Jaunumi /

27. martā 2017. gadā

Pasaku virpulis: Pasaules teātra diena Jāņmuižas PII

Pavasara gaidīšana noslēgusies ar „Pasaku virpuli” 27. martā, kad Starptautiskai teātra dienai par godu visi mūsu bērnudārza audzēkņi aicināti tikties ar populāriem pasaku varoņiem, kuru lomās iejutīsies mūsu darbinieki. Pasaku personāži būs jāatpazīst, jānosauc no kuras grāmatas tie pie mums ieradušies. Un kopā ar viņiem jāpiedalās kādā rotaļā vai aktivitātē.

Pasākuma noslēgumā ar rotaļu „Burvju zemei vārti vaļā’’ visi atradīsies novēlot visiem jauku un saulainu šo pavasari.

Rakstu sagatavoja Jāņmuižas PII metodiķe Inese Kārkliņa

Vēlam izdošanos!

LASĪT VAIRĀK
27. martā 2017. gadā

Dzimtās valodas diena – valodas talka Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē

Gatavojoties dzimtās valodas dienai nolēmām atbalstīt ideju par valodas talkas rīkošanu. Apzinot situāciju sapratām, ka visvairāk papildus skaidrojumu prasa folkloras materiāli. Izpētot aktīvā apritē esošās tautasdziesmas, pasakas, teikas, mīklas u.c. atlasījām biežāk lietotos 60 vārdus. Tā kā valodas diena iekrīt laikā, kad latvieši svin Meteņus, izvēlējāmies Meteņu tēmas senvārdus.

Talkā aicinājām folkloras zinātāju Solvitu Lodiņu ar savu ģimenes ansambli. Bērniem bija iespēja izzināt Meteņu tradīcijas, iepazīt retus mūzikas instrumentus – varganu, ukuleli, kahonu, iet rotaļās un dziedāt līdzi zināmās dziesmas, kā arī  klausīties vēl nedzirdētās. Kā liels pārsteigums nāca ciemiņu dāvana – leļļu Liniņu ģimenes bērni, kurus nosaucām par Anniņu un Pēterīti, kuri tagad dzīvos mūsu bērnudārzā. Kopā ar Anniņu un Pēterīti turpināsim latviešu senvārdu apguvi.

 

LASĪT VAIRĀK
27. martā 2017. gadā

Pasaules ūdens diena Jāņmuižā

Atzīmējot Pasaules ūdens dienu – 22. martā, aicinājām bērnus video ceļojumā ‘’ūdens brīnums”.  Noskatījāmies Latvijas Dabas fonda filmu „Stāsts par ūdeņiem”, radot izpratni par ūdeņiem, īpaši dzeramā ūdens, nozīmi cilvēka dzīvē un dabas procesos. Secinājām, ka ikviens varam kaut ko darīt, lai resursi neizsīktu.

Informāciju sagatavoja Jāņmuižas PII skolotāja Agita Peneze

Paldies!

LASĪT VAIRĀK
24. martā 2017. gadā

Radoši pavadīta UNESCO Pasaules ūdens diena

22.martā reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”) notika SIA ZAAO (ZAAO) organizēts UNESCO Pasaules ūdens dienas pasākums “Ūdens dabā un mūsu dzīvē”. Pasākuma mērķis bija parādīt skolēniem un pedagogiem ūdens nozīmību dažādos procesos.

“Ūdens dabā un mūsu dzīvē” pasākumu apmeklēja vairāk nekā 100 skolēni un pedagogi no Pārgaujas novada vispārējās izglītības iestādēm un Valmieras pilsētas metodisko apvienību vadītāji, kā arī UNESCO pārstāvji.

Skolēni piedalījās radošajās darbnīcās, un kopā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes pētnieku Dr. Jāzepu Loginu iejutās ūdens attīrīšanas stacijas speciālistu lomās un vairākos eksperimentos pētīja ūdens attīrīšanas iespējas un analizēja konkrētas situācijas. Savukārt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes mācībspēki un studenti mācīja jauniešiem ūdens filtrācijas procesus. Skolēni izgatavoja ūdens filtru, izmantojot PET pudeli, aktīvo ogli, smiltis un oļus. Ūdens dienas ietvaros papīra pārstrādes procesu demonstrēja Valmieras Mākslas vidusskolas audzēkņi, kuru pavadībā skolēni lēja papīru.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, aicinot saudzēt dabu, tās resursus un dot lietām otro dzīvi. Kā arī būt cītīgiem, apgūt jaunas zināšanas, vērot dabas procesus un kā tas saskan ar katra rīcību.

LASĪT VAIRĀK
20. martā 2017. gadā

Pasaules ūdens dienai veltīts video rullīšu konkurss – "Katrs piliens ir vērtība"

Atzīmējot Pasaules ūdens dienu, biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” šogad vēlas popularizēt sabiedrisko pakalpojumu kā ekonomiski izdevīgu risinājumu ūdens pieejamības nodrošināšanai un gudrai resursu lietošanai.

LŪKA valde ir izstrādājusi un piedāvā izglītības iestāžu audzēkņiem video rullīšu konkursu “Katrs piliens ir vērtība” .

Video rullīšu konkurss sāksies 22.martā - Pasaules ūdens dienā - un noslēgsies 19.maijā ar uzvarētāju paziņošanu Baltijas valstu ūdenssaimniecību konferencē Liepājā.

