Jaunumi /

28. oktobrī 2016. gadā

Aicinām piedalīties XVI Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Es dzīvoju pie jūras"

Kopš 2001. gada Jūrmalas mākslas skola organizē mākslas konkursu "Es dzīvoju pie jūras", kas ir kļuvis par vienu no vadošajiem bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursiem Latvijā, kā arī guvis atpazīstamību ārvalstīs. Pagājušajā gadā konkursam darbi tika iesniegti no 27 valstīm, tostarp no Azerbaidžānas, Irānas, Ķīnas, Taizemes, Turcijas, Ukrainas u.c. 

Konkursa mērķis ir veidot izpratni par dabas būtību un nozīmi mūsu dzīvē, jūras daudzveidību un bagātību, kā arī veicināt interesi par dzimto vietu, novērtēt tās vienreizīgumu un skaistumu, lepoties ar savu kultūru.

Konkursa šī gada tēma ir “Krāsu jūra”, un tam ir piešķirta UNESCO LNK patronāža.

Darbu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 27. janvāris.

Plašāka informācija un konkursa nolikums atrodams šeit: http://www.jurmala.makslasskola.lv/lv/konkurss/es_dzivoju_pie_juras/

LASĪT VAIRĀK
28. oktobrī 2016. gadā

Aicina piedalīties Jāņa Jaunsudrabiņa 140. jubilejai veltītā pārspriedumu, literāro un pētniecisko darbu konkursā

2017. gada 25. augustā apritēs 140 gadu, kopš dzimis latviešu rakstnieks, tulkotājs, gleznotājs, grāmatu ilustrators un viens no pirmajiem latviešu mākslas teorētiķiem un kritiķiem Jānis Jaunsudrabiņš, dēvēts arī par divu mūzu – rakstniecības un glezniecības – kalpu.

Godinot Jāņa Jaunsudrabiņa devumu latviešu kultūrā, UNESCO ASP dlībskola - PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (turpmāk- VISC), UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (turpmāk - LNK), Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru metodisko apvienību aicina jauniešus/jaunietes un viņu skolotājus iesaistīties literāro un pētniecisko darbu, kā arī pārspriedumu konkursā, kas veltīts Jāņa Jaunsudrabiņa 140. jubilejai.

Konkurss noris no 2016. gada 15. oktobra līdz 2017. gada 10.februārim.

Plašāka informācija par konkursu, kā arī tā nolikums atrodams šeit: www.kuldigastehnikums.lv

 

 

 

LASĪT VAIRĀK
28. oktobrī 2016. gadā

Pākšaugi - tas ir garšīgi, veselīgi un ekonomiski: Pākšaugu gadam veltītais pasākums Kuldīgā

19.oktobrī, dienu pirms Starptautiskās šefpavāru dienas, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (KTTT) notika Starptautiskajam pākšaugu gadam veltītais draudzības pasākums "Pākšaugi - tas ir garšīgi, veselīgi un ekonomiski!", kurā piedalījās četras audzēkņu komandas (4 audzēkņi komandā, 15 - 20 gadus veci) no trīs UNESCO ASP skolām - Brocēnu vidusskolas (komanda "Keda", Alsungas vidusskolas (komanda "Suiti ar glanci", KTTT ("Čillpupiņas") - un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības ("Cīravas turciņi"). 

LASĪT VAIRĀK
06. oktobrī 2016. gadā

Zinātnieku naktī piedalījās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 7.grupas audzēkņi 30.septembrī piedalījās Zinātnieku nakts pasākumos Jūrmalā un Rīgā, iepazīstot aizraujošo zinātnes pasauli īpašā Rīgas Tehniskās universitātes un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sagatavotajā programmā. Zinātnieku nakts Eiropas valstīs šogad tika organizēta jau vienpadsmito reizi.

