Jaunumi /

02. septembrī 2016. gadā

Sveiciens jaunajā mācību gadā!

"...Nav ne lielu, nav ne mazu
šajā dzīvē iznāk -
ja ir liela mīlestība, tad viss lielais iznāk..."

/ O.Vācieties

Sveiciens visām UNESCO ASP dalībskolām! Lai iedvesmojošs un rosīgs šis mācību gads! Tieši tāds tas mums šogad aizsākās Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, kur smēlāmies iedvesmu turpmākiem darbiem, atguvām spēkus un veselību un iepazināmies ar radošo un rosīgo kolektīvu un viņu atbalstītājiem. Paldies par šo dienu! Lai labie darbi turpinās!

LASĪT VAIRĀK
31. augustā 2016. gadā

Aicinām iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā 2016!

Pasaules lielākāmācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušāizpratni par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu šo mērķu sasniegšanā.

Latvijā aicinām sagatavot mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus par Latvijas sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī: veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai. Plānus aicinām izstrādāt pēc pievienotā parauga, un, ja iespējams, tos arī īstenot. Nodarbībās aicinām pētīt un diskutēt par starpkultūru dialoga veidošanu, globalizācijas un migrācijas ietekmi uz procesiem sabiedrībā, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības pamatprincipiem u.c. tēmām. Akcijas dalībnieku iesūtītos nodarbību plānus iekļausim īpašā publikācijā, un radošāko plānu autoriem pasniegsim balvas akcijas noslēgumā.

Plašāk uzziniet šeit: Pasaules lielākā mācību stunda 2016 

LASĪT VAIRĀK
18. augustā 2016. gadā

Pasaules lielākā mācību stunda 2016

Pasaules lielākā mācību stunda jau no 19. septembra vienos bērnus, jauniešus un pieaugušos izglītojošā piedzīvojumā, iepazīstot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos izceltās tēmas.

Akcijā aicinātas iesaistīties arī Latvijas skolas! Plašāka informācija par akciju, kā arī dažādi materiāli pieejami šeit.World's Largest Lesson  Part 2 - 2016 from World's Largest Lesson on Vimeo.

 

LASĪT VAIRĀK
16. augustā 2016. gadā

Kā bērni no visiem Latvijas novadiem grāmatas lasīja: UNESCO LNK atbalsta Lasīšanas stafeti

Tikko noslēdzās Lasīšanas stafete – konkurss jaunajiem grāmatu lasītājiem, ko nu jau otro gadu rīko Apgāds Zvaigzne ABC. To atbalstīja arī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Stafetes nosacījumi ir vienkārši: bērni tiek aicināti vasarā lasīt grāmatas un uzrakstīt, nofilmēt vai citādi publiskot savas pārdomas par tām.

Īss rezumē par Lasīšanas stafeti 2016: šogad konkurss norisinājās no 10. maija līdz 31. jūlijam, darbi tika vērtēti trijās vecuma grupās. Pagājušajā gadā stafetē piedalījās 23 bērni, kas uzrakstīja 145 atsauksmes par grāmatām. Šogad dalībnieku skaits bija krietni audzis: stafetē piedalījās 172 bērni no visas Latvijas ar gandrīz 2000 atsauksmēm. Stafetes ietvaros tika piedāvāts izvēlēties grāmatas lasīšanai no 146 grāmatu saraksta.

LASĪT VAIRĀK
08. jūnijā 2016. gadā

"Pupu balle" Brocēnu vidusskolā

Kādu dienu sapulcējās Brocēnu vidusskolas dabaszinību un mākslas skolotāji, lai īstenotu mazliet neprātīgu ideju- kopā izveidot konkursu, kurā „sastopas” dabaszinības, matemātika, mūzika, vizuālā māksla un literatūra. Ne tikai noorganizēt šādu konkursu, bet uzaicināt arī UNESCO Asociētās skolas no visas Latvijas piedalīties tajā.

Kāpēc „Pupu balle”? Šāds nosaukums radās jau pašā sākumā, jo bija ideja pasākumu veltīt UNESCO izsludinātajam Pākšaugu gadam.

Tā kā Brocēnu vidusskola ir UNESCO Asociētā skolā, pasākumu veidojām sadarbībā ar  UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

LASĪT VAIRĀK
08. jūnijā 2016. gadā

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai šodien un rīt: Reģionālā metodiskā darba konference Pļaviņu novada ģimnāzijā

Raksta autore: Ilze Seipule, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā, UNESCO ASP skolas koordinatore 

Foto: Gunta Mozga 

2. jūnijā Pļaviņu novada ģimnāzijā pulcējās 260 pedagogi no 35 dažādām izglītības iestādēm, lai piedalītos metodiskā darba konferencē “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai šodien un rīt”. Konferences dalībnieki bija ieradušies no Aizkraukles, Ērgļu, Jēkabpils, Kokneses, Krustpils, Madonas, Pļaviņu, Skrīveru, Ogres novadiem un Jēkabpils pilsētas. Konferenci rīkojām sadarbībā ar Kokneses novadu, tās dienas kārtībā bija 21. gadsimtam nozīmīgie izglītības ilgtspējīgai attīstībai jautājumi, kas mudina ikvienu atbildīgi rīkoties ikdienas dzīvē, iesaistīties aktīvā darbībā apkārtējas vides un sociālajās pārmaiņās, dzīvot ar skatu nākotnē, apzināties savu un kopējo atbildību ilgtspējīgas visas pasaules nākotnes veidošanā.