Aicinām piedalīties arī UNESCO ASP skolas! 

 

LASĪT VAIRĀK
07. martā 2017. gadā

Aicinām piedalīties tālākizglītības programmas kursā „Ievads medijpratībā” - 17. martā

Programmas mērķi ir: veicināt pedagogu izpratni par medijpratību un mediju darbības pamatprincipiem, ļaut apzināties medijpratības vietu sabiedrības izglītošanas procesā, kā arī palīdzēt pedagogiem saprast viņu lomu un iespējas mediju izglītībā.

Paredzamie rezultāti:

Zināšanas.Tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par mediju pratību un zināšanas par mediju darbības pamatprincipiem un to funkcijām sabiedrībā.    

Prasmes.Tiek iegūtas prasmes kritiski vērtēt un analizēt mediju un citu informācijas nodrošinātāju saturu.    

Kompetences.Iegūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu izmantošana pedagoģiskajā darbā.

Pieteikšanās līdz 14. martam, rakstot uz programmas@unesco.lv

LASĪT VAIRĀK
02. martā 2017. gadā

Skolas aicinātas iesaistīties koku stādīšanas akcijās

Kopš 2004. gada visā pasaulē ik gadu notiek koku stādīšanas akcija ar mērķi aicināt ikvienu kopt un rūpēties par dabas aizsardzību un tās saglabāšanu. Programmas “Vide tiešsaistē” (ENO) ietvaros šogad norisināsies četras aktivitātes, kurās vienlaicīgi bērni, jaunieši, vecāki un skolotāji varēs piedalīties vienotā koku stādīšanā un dabas aizsardzības nozīmes izzināšanā.

Arī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina ikvienu kopā ar ģimeni, draugiem vai skolasbiedriem iesaistīties Latvijas dabas resursu atjaunošanā un piedalīties vispasaules koku stādīšanas akcijās.

LASĪT VAIRĀK
02. martā 2017. gadā

Koku stādīšanas olimpiskās spēles ir sākušās!

Trešās koku stādīšanas olimpiskās spēles "Treelympics 2017" ir sākušās un norisināsies no 1. marta līdz 31. decembrim. Spēļu devīze "Ātrāk! Vairāk! Stiprāk!" aicina skolas visā pasaulē atbalstīt ENO programmas aicinājumu līdz 2017. gadam iestādīt 100 miljonus koku!

"Svētais Asīzes Francisks ir teicis - iesākumā dari to, kas nepieciešams, tad to, kas iespējams, un pēkšņi tu darīsi neiespējamo. Tas ir tas, ko mēs darām šobrīd. Sapņi var kļūt par īstenību, ja mēs tiem patiesi ticam un darām visu,lai tie piepildītos," stāsta Mika Vanhanens,  "Environment Online - ENO" vadītājs un dibinātājs.

Šis ir kampaņas noslēdzošais gads. Uzziniet, kuras skolas piedalījušās akcijā līdz šim, kā arī reģistrējieties šeit: www.treelympics.org

 

 

 

LASĪT VAIRĀK
01. martā 2017. gadā

Slovēnijas ASP skola aicina piedalīties konkursā "Mājas dizains 2017"

UNESCO ASP skola no Slovēnijas, Ļubļanas ir izsludinājusi starptautisku konkursu UNESCO ASP skolām "Mājas dizains 2017" (Designing a house 2017). Konkursa dalībnieki aicināti veidot mājas modeļus, kas atspoguļo ilgtspējīgu pieeju - veidoti no bioloģiskiem materiāliem, ir dabai draudzīgi. Konkursa nolikums atrodams šeit.

Darbus iespējams iesniegt līdz 3. aprīlim. Plašāk par organizatoriem: http://www.sggos.si/

LASĪT VAIRĀK
24. februārī 2017. gadā

100 bērnu un skolotāju no Latvijas piedalījās starptautiskajā UNESCO ASP konkursā "Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem"

UNESCO sadarbībā ar Iecietības, psiholoģijas un izglītības izpētes un metodoloģijas centru (Maskava, Krievijas Federācija) rīkoja starptautisko radošo darbu konkursu bērniem un jauniešiem „Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem” (“Opening hearts and minds for refugees”). Tā mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu izpratni par bēgļu tiesībām un savstarpējo cieņu. Konkursā piedalījās UNESCO Asociēto skolu projekta (UNESCO ASP) dalībskolas no visas pasaules.

Konkursā iesaistījās arī 9 UNESCO ASP skolas no Latvijas: pirmsskolas kategorijā darbus iesniedza Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde un Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Saulespuķe”; pamatskolas kategorijā piedalījās bērni no Riebiņu vidusskolas, Skujenes pamatskolas, Brocēnu vidusskolas, Jaunsilavas pamatskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas, Jēkabpils pamatskolas; savukārt vidējās un profesionālās izglītības grupā tika iesniegti darbi no Riebiņu vidusskolas. Konkursā darbus iesniedza arī J. Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņi. Kopumā tika iesniegts 21 radošs mākslas darbs, kuru izstrādāšanā piedalījās ap 100 bērnu un jauniešu visā Latvijā.

Darbi apskatāmi šeit.

LASĪT VAIRĀK