Vispirms jaunieši viesojās Elektrum Energoefektivitātes centrā Jūrmalā, kur piedalījās Fizmix eksperimentos  un divās aizraujošās darbnīcās, kurās katram bija iespēja sajust energoefektivitātes daudzpusīgās izpausmes.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
30. septembrī 2016. gadā

Aizvadīts vides izziņas konkurss "Nāc dārzā ciemoties"- veltīts Starptautiskajam pākšaugu gadam

Šā gada 19. septembrī Rīgas Dabaszinību skolā notika ikgadējais vides izziņas konkurss “Nāc dārzā ciemoties”, šogad ar tēmu “Pākšaugi”! Dalībniekiem (komandās pa četri), bija jāatrod, jāiepazīst un jāparāda sava erudīcija, zināšanas un prasmes deviņās darba stacijās par pākšaugiem un jāatrāda savs mājas darbs. Stacijās bija jāparāda komandas spēja atcerēties, māka skaitīt un pildīt skaitļu mīklas ar pupām, jāatceras vai jāatmin, kas folklorā minēts par pākšaugiem, jāatrod zirņi, pupas, jāatpazīst tās un jāpilda vēl citi uzdevumi – viss saistībā ar pākšaugiem! Konkursam pieteicās rekordliels dalībnieku skaits: 52 komandas no dažādām Rīgas izglītības iestādēm, 208 dalībnieki un 31 pavadošais skolotāj.

LASĪT VAIRĀK
30. septembrī 2016. gadā

Zinātnieku nakts UNESCO ASP skolām

UNESCO 195 dalībvalstis  strādā kopā, lai ar izglītības, zinātnes un kultūras palīdzību nodrošinātu mieru pasaulē un veicinātu dialogu starp cilvēkiem un dažādām kultūrām. UNESCO mērķis zinātnē ir sekmēt pētījumus dabas zinātnēs, nodrošināt vienlīdzīgu pieeju zināšanām un tehnoloģijām un palielināt sabiedrības informētību par dažādām zinātņu jomām. Tikai tā r iespējams risināt klimatu pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un citus jautājumus un nodrošināt ilgtspējīgu attīstību.

Arī Zinātnieku nakts pasākumi ir solis uz UNESCO mērķu īstenošanu. Daudzveidīgie pasākumi plašai sabiedrībai sniedz ieskatu Latvijas zinātnes institūciju pētījumos un iesaistē mūsdienu pasaules izaicinājumu izpētē.  Zinātnieku naktī ir iespējas iepazīt zinātni kā nozari, kurā iespējami augsti sasniegumi un veiksmīga karjera, aizrautība un nemitīga attīstība. Tā dod ierosmi jaunajai paaudzei savu dzīvi saistīt ar zinātni un meklēt jaunus apvāršņus zinātniskajiem atklājumiem. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo tieši zinātnes attīstības līmenis noteiks Latvijas attīstības perspektīvu.

Fotoreportāža apskatāma šeit!

LASĪT VAIRĀK
22. septembrī 2016. gadā

Septembris Jaunsilavas pamatskolā

Meitenes dzied: ‘’Riču, raču!’’ - , devītie, iejutušies pasākuma organizatoru lomā, ar ziediem sveic pasākuma viesus un ieved zālē 1. klases skolēnus. Tā ir viņu, pirmklasnieku, diena. Pirmā Zinību diena garajā un sarežģītajā ceļā uz izglītību. Visi to zina un saprot, tāpēc sirsnīgi aplaudē, kad mazie parakstās lielajā skolas grāmatā par skolēnu apliecību saņemšanu. Patīkami, ka ieradies tik kupls skaits vecāku un vecvecāku. Patīkami, ka skolas aktu zāle saposusies un lepojas ar  jauniem krēsliem.

Nu jau par raksturīgu skolas pazīmi izvērtusies tradīcija mācību gada sākumā izvēlēties kādu simbolisku tēlu – talismanu, kas palīdzētu skolas kolektīvam visā mācību gada garumā. Šogad jau Zinību dienā klases ieradās svinību zālē kopā ar  klašu audzinātāju un pašu skolēnu darinātām putnu  figūrām, jo kur gan atrast vēl veiksmīgākus tūristus par putniem! Turklāt lielākoties tie  bija izgatavoti simbolisko miera dūju veidolā.

