Jaunumi /

06. februārī 2017. gadā

UNESCO ASP dalībskolas - klimatam draudzīgas skolas!

Praktiski padomi, kā kļūt par klimatam draudzīgo skolu, kā īstenot "visas skolas pieeju", apkopoti jaunākajā UNESCO ASP publikācijā. Tā balstīta pētījumos un pieredzes stāstos no 55 UNESCO ASP skolām 12 dažādās valstīs un pieejama šeit: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002467/246740e.pdf

 

LASĪT VAIRĀK
26. janvārī 2017. gadā

Talsu Valsts ģimnāzijā viesosies Karīna Milde – EWK muzeja kuratore no Zviedrijas

Vārda brīvība, kritiskā domāšana, iekļaujoša sabiedrība - šie ir atslēgas vārdi, kurus bieži dzirdam diskusijās par 21. gadsimta izglītību, tādēļ priecājamies, ka jau rīt, 27. janvārī, sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā Talsu Valsts ģimnāzijā, kas ir UNESCO ASP dalībskola, viesosies Karīna Milde (Carina Milde) – EWK muzeja kuratore – un iesaistīs jauniešus radošā domu apmaiņas procesā par vārda brīvību. Talsos ekspertes vadībā plānotas divas radošas nodarbības jauniešiem.

LASĪT VAIRĀK
24. janvārī 2017. gadā

Skolas darbībā: Pasaules pilsoņi ilgtspējīgai attīstībai. UNESCO publikācijas UNESCO ASP skolām

UNESCO ir izstrādājis divas publikācijas UNESCO ASP skolām - ceļvedi skolotājiem un ceļvedi skolēniem "Skolas darbībā: Pasaules pilsoņi ilgtspējīgai attīstībai". Publikācijās apkopota informācija gan par ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, gan sniegti praktiski padomi, kā dzīvot ilgtspējīgi un izturēties atbildīgi pret dabas un kultūras mantojumu un kā būt tolerantam un veidot iekļaujošu sabiedrību sev apkārt.

Publikācijas lejuplādējamas šeit:

Schools in Action Global Citizens for Sustainable Development: A guide for Teachers

Schools in Action Global Citizens for Sustainable Development: A guide for Students

LASĪT VAIRĀK
16. janvārī 2017. gadā

Pamatskolnieku draudzība ar Jēkabpils ukraiņu biedrību “Javir”

Tradīcijas, sadarbība un citi ārpusklases pasākumi ir tie, kas skolēnu ikdienas darbam piešķir papildus saturu un krāsas.

Pozitīva un izglītojoša draudzība ir sākusies starp Jēkabpils pamatskolas 2.e klases skolēniem un ukraiņu biedrību “Javir”.

Pirmā tikšanās noritēja 20. maijā pasākumā - Ukraiņu tautas pavasara paražas – Vesnjanki. Skolēni krāsoja ukraiņu, latviešu tautas, darināja lelles, apgleznoja stiklu, veidoja vainagus, dziedāja un dejoja. Pasākumā bija iespēja gūt jaunas idejas un iedvesmu darboties un būt aktīviem. Skolēni satika jaunus draugus un tikās ar interesantā, radošām personībām. Tas veicināja skolēnu personības veidošanās procesu, interesi un cieņu pret citādo.

LASĪT VAIRĀK
02. janvārī 2017. gadā

Aicinājums UNESCO ASP skolām piedalīties starptautiskajā radošo darbu konkursā "Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem"

UNESCO sadarbībā ar Iecietības, psiholoģijas un izglītības izpētes un metodoloģijas centru (Maskava, Krievijas Federācija) rīko starptautisku radošo darbu konkursu bērniem un jauniešiem „Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem” (Opening hearts and minds for refugees). Tā mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni par bēgļu tiesībāmun savstarpējo cieņu.

Konkursā bērni un jaunieši:

1.   Pētīs un pārdomās ar bēgļiem saistītus jautājumus; (Kas ir šie cilvēki, kuri pamet savu valsti? Kāda bija viņu dzīve dzimtenē, kas lika viņiem bēgt? Kāda ir viņu dzīve pagaidu vai galamērķa valstī? Kas mums ir kopīgs ar bēgļiem? Kā mēs viņiem varam palīdzēt justies droši, būt gaidītiem un iekļautiem? Kā mēs varam veidot tiltu starp bēgļiem un mums, lai dalītos ar zināšanām, prasmēm, kompetencēm utt.);

2.   Sekmēs kritisko domāšanu, iecietību un aizspriedumu pārvarēšanu, lai dzīvotu mūsdienu daudzveidīgajā un daudzkulturālajā pasaulē;

3.   Veicinās radošās izpausmesar dažādu mākslas formu palīdzību. 

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2016. gadā

Jaunieši meklē risinājumus globāliem izaicinājumiem un iepazīst ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķus

Noslēdzot Globālās izglītības nedēļu un iesaistoties Ekoskolu Rīcības dienās, 11. novembrī kopā ar Babītes vidusskolas, Ogresgala pamatskolas un Cesvaines vidusskolas jauniešiem runājām par sabiedrības un vides problēmām, kas skar cilvēkus visā pasaulē un ir risināmas tikai sadarbojoties.

Balstoties  zināšanās un pieredzē, jaunieši izvirzīja savas gobālās prioritātes, tās salīdzinot ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Izrādījās, ka sakritību ir daudz! Jauniešu skatījumā nozīmīgākie izaicinājumi saistīti ar dabas resursu saglabāšanu, vides piesārņojuma novēršanu un atbildīgu rīcību, lai cīnītos ar globālo sasilšanu, tās sekām.

