Jaunumi /

22. septembrī 2016. gadā

Septembris Jaunsilavas pamatskolā

Meitenes dzied: ‘’Riču, raču!’’ - , devītie, iejutušies pasākuma organizatoru lomā, ar ziediem sveic pasākuma viesus un ieved zālē 1. klases skolēnus. Tā ir viņu, pirmklasnieku, diena. Pirmā Zinību diena garajā un sarežģītajā ceļā uz izglītību. Visi to zina un saprot, tāpēc sirsnīgi aplaudē, kad mazie parakstās lielajā skolas grāmatā par skolēnu apliecību saņemšanu. Patīkami, ka ieradies tik kupls skaits vecāku un vecvecāku. Patīkami, ka skolas aktu zāle saposusies un lepojas ar  jauniem krēsliem.

Nu jau par raksturīgu skolas pazīmi izvērtusies tradīcija mācību gada sākumā izvēlēties kādu simbolisku tēlu – talismanu, kas palīdzētu skolas kolektīvam visā mācību gada garumā. Šogad jau Zinību dienā klases ieradās svinību zālē kopā ar  klašu audzinātāju un pašu skolēnu darinātām putnu  figūrām, jo kur gan atrast vēl veiksmīgākus tūristus par putniem! Turklāt lielākoties tie  bija izgatavoti simbolisko miera dūju veidolā.

LASĪT VAIRĀK
22. septembrī 2016. gadā

Koku stādīšana mieram pasaulē

Jau ceturto gadu 21. septembrī, Starptautiskajā miera dienā,Kuldīgas UNESCO ASP skolas – Kuldīgas novada BJC un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums – sadarbībā ar Kuldīgas pašvaldību organizēja koku stādīšanu vispasaules koku stādīšanas akcijas “100 miljoni koku” ietvaros.  

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma komanda – Aija Tikuma​, Liene Šēniņa​, Elīna Freimane​, Niks Gruntiņš​, Mārtiņš Simsons​, Alvis Cvetkovs​, Andis Kreps​ un skolotājas Astrīda Zeile​, Lāse Juska​ un brīvprātīgā jaunatnes darbiniece no Ukrainas Katrīna Jacenko iestādīja kokus kā nelielu simbolu mieram visā pasaulē!

Akcijas dalībnieki iestādīja 10 Holandes liepas Stendes ielā, Kuldīgā, kur vandaļi bija izpostījuši jauno koku stādījumus. Dalība pilsētas apzaļumošanā jauniešos radīja apziņu, ka visi kopā varam pasauli padarīt ne tikai zaļāku un sakoptāku, bet arī labāku.

Savukārt Kuldīgas novada BJC vides pulciņu skolotāja Inga Zelcere kopā ar saviem audzēkņiem atzīmēja Pasaules labo ziņu dienu un Kuldīgas ielās dalīja avīzes, kurās vēstīts par akcijas Pasaules labo ziņu dienu norisi un aktualitātēm, bet pēc tam devās stādīt liepas, rādot piemēru, kā padarīt labāku pasauli, sākot ar savas apkārtnes sakopšanu.

LASĪT VAIRĀK
16. septembrī 2016. gadā

Pasaules lielākās mācību stundas atklāšana: Rīgas ielās dosies gājiens

Foto © www.videsfonds.lv

Uzsākot kampaņu “Solis pasaulē”, kuras nozīmīga daļa ir arī izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda", 19. septembrī no pulksten 14.30 līdz 15.30 Ekoskolu un nevalstisko organizāciju pārstāvji dosies gājienā ar aicinājumu veicināt sadarbību starp atbildīgajām iestādēm un izglītotājiem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.  Gājiens notiks no Latvijas Nacionālās bibliotēkas uz trim ministrijām, kuru darbība saistīta arī ar globālās izglītības veicināšanu – Vides un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Ārlietu ministriju. Vairāk nekā 150 gājiena dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apliecinās savu apņemšanos izglītot sabiedrību par pasaulē aktuāliem jautājumiem un aicinās ministriju pārstāvjus pievienoties.

Lai šo sadarbību stiprinātu, gājiena dalībnieki tīs milzīgu kamolu – zemeslodes simbolu, kurā katrs iepīs savu pavedienu, kas būs simboliska apņemšanās īstenot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Ar savu apņemšanos kamola veidošanā tiks aicināti iesaistīties arī ministriju pārstāvji.

Par PASAULES LIELĀKO MĀCĪBU STUNDU uzzini šeit!