LASĪT VAIRĀK
22. septembrī 2016. gadā

Koku stādīšana mieram pasaulē

Jau ceturto gadu 21. septembrī, Starptautiskajā miera dienā,Kuldīgas UNESCO ASP skolas – Kuldīgas novada BJC un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums – sadarbībā ar Kuldīgas pašvaldību organizēja koku stādīšanu vispasaules koku stādīšanas akcijas “100 miljoni koku” ietvaros.  

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma komanda – Aija Tikuma​, Liene Šēniņa​, Elīna Freimane​, Niks Gruntiņš​, Mārtiņš Simsons​, Alvis Cvetkovs​, Andis Kreps​ un skolotājas Astrīda Zeile​, Lāse Juska​ un brīvprātīgā jaunatnes darbiniece no Ukrainas Katrīna Jacenko iestādīja kokus kā nelielu simbolu mieram visā pasaulē!

Akcijas dalībnieki iestādīja 10 Holandes liepas Stendes ielā, Kuldīgā, kur vandaļi bija izpostījuši jauno koku stādījumus. Dalība pilsētas apzaļumošanā jauniešos radīja apziņu, ka visi kopā varam pasauli padarīt ne tikai zaļāku un sakoptāku, bet arī labāku.

Savukārt Kuldīgas novada BJC vides pulciņu skolotāja Inga Zelcere kopā ar saviem audzēkņiem atzīmēja Pasaules labo ziņu dienu un Kuldīgas ielās dalīja avīzes, kurās vēstīts par akcijas Pasaules labo ziņu dienu norisi un aktualitātēm, bet pēc tam devās stādīt liepas, rādot piemēru, kā padarīt labāku pasauli, sākot ar savas apkārtnes sakopšanu.

LASĪT VAIRĀK
16. septembrī 2016. gadā

Pasaules lielākās mācību stundas atklāšana: Rīgas ielās dosies gājiens

Foto © www.videsfonds.lv

Uzsākot kampaņu “Solis pasaulē”, kuras nozīmīga daļa ir arī izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda", 19. septembrī no pulksten 14.30 līdz 15.30 Ekoskolu un nevalstisko organizāciju pārstāvji dosies gājienā ar aicinājumu veicināt sadarbību starp atbildīgajām iestādēm un izglītotājiem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.  Gājiens notiks no Latvijas Nacionālās bibliotēkas uz trim ministrijām, kuru darbība saistīta arī ar globālās izglītības veicināšanu – Vides un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Ārlietu ministriju. Vairāk nekā 150 gājiena dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apliecinās savu apņemšanos izglītot sabiedrību par pasaulē aktuāliem jautājumiem un aicinās ministriju pārstāvjus pievienoties.

Lai šo sadarbību stiprinātu, gājiena dalībnieki tīs milzīgu kamolu – zemeslodes simbolu, kurā katrs iepīs savu pavedienu, kas būs simboliska apņemšanās īstenot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Ar savu apņemšanos kamola veidošanā tiks aicināti iesaistīties arī ministriju pārstāvji.

Par PASAULES LIELĀKO MĀCĪBU STUNDU uzzini šeit!

LASĪT VAIRĀK
12. septembrī 2016. gadā

Aicinājums skolām piedalīties koku stādīšanas akcijā "Ilgtspējīgas attīstības mērķi: miera stūrakmeņi"

Kopš 2004. gada divas reizes gadā – maijā un septembrī – ENO (Environment Online – „Vide tiešsaistē”) programmas ietvaros norisinās koku stādīšanas akcija. Tajā var piedalīties jebkura skola, iesaistot aktivitātē vietējos iedzīvotājus, tādējādi tiek veicināta sabiedrības informētība un līdzdalība dabas aizsardzības jautājumos.

ENO dabas programma ir ANO atbalstīts vispasaules skolu tīkls, kurš darbojas saskaņā ar ANO mērķiem. Programma tiek īstenota nacionālā un globālā līmenī, dodot skolēniem iespēju kļūt par vietējās kopienas vai reģiona vides vēstniekiem. Tīkls tika izveidots pirms 16 gadiem, un kopš tā laika tajā ir iesaistījušās vairāk nekā 10 000 skolas no 157 valstīm. ENO koku stādīšanas akcija ir vispopulārākā no tīkla īstenotajām aktivitātēm.

LASĪT VAIRĀK