Jaunumi /

20. martā 2017. gadā

Pasaules ūdens dienai veltīts video rullīšu konkurss – "Katrs piliens ir vērtība"

Atzīmējot Pasaules ūdens dienu, biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” šogad vēlas popularizēt sabiedrisko pakalpojumu kā ekonomiski izdevīgu risinājumu ūdens pieejamības nodrošināšanai un gudrai resursu lietošanai.

LŪKA valde ir izstrādājusi un piedāvā izglītības iestāžu audzēkņiem video rullīšu konkursu “Katrs piliens ir vērtība” .

Video rullīšu konkurss sāksies 22.martā - Pasaules ūdens dienā - un noslēgsies 19.maijā ar uzvarētāju paziņošanu Baltijas valstu ūdenssaimniecību konferencē Liepājā.

Aicinām piedalīties arī UNESCO ASP skolas! 

 

LASĪT VAIRĀK
07. martā 2017. gadā

Aicinām piedalīties tālākizglītības programmas kursā „Ievads medijpratībā” - 17. martā

Programmas mērķi ir: veicināt pedagogu izpratni par medijpratību un mediju darbības pamatprincipiem, ļaut apzināties medijpratības vietu sabiedrības izglītošanas procesā, kā arī palīdzēt pedagogiem saprast viņu lomu un iespējas mediju izglītībā.

Paredzamie rezultāti:

Zināšanas.Tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par mediju pratību un zināšanas par mediju darbības pamatprincipiem un to funkcijām sabiedrībā.    

Prasmes.Tiek iegūtas prasmes kritiski vērtēt un analizēt mediju un citu informācijas nodrošinātāju saturu.    

Kompetences.Iegūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu izmantošana pedagoģiskajā darbā.

Pieteikšanās līdz 14. martam, rakstot uz programmas@unesco.lv

LASĪT VAIRĀK
02. martā 2017. gadā

Skolas aicinātas iesaistīties koku stādīšanas akcijās

Kopš 2004. gada visā pasaulē ik gadu notiek koku stādīšanas akcija ar mērķi aicināt ikvienu kopt un rūpēties par dabas aizsardzību un tās saglabāšanu. Programmas “Vide tiešsaistē” (ENO) ietvaros šogad norisināsies četras aktivitātes, kurās vienlaicīgi bērni, jaunieši, vecāki un skolotāji varēs piedalīties vienotā koku stādīšanā un dabas aizsardzības nozīmes izzināšanā.

Arī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina ikvienu kopā ar ģimeni, draugiem vai skolasbiedriem iesaistīties Latvijas dabas resursu atjaunošanā un piedalīties vispasaules koku stādīšanas akcijās.

LASĪT VAIRĀK
02. martā 2017. gadā

Koku stādīšanas olimpiskās spēles ir sākušās!

Trešās koku stādīšanas olimpiskās spēles "Treelympics 2017" ir sākušās un norisināsies no 1. marta līdz 31. decembrim. Spēļu devīze "Ātrāk! Vairāk! Stiprāk!" aicina skolas visā pasaulē atbalstīt ENO programmas aicinājumu līdz 2017. gadam iestādīt 100 miljonus koku!

"Svētais Asīzes Francisks ir teicis - iesākumā dari to, kas nepieciešams, tad to, kas iespējams, un pēkšņi tu darīsi neiespējamo. Tas ir tas, ko mēs darām šobrīd. Sapņi var kļūt par īstenību, ja mēs tiem patiesi ticam un darām visu,lai tie piepildītos," stāsta Mika Vanhanens,  "Environment Online - ENO" vadītājs un dibinātājs.

Šis ir kampaņas noslēdzošais gads. Uzziniet, kuras skolas piedalījušās akcijā līdz šim, kā arī reģistrējieties šeit: www.treelympics.org

 

 

 

LASĪT VAIRĀK
01. martā 2017. gadā

Slovēnijas ASP skola aicina piedalīties konkursā "Mājas dizains 2017"

UNESCO ASP skola no Slovēnijas, Ļubļanas ir izsludinājusi starptautisku konkursu UNESCO ASP skolām "Mājas dizains 2017" (Designing a house 2017). Konkursa dalībnieki aicināti veidot mājas modeļus, kas atspoguļo ilgtspējīgu pieeju - veidoti no bioloģiskiem materiāliem, ir dabai draudzīgi. Konkursa nolikums atrodams šeit.