LASĪT VAIRĀK
12. septembrī 2016. gadā

Aicinājums skolām piedalīties koku stādīšanas akcijā "Ilgtspējīgas attīstības mērķi: miera stūrakmeņi"

Kopš 2004. gada divas reizes gadā – maijā un septembrī – ENO (Environment Online – „Vide tiešsaistē”) programmas ietvaros norisinās koku stādīšanas akcija. Tajā var piedalīties jebkura skola, iesaistot aktivitātē vietējos iedzīvotājus, tādējādi tiek veicināta sabiedrības informētība un līdzdalība dabas aizsardzības jautājumos.

ENO dabas programma ir ANO atbalstīts vispasaules skolu tīkls, kurš darbojas saskaņā ar ANO mērķiem. Programma tiek īstenota nacionālā un globālā līmenī, dodot skolēniem iespēju kļūt par vietējās kopienas vai reģiona vides vēstniekiem. Tīkls tika izveidots pirms 16 gadiem, un kopš tā laika tajā ir iesaistījušās vairāk nekā 10 000 skolas no 157 valstīm. ENO koku stādīšanas akcija ir vispopulārākā no tīkla īstenotajām aktivitātēm.

LASĪT VAIRĀK
07. septembrī 2016. gadā

Vides izziņas konkurss “Nāc dārzā ciemoties” Rīgas Dabaszinību skolā ANO Starptautiskā pākšaugu gada ietvaros

ANO Starptautiskā pākšaugu gada ietvaros Rīgas Dabaszinību skola rīko vides izziņas konkursu “Nāc dārzā ciemoties” ar pākšaugu tematiku. 

Pēc garajām vasaras brīvdienām aicinām Rīgas skolu 1.-9. klašu skolēnus ciemos pie mums, lai pārbaudītu savas zināšanas un erudīciju, piedaloties vides izziņas konkursā “Nāc dārzā ciemoties!”.

Konkurss notiks šā gada 19. septembrī Rīgas Dabaszinību skolas dārzā (Ernestīnes ielā 8A). Konkursa sākums plkst. 13.00. Sākuma laiks tiks precizēts atkarībā no pieteikto grupu skaita 15. septembrī, publicējot precizētus sākuma laikus mājaslapā www.rds.lv.

Katru komandu veido 4 dalībnieki. Dalībnieki sacentīsies 3 vecuma grupās: 1.- 3. klašu; 4. - 6. klašu; 7. - 9. klašu. Komandas veiks dažādus praktiskus un radošus uzdevumus par pākšaugiem. Dalībniekiem būs jāsagatavo arī mājas darbs – kompozīcija no dabas materiāliem par tēmu “Rudens sapņi”. Katrā vecuma grupā tiks apbalvotas trīs labākās komandas, pārējās komandas saņems pateicību par piedalīšanos.

Pieteikumu konkursam jāaizpilda elektroniski līdz 2016. gada 12. septembra vakaram interneta vietnē http://ej.uz/RDS-darzs-2016

 Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar RDS izglītības metodiķi Inetu Bērziņu elektroniski pa e-pastu: ineta.rds@gmail.com

LASĪT VAIRĀK
07. septembrī 2016. gadā

Starptautisks foto konkurss ASP skolām "With the bee – for the bee 2016"

Ļubļanas Civilinženierijas, mērniecības un vides zinātnes vidusskola, kas ir Slovēnijas UNESCO ASP skolu tīkla dalībskola, aicina piedalīties Starptautiskajā UNESCO ASP skolu tīkla foto konkursā „With the bee – for the bee 2016” („Ar biti – priekš bites 2016”).

Konkursa mērķis ir ar fotogrāfiju palīdzību iemūžināt ar bitēm un biškopību saistītu mantojumu, tādējādi rosinot skolēnu interesi par bišu dzīvi un senajām biškopības tradīcijām. Intensīvas lauksaimniecības, kurā tiek izmantoti pesticīdi, dēļ, kā arī klimata pārmaiņu un vides piesārņojuma rezultātā bites ir apdraudētas. Tās ir nepieciešams aizsargāt, jo bez tām tiktu izjaukta dabiskā vide, un tas apdraudētu mūsu planētas nākotni.

Konkursa uzdevums ir nofotografēt ar bitēm saistītu dabas un kultūras mantojumu: bišu lomu apputeksnēšanā, bites dzīvi stropā, nektāra ievākšanu no ziediem, biškopjus darbā, bišu produktus, urbāno biškopību, biškopības tūrismu u.tml.

