Jaunumi /

07. novembrī 2016. gadā

Šodien sākas Rīcības dienas!

Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu. Kampaņa mudina jauniešus un ikvienu skolu pārstāvi būt par pārmaiņu radītājiem vides aizsardzībā, rīkoties pašiem un par atbildīgu rīcību izglītot sabiedrību. 

2016. gadā Ekoskolu Rīcības dienas notiks no 7. līdz 13. novembrim un būs veltītas ANO Ilgtspējīgas attīstības mēŗku pieņemšanai. Pieņemtie 17 mērķi apraksta mūsdienu pasaules galvenās problēmām un piedāvā to risinājumus. Četri no mērķiem veltīti vides aizsardzībai, un tieši tos aicinām popularizēt Rīcības dienās. Vairāk par mērķiem un mācību stundu idejām, lai tos iepazītu iespējams uzzināt UNESCO LNK sagatavotajos materiālos.

Kā sagatavot Rīcības dienu pasākumu un to reģistrēt var uzzināt šeit: www.videsfonds.lv

LASĪT VAIRĀK
01. novembrī 2016. gadā

Kultūras daudzveidība – dialogam un attīstībai: seminārs UNESCO ASP direktoriem, skolotājiem

Globālajā izglītības nedeļā UNESCO LNK atzīmēs Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai, 10. novembrī organizējot semināru skolotājiem, izglītības politikas veidotājiem un ekspertiem “Kultūras daudzveidība – dialogam un attīstībai”. Tajā runāsim par kultūras izpratni kā vienu no 21. gadsimta izglītības kompetencēm un kultūru daudzveidību un dažādību kā avotu izaugsmei un inovācijām izglītībā. Seminārā tiks uzsvērta kultūras dažādības pētniecības nozīme arī šodienas sabiedrības veidošanā. 

Seminārā uzstāsies gan Latvijas Universitātes docente, pētniece Dr.paed Austra Avotiņa un Žaņa Lipkes memoriāla direktore Lolita Tomsone, gan bērni un jaunieši no UNESCO ASP skolām, iepazīstinot klātesošos ar kultūras daudzveidības tēmai veltīto zinātnisko darbu nozīmīgākajām atziņām. Semināra otrajā daļā iepazīsimies ar labās prakses piemēriem kultūras izpratnes veicināšanai dažādās pasaules valstīs. Seminārs notiks Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā - vienā no 32 Latvijas UNESCO ASP dalībskolām. Semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīt tehnikuma pieredzi,kā profesionālā izglītība var bagātināt zināšanas par citām kultūrām, veicināt to iepazīšanu un sadarbību.

LASĪT VAIRĀK
28. oktobrī 2016. gadā

Iesaisties Globālās izglītības nedēļā 2016 "Ko sēsi, to pļausi!"

Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, ko vairāk nekā 15 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnes bagātināšanai par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību.

Globālās izglītības nedēļas norisi Latvijā koordinē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar UNESCO LNK un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti.

Šī gada Globālās izglītības nedēļas kopsaucējs – KO SĒSI, TO PĻAUSI! – norāda uz to, ka aktīva līdzdalība ir veids, kā veidojam savu, savas kopienas, valsts un visas pasaules saskaņotu attīstību. Īpaši ceram, ka prasmes vienlaikus domāt globāli un rīkoties lokāli, sasaistot globālos problēmjautājumus ar vietējo kopienu ikdienas dzīvi dos ieguldījumu mieram pasaulē.

Aicinām līdzdarboties Globālās izglītības nedēļā!