Katrs izraudzījās savu prioritāti – apņemšanos rīkoties, lai veicinātu mērķu sasniegšanu. Jaunieši domāja gan par savu šī brīža rīcību, gan par superspējām, kas uzlabotu dzīvi uz planētas Zeme visiem. Jauniešu sagatavotā kolāžu izstāde par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem būs apskatāma Babītes vidusskolas vestibilā.

LASĪT VAIRĀK
07. novembrī 2016. gadā

Šodien sākas Rīcības dienas!

Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu. Kampaņa mudina jauniešus un ikvienu skolu pārstāvi būt par pārmaiņu radītājiem vides aizsardzībā, rīkoties pašiem un par atbildīgu rīcību izglītot sabiedrību. 

2016. gadā Ekoskolu Rīcības dienas notiks no 7. līdz 13. novembrim un būs veltītas ANO Ilgtspējīgas attīstības mēŗku pieņemšanai. Pieņemtie 17 mērķi apraksta mūsdienu pasaules galvenās problēmām un piedāvā to risinājumus. Četri no mērķiem veltīti vides aizsardzībai, un tieši tos aicinām popularizēt Rīcības dienās. Vairāk par mērķiem un mācību stundu idejām, lai tos iepazītu iespējams uzzināt UNESCO LNK sagatavotajos materiālos.

Kā sagatavot Rīcības dienu pasākumu un to reģistrēt var uzzināt šeit: www.videsfonds.lv

LASĪT VAIRĀK
01. novembrī 2016. gadā

Kultūras daudzveidība – dialogam un attīstībai: seminārs UNESCO ASP direktoriem, skolotājiem

Globālajā izglītības nedeļā UNESCO LNK atzīmēs Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai, 10. novembrī organizējot semināru skolotājiem, izglītības politikas veidotājiem un ekspertiem “Kultūras daudzveidība – dialogam un attīstībai”. Tajā runāsim par kultūras izpratni kā vienu no 21. gadsimta izglītības kompetencēm un kultūru daudzveidību un dažādību kā avotu izaugsmei un inovācijām izglītībā. Seminārā tiks uzsvērta kultūras dažādības pētniecības nozīme arī šodienas sabiedrības veidošanā. 

Seminārā uzstāsies gan Latvijas Universitātes docente, pētniece Dr.paed Austra Avotiņa un Žaņa Lipkes memoriāla direktore Lolita Tomsone, gan bērni un jaunieši no UNESCO ASP skolām, iepazīstinot klātesošos ar kultūras daudzveidības tēmai veltīto zinātnisko darbu nozīmīgākajām atziņām. Semināra otrajā daļā iepazīsimies ar labās prakses piemēriem kultūras izpratnes veicināšanai dažādās pasaules valstīs. Seminārs notiks Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā - vienā no 32 Latvijas UNESCO ASP dalībskolām. Semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīt tehnikuma pieredzi,kā profesionālā izglītība var bagātināt zināšanas par citām kultūrām, veicināt to iepazīšanu un sadarbību.

LASĪT VAIRĀK
28. oktobrī 2016. gadā

Iesaisties Globālās izglītības nedēļā 2016 "Ko sēsi, to pļausi!"

Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, ko vairāk nekā 15 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnes bagātināšanai par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību.

Globālās izglītības nedēļas norisi Latvijā koordinē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar UNESCO LNK un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti.

Šī gada Globālās izglītības nedēļas kopsaucējs – KO SĒSI, TO PĻAUSI! – norāda uz to, ka aktīva līdzdalība ir veids, kā veidojam savu, savas kopienas, valsts un visas pasaules saskaņotu attīstību. Īpaši ceram, ka prasmes vienlaikus domāt globāli un rīkoties lokāli, sasaistot globālos problēmjautājumus ar vietējo kopienu ikdienas dzīvi dos ieguldījumu mieram pasaulē.

Aicinām līdzdarboties Globālās izglītības nedēļā!

Visu pasākumu karte: http://ej.uz/bn1h

Piesaki savu pasākumu: http://ej.uz/szhn

Seko nedēļas notikumiem FB: http://ej.uz/19w4

Iedvesmai: http://ej.uz/833r

RESURSI

Ziemeļu-Dienvidu centra resurss globālajā izglītībā ikviena interesenta tālākai lietošanai, īpaši tiem, kam ir interese par Globālās izglītības nedēļu:

http://nscglobaleducation.org/images/Resource_center/GEW_ActingTogetherforaWorldofPeace.pdf

http://nscglobaleducation.org/images/Resource_center/GEW-Whatyoucando-Final.pdf

LASĪT VAIRĀK
28. oktobrī 2016. gadā

Aicinām piedalīties XVI Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Es dzīvoju pie jūras"

Kopš 2001. gada Jūrmalas mākslas skola organizē mākslas konkursu "Es dzīvoju pie jūras", kas ir kļuvis par vienu no vadošajiem bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursiem Latvijā, kā arī guvis atpazīstamību ārvalstīs. Pagājušajā gadā konkursam darbi tika iesniegti no 27 valstīm, tostarp no Azerbaidžānas, Irānas, Ķīnas, Taizemes, Turcijas, Ukrainas u.c. 

Konkursa mērķis ir veidot izpratni par dabas būtību un nozīmi mūsu dzīvē, jūras daudzveidību un bagātību, kā arī veicināt interesi par dzimto vietu, novērtēt tās vienreizīgumu un skaistumu, lepoties ar savu kultūru.

Konkursa šī gada tēma ir “Krāsu jūra”, un tam ir piešķirta UNESCO LNK patronāža.

Darbu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 27. janvāris.

Plašāka informācija un konkursa nolikums atrodams šeit: http://www.jurmala.makslasskola.lv/lv/konkurss/es_dzivoju_pie_juras/

LASĪT VAIRĀK