Visiem interesentiem ir iespēja tikties ar eksperti un piedalīties darbnīcā “Vārda brīvība: pasmiet par varu” svētdien, 29. maijā 14:00 Jūrmalas Pilsētas muzejā!

LASĪT VAIRĀK