Visu pasākumu karte: http://ej.uz/bn1h

Piesaki savu pasākumu: http://ej.uz/szhn

Seko nedēļas notikumiem FB: http://ej.uz/19w4

Iedvesmai: http://ej.uz/833r

RESURSI

Ziemeļu-Dienvidu centra resurss globālajā izglītībā ikviena interesenta tālākai lietošanai, īpaši tiem, kam ir interese par Globālās izglītības nedēļu:

http://nscglobaleducation.org/images/Resource_center/GEW_ActingTogetherforaWorldofPeace.pdf

http://nscglobaleducation.org/images/Resource_center/GEW-Whatyoucando-Final.pdf

LASĪT VAIRĀK
28. oktobrī 2016. gadā

Aicinām piedalīties XVI Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Es dzīvoju pie jūras"

Kopš 2001. gada Jūrmalas mākslas skola organizē mākslas konkursu "Es dzīvoju pie jūras", kas ir kļuvis par vienu no vadošajiem bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursiem Latvijā, kā arī guvis atpazīstamību ārvalstīs. Pagājušajā gadā konkursam darbi tika iesniegti no 27 valstīm, tostarp no Azerbaidžānas, Irānas, Ķīnas, Taizemes, Turcijas, Ukrainas u.c. 

Konkursa mērķis ir veidot izpratni par dabas būtību un nozīmi mūsu dzīvē, jūras daudzveidību un bagātību, kā arī veicināt interesi par dzimto vietu, novērtēt tās vienreizīgumu un skaistumu, lepoties ar savu kultūru.

Konkursa šī gada tēma ir “Krāsu jūra”, un tam ir piešķirta UNESCO LNK patronāža.

Darbu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 27. janvāris.

Plašāka informācija un konkursa nolikums atrodams šeit: http://www.jurmala.makslasskola.lv/lv/konkurss/es_dzivoju_pie_juras/

LASĪT VAIRĀK
28. oktobrī 2016. gadā

Aicina piedalīties Jāņa Jaunsudrabiņa 140. jubilejai veltītā pārspriedumu, literāro un pētniecisko darbu konkursā

2017. gada 25. augustā apritēs 140 gadu, kopš dzimis latviešu rakstnieks, tulkotājs, gleznotājs, grāmatu ilustrators un viens no pirmajiem latviešu mākslas teorētiķiem un kritiķiem Jānis Jaunsudrabiņš, dēvēts arī par divu mūzu – rakstniecības un glezniecības – kalpu.

Godinot Jāņa Jaunsudrabiņa devumu latviešu kultūrā, UNESCO ASP dlībskola - PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (turpmāk- VISC), UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (turpmāk - LNK), Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru metodisko apvienību aicina jauniešus/jaunietes un viņu skolotājus iesaistīties literāro un pētniecisko darbu, kā arī pārspriedumu konkursā, kas veltīts Jāņa Jaunsudrabiņa 140. jubilejai.

Konkurss noris no 2016. gada 15. oktobra līdz 2017. gada 10.februārim.

Plašāka informācija par konkursu, kā arī tā nolikums atrodams šeit: www.kuldigastehnikums.lv

 

 

 

LASĪT VAIRĀK
28. oktobrī 2016. gadā

Pākšaugi - tas ir garšīgi, veselīgi un ekonomiski: Pākšaugu gadam veltītais pasākums Kuldīgā

19.oktobrī, dienu pirms Starptautiskās šefpavāru dienas, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (KTTT) notika Starptautiskajam pākšaugu gadam veltītais draudzības pasākums "Pākšaugi - tas ir garšīgi, veselīgi un ekonomiski!", kurā piedalījās četras audzēkņu komandas (4 audzēkņi komandā, 15 - 20 gadus veci) no trīs UNESCO ASP skolām - Brocēnu vidusskolas (komanda "Keda", Alsungas vidusskolas (komanda "Suiti ar glanci", KTTT ("Čillpupiņas") - un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības ("Cīravas turciņi"). 

LASĪT VAIRĀK
06. oktobrī 2016. gadā

Zinātnieku naktī piedalījās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 7.grupas audzēkņi 30.septembrī piedalījās Zinātnieku nakts pasākumos Jūrmalā un Rīgā, iepazīstot aizraujošo zinātnes pasauli īpašā Rīgas Tehniskās universitātes un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sagatavotajā programmā. Zinātnieku nakts Eiropas valstīs šogad tika organizēta jau vienpadsmito reizi.