LASĪT VAIRĀK
24. maijā 2016. gadā

Vārda brīvība Ādažu Brīvā Valdorfa skolā! Skolā viesosies Karīna Milde – EWK muzeja kuratore no Zviedrijas

Radošās darbības nedēļas radi!2016 ietvaros turpinām veicināt radošas partnerības izglītībā! Tādēļ īpaši priecājamies par Zviedrijas vēstniecības un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas, kas ir UNESCO ASP dalībskola, sadarbību, kuras rezultātā piektdien, 27. maijā skolā viesosies Karīna Milde (Carina Milde) – EWK muzeja kuratore – un iesaistīs jauniešus radošā domu apmaiņas procesā par vārda brīvību.

Visiem interesentiem ir iespēja tikties ar eksperti un piedalīties darbnīcā “Vārda brīvība: pasmiet par varu” svētdien, 29. maijā 14:00 Jūrmalas Pilsētas muzejā!

LASĪT VAIRĀK
16. maijā 2016. gadā

Lasīsim! Aicinājums piedalīties lasīšanas stafetē jaunajiem grāmatu lasītājiem

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos tiek īpaši akcentēta nepieciešamība veicināt lasītprasmi, atzīstot to par personības pilnveides un mūžmācīšanās pamatu. Lasītprasme ir nozīmīga arī citu prasmju apgūšanā, tā veicina sabiedrības labklājību un iekļaušanos. Tāpēc aicinām piedalīties lasīšanas stafetē jaunajiem grāmatu lasītājiem, ko organizē Apgāds Zvaigzne ABC.

Plašāk uzziniet šeit!

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Konkurss "Kultūru daudzveidība – dialogam un attīstībai" UNESCO ASP skolām

10. maijā Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikumā tika svinīgi atklāts pētniecisko darbu konkurss UNESCO ASP skolām - "Kultūru daudzveidība – dialogam un attīstībai". Tā mērķis ir motivēt jauniešus pētnieciskajai darbībai, izzinot kultūru daudzveidību lokālā, reģionālā un/vai globālā līmenī.

Kultūras daudzveidība ir mantojums, kas vieno visus pasaules iedzīvotājus un ir cilvēces attīstības, atjaunošanās, inovāciju radīšanas avots. Mums jāveicina izpratne par kultūru dažādību kā bagātību – nešķirami no cieņas pret cilvēktiesībām.

Konkursā aicināti iesaistīties bērni un jaunieši divās vecuma grupās (5.-9.klase un 10.-12.klase). Tēmu pieteikšana- jau līdz š.g. 30. maijam, rakstot konkursa koordinatorei Anitai Zaļaiskalnei (anita.zalaiskalne@rtrit.lv). 

LASĪT VAIRĀK
06. maijā 2016. gadā

Konference "Kultūra un mākslas izglītība: Radi sevi skolā!"

Konference “Kultūra un mākslas izglītība: Radi sevi skolā!” notiks 2016. gada 25. maijā Latvijas Kultūras akadēmijas Lielajā zālē (Ludzas ielā 24, Rīgā). Tās mērķis ir rosināt izpratni un interesi radošo un kultūras industriju izglītības attīstību un mijiedarbību dažādos izglītības veidos un pakāpēs, iepazīstot labāko ārvalstu pieredzi un jaunākās tendences un izceļot Latvijas sasniegumus. Konferencē pirmo reizi vienkopus tiks parādīti Latvijā esošie pētījumi par kultūrizglītības tēmām un izvirzīti problēmu jautājumi tālākai pētniecībai, kā arī virzieni pētnieku un izglītotāju sadarbībai ar citām Eiropas valstīm.

Konferences laikā tiks prezentēta Eiropas Komisijas darba grupas izveidota rokasgrāmata “Kultūras izpratne un izpausmes”, kur atspoguļota Eiropas valstu izpratne par kultūras kompetenci, kā arī Eiropas dokumentos lietotā terminoloģija par šo tēmu. Kā viens no labās prakses piemēriem šajā rokasgrāmatā ir minēta radi! nedēļa Latvijā.

Konferences programma atrodama šeit.

Interesentus, kuri vēlas apmeklēt konferenci, lūdzam reģistrēties līdz 13.maijam šeit: http://ej.uz/radi_sevi_skola

Reģistrējoties lūdzam norādīt, vai piedalīsieties diskusijā un kurā no diskusiju grupām.

 

LASĪT VAIRĀK