Konkursā var piedalīties skolēni no 13 līdz 19 gadu vecumam.

Darbus iespējams iesniegt līdz 20. septembrim.

Vairāk informācijas par fotogrāfiju noformēšanas kārtību un iesniegšanu lasiet Nolikumā.

LASĪT VAIRĀK
07. septembrī 2016. gadā

Iespēja pieteikties bērnu zīmējumu konkursam - 19. Starptautiskajai Kanagavas bērnu mākslas biennālei Japānā

Ir izsludināta pieteikšanās 19. Starptautiskajai Kanagavas bērnu mākslas biennālei Japānā. Tā kopš 1981. gada norisinās reizi divos gados Kanagavas prefektūrā, Japānā. Pasākuma laikā tiek izstādīti bērnu radītie zīmējumi no visas pasaules ar mērķi izmantot zīmējuma spēku, lai attīstītu bērniem piemītošo radošumu un sapņus, jo tieši šie bērni kādu dienu kļūs par nākamajiem pasaules līderiem. Izstāde arī sekmē bērnu izpratni par pasaules dažādajām kultūrām un atšķirīgajiem dzīvesveidiem.

Iepriekšējā biennālei tika iesūtīti vairāk nekā 26 000 darbu no 95 valstīm. Arī bērni no Latvijas vairākkārt ir sekmīgi piedalījušies šajā konkursā.

Darbus iespējams iesniegt līdz 2016. gada 30. novembrim, konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2017. gada martā. Darbu izstāde norisināsies no 2017. gada jūlija līdz augustam. Darbu autoriem jābūt dzimušiem no 2000. gada 2. aprīļa līdz 2012. gada 1. aprīlim.   

Vairāk informācijas par darbu iesniegšanas prasībām, kā arī pieteikuma anketa ir pieejama šeit: http://www.earthplaza.jp/biennial/English/

LASĪT VAIRĀK
05. septembrī 2016. gadā

Seminārs par pārtikas atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībās un skolās

Kāda ir pārtikas atkritumu pārvaldība pilsētās? Ko mēs darām ar saviem pārtikas atkritumiem? Kādi ir secinājumi, aplūkojot pārtikas atkritumu apsaimniekošanu skolās? Kādi ir iespējamie risinājumi pārtiks atkritumu samazināšanai skolās? Pasākuma mērķis ir palielināt sabiedrības informētību par jautājumiem, kas saistīti ar pārtikas atkritumiem, un iepazīstināt ar Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā iniciēto un atbalstīto projektu par pārtikas atkritumiem skolās, kuru realizē biedrība Homo Ecos. NVO, valsts un privātā sektora pārstāvji, kas strādā ar pārtikas atkritumu jautājumiem, ir laipni aicināti apmeklēt pasākumu.

Reģistrēties pasākumam http://ej.uz/kb8h

Plašāka informācija atrodama šeit.

LASĪT VAIRĀK
02. septembrī 2016. gadā

Sveiciens jaunajā mācību gadā!

"...Nav ne lielu, nav ne mazu
šajā dzīvē iznāk -
ja ir liela mīlestība, tad viss lielais iznāk..."

/ O.Vācieties

Sveiciens visām UNESCO ASP dalībskolām! Lai iedvesmojošs un rosīgs šis mācību gads! Tieši tāds tas mums šogad aizsākās Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, kur smēlāmies iedvesmu turpmākiem darbiem, atguvām spēkus un veselību un iepazināmies ar radošo un rosīgo kolektīvu un viņu atbalstītājiem. Paldies par šo dienu! Lai labie darbi turpinās!

LASĪT VAIRĀK
31. augustā 2016. gadā

Aicinām iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā 2016!

Pasaules lielākāmācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušāizpratni par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu šo mērķu sasniegšanā.

Latvijā aicinām sagatavot mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus par Latvijas sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī: veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai. Plānus aicinām izstrādāt pēc pievienotā parauga, un, ja iespējams, tos arī īstenot. Nodarbībās aicinām pētīt un diskutēt par starpkultūru dialoga veidošanu, globalizācijas un migrācijas ietekmi uz procesiem sabiedrībā, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības pamatprincipiem u.c. tēmām. Akcijas dalībnieku iesūtītos nodarbību plānus iekļausim īpašā publikācijā, un radošāko plānu autoriem pasniegsim balvas akcijas noslēgumā.

Plašāk uzziniet šeit: Pasaules lielākā mācību stunda 2016 

LASĪT VAIRĀK