Vispirms jaunieši viesojās Elektrum Energoefektivitātes centrā Jūrmalā, kur piedalījās Fizmix eksperimentos  un divās aizraujošās darbnīcās, kurās katram bija iespēja sajust energoefektivitātes daudzpusīgās izpausmes.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
30. septembrī 2016. gadā

Aizvadīts vides izziņas konkurss "Nāc dārzā ciemoties"- veltīts Starptautiskajam pākšaugu gadam

Šā gada 19. septembrī Rīgas Dabaszinību skolā notika ikgadējais vides izziņas konkurss “Nāc dārzā ciemoties”, šogad ar tēmu “Pākšaugi”! Dalībniekiem (komandās pa četri), bija jāatrod, jāiepazīst un jāparāda sava erudīcija, zināšanas un prasmes deviņās darba stacijās par pākšaugiem un jāatrāda savs mājas darbs. Stacijās bija jāparāda komandas spēja atcerēties, māka skaitīt un pildīt skaitļu mīklas ar pupām, jāatceras vai jāatmin, kas folklorā minēts par pākšaugiem, jāatrod zirņi, pupas, jāatpazīst tās un jāpilda vēl citi uzdevumi – viss saistībā ar pākšaugiem! Konkursam pieteicās rekordliels dalībnieku skaits: 52 komandas no dažādām Rīgas izglītības iestādēm, 208 dalībnieki un 31 pavadošais skolotāj.

LASĪT VAIRĀK
30. septembrī 2016. gadā

Zinātnieku nakts UNESCO ASP skolām

UNESCO 195 dalībvalstis  strādā kopā, lai ar izglītības, zinātnes un kultūras palīdzību nodrošinātu mieru pasaulē un veicinātu dialogu starp cilvēkiem un dažādām kultūrām. UNESCO mērķis zinātnē ir sekmēt pētījumus dabas zinātnēs, nodrošināt vienlīdzīgu pieeju zināšanām un tehnoloģijām un palielināt sabiedrības informētību par dažādām zinātņu jomām. Tikai tā r iespējams risināt klimatu pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un citus jautājumus un nodrošināt ilgtspējīgu attīstību.

Arī Zinātnieku nakts pasākumi ir solis uz UNESCO mērķu īstenošanu. Daudzveidīgie pasākumi plašai sabiedrībai sniedz ieskatu Latvijas zinātnes institūciju pētījumos un iesaistē mūsdienu pasaules izaicinājumu izpētē.  Zinātnieku naktī ir iespējas iepazīt zinātni kā nozari, kurā iespējami augsti sasniegumi un veiksmīga karjera, aizrautība un nemitīga attīstība. Tā dod ierosmi jaunajai paaudzei savu dzīvi saistīt ar zinātni un meklēt jaunus apvāršņus zinātniskajiem atklājumiem. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo tieši zinātnes attīstības līmenis noteiks Latvijas attīstības perspektīvu.

Fotoreportāža apskatāma šeit!

LASĪT VAIRĀK
22. septembrī 2016. gadā

Septembris Jaunsilavas pamatskolā

Meitenes dzied: ‘’Riču, raču!’’ - , devītie, iejutušies pasākuma organizatoru lomā, ar ziediem sveic pasākuma viesus un ieved zālē 1. klases skolēnus. Tā ir viņu, pirmklasnieku, diena. Pirmā Zinību diena garajā un sarežģītajā ceļā uz izglītību. Visi to zina un saprot, tāpēc sirsnīgi aplaudē, kad mazie parakstās lielajā skolas grāmatā par skolēnu apliecību saņemšanu. Patīkami, ka ieradies tik kupls skaits vecāku un vecvecāku. Patīkami, ka skolas aktu zāle saposusies un lepojas ar  jauniem krēsliem.

Nu jau par raksturīgu skolas pazīmi izvērtusies tradīcija mācību gada sākumā izvēlēties kādu simbolisku tēlu – talismanu, kas palīdzētu skolas kolektīvam visā mācību gada garumā. Šogad jau Zinību dienā klases ieradās svinību zālē kopā ar  klašu audzinātāju un pašu skolēnu darinātām putnu  figūrām, jo kur gan atrast vēl veiksmīgākus tūristus par putniem! Turklāt lielākoties tie  bija izgatavoti simbolisko miera dūju veidolā.

LASĪT VAIRĀK