Darbus iespējams iesniegt līdz 3. aprīlim. Plašāk par organizatoriem: http://www.sggos.si/

LASĪT VAIRĀK
24. februārī 2017. gadā

100 bērnu un skolotāju no Latvijas piedalījās starptautiskajā UNESCO ASP konkursā "Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem"

UNESCO sadarbībā ar Iecietības, psiholoģijas un izglītības izpētes un metodoloģijas centru (Maskava, Krievijas Federācija) rīkoja starptautisko radošo darbu konkursu bērniem un jauniešiem „Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem” (“Opening hearts and minds for refugees”). Tā mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu izpratni par bēgļu tiesībām un savstarpējo cieņu. Konkursā piedalījās UNESCO Asociēto skolu projekta (UNESCO ASP) dalībskolas no visas pasaules.

Konkursā iesaistījās arī 9 UNESCO ASP skolas no Latvijas: pirmsskolas kategorijā darbus iesniedza Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde un Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Saulespuķe”; pamatskolas kategorijā piedalījās bērni no Riebiņu vidusskolas, Skujenes pamatskolas, Brocēnu vidusskolas, Jaunsilavas pamatskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas, Jēkabpils pamatskolas; savukārt vidējās un profesionālās izglītības grupā tika iesniegti darbi no Riebiņu vidusskolas. Konkursā darbus iesniedza arī J. Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņi. Kopumā tika iesniegts 21 radošs mākslas darbs, kuru izstrādāšanā piedalījās ap 100 bērnu un jauniešu visā Latvijā.

Darbi apskatāmi šeit.

LASĪT VAIRĀK
20. februārī 2017. gadā

Aicinājums UNESCO ASP skolām piedalīties konkursā "Vārds improvizācijas teātrī"

Ādažu Brīvā Valdorfa skola sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latviešu valodas aģentūru 2017.gada 28. februārī organizēs pasākumu un tā ietvaros konkursu, kas veltīts Starptautiskajai Dzimtās valodas dienai. Tā mērķis veidot skolēnu attieksmi un atbildību par savu dzimto valodu, kopt valodas un runas kultūru un rosināt interesi par improvizāciju un teātra mākslu.

Konkursa dalībnieki: piecu Latvijas skolu komandas (katrā 10 skolēni vecumā no 9. – 12. klasei).

Plašāka informācija un pieteikšanās, rakstot konkursa koordinatorei Ingai Zemītei z.inga(at)inbox.lv

 

LASĪT VAIRĀK
06. februārī 2017. gadā

UNESCO ASP dalībskolas - klimatam draudzīgas skolas!

Praktiski padomi, kā kļūt par klimatam draudzīgo skolu, kā īstenot "visas skolas pieeju", apkopoti jaunākajā UNESCO ASP publikācijā. Tā balstīta pētījumos un pieredzes stāstos no 55 UNESCO ASP skolām 12 dažādās valstīs un pieejama šeit: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002467/246740e.pdf

 

LASĪT VAIRĀK
26. janvārī 2017. gadā

Talsu Valsts ģimnāzijā viesosies Karīna Milde – EWK muzeja kuratore no Zviedrijas

Vārda brīvība, kritiskā domāšana, iekļaujoša sabiedrība - šie ir atslēgas vārdi, kurus bieži dzirdam diskusijās par 21. gadsimta izglītību, tādēļ priecājamies, ka jau rīt, 27. janvārī, sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā Talsu Valsts ģimnāzijā, kas ir UNESCO ASP dalībskola, viesosies Karīna Milde (Carina Milde) – EWK muzeja kuratore – un iesaistīs jauniešus radošā domu apmaiņas procesā par vārda brīvību. Talsos ekspertes vadībā plānotas divas radošas nodarbības jauniešiem.

LASĪT VAIRĀK
24. janvārī 2017. gadā

Skolas darbībā: Pasaules pilsoņi ilgtspējīgai attīstībai. UNESCO publikācijas UNESCO ASP skolām

UNESCO ir izstrādājis divas publikācijas UNESCO ASP skolām - ceļvedi skolotājiem un ceļvedi skolēniem "Skolas darbībā: Pasaules pilsoņi ilgtspējīgai attīstībai". Publikācijās apkopota informācija gan par ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, gan sniegti praktiski padomi, kā dzīvot ilgtspējīgi un izturēties atbildīgi pret dabas un kultūras mantojumu un kā būt tolerantam un veidot iekļaujošu sabiedrību sev apkārt.

Publikācijas lejuplādējamas šeit:

Schools in Action Global Citizens for Sustainable Development: A guide for Teachers

Schools in Action Global Citizens for Sustainable Development: A guide for Students

LASĪT VAIRĀK