Jaunumi /

30. martā 2017. gadā

Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts: seminārs 12. aprīlī Latvijas Nacionālā vēstures muzejā

Aicinām skolotājus un viņu audzēkņus piedalīties mantojuma izglītībai veltītā seminārā un akcijas „Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” atklāšanā, kas notiks 2017. gada 12. aprīlī plkst. 12:00 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja telpās (Brīvības bulvārī 32, Rīgā).

Seminārs tiek rīkots akcijas „Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” ietvaros, lai iepazīstinātu pedagogus un skolniekus ar akciju un iespējām tajā piedalīties. Akcijas mērķis ir mudināt skolas vecuma bērnus un jauniešus iepazīt kultūras mantojuma vērtības un rosināt viņus pastāstīt par tām saistošā veidā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas. Vienlaicīgi organizatori vēlas pedagogiem sniegt metodisku atbalstu kultūras mantojuma izglītības integrēšanai mācību saturā.

Seminārā piedalīties aicinām skolotājus un skolēnu grupas (maksimums 7 dalībnieki no vienas izglītības iestādes). Dalībniekus aicinām pieteikties līdz 2017. gada 7. aprīlim, rakstot uz programmas@unesco.lv

LASĪT VAIRĀK
27. martā 2017. gadā

Starptautiskā Teātra institūta apsveikums Starptautiskajā teātra dienā 2017

Starptautisko teātra dienu 1961.gadā dibināja Starptautiskais Teātra institūts (International Theatre Institute - ITI), un teātra cilvēki visā pasaulē to ik gadus atzīmē 27. martā.

Par godu šiem svētkiem tiek organizēti neskaitāmi nacionāli un starptautiski pasākumi. Viena no nozīmīgākajām tradīcijām ir Starptautiskās teātra dienas Vēstījuma pasaulei publicēšana, ar kura palīdzību ITI izvēlēta, ietekmīga, pasaulē pazīstama persona dalās savās pārdomās. Starptautiskās teātra dienas vēstījuma autore 2017. gadā ir Francijas aktrise Izabella Ipēra (franču : Isabelle Huppert). 

ITI  ir UNESCO 1949. gadā izveidota starptautiska pasaules organizācija profesionālajā skatuves mākslā kā lielākais teātra informācijas apmaiņas tīkls pasaulē ar centru Parīzē, tagad Šanhajā un nacionālajiem centriem vairāk kā100 valstīs pasaulē.

Latvija kļuva par ITI dalībvalsti 1992. gadā. Starptautiskā teātra institūta Latvijas centrs sveic visus teātra cilvēkus un skatītājus Starptautiskajā teātra dienā!  

Cieņā, Brigita Siliņa, STI Latvijas centra prezidente

LASĪT VAIRĀK
27. martā 2017. gadā

Vebinārs skolotājiem par personības attīstību digitālajā laikmetā 29. martā plkst. 10.00

E-prasmju nedēļā trešdien, 29. martā, no plkst. 10.00 līdz 11.30 kompetences centrā „Lielvārds” UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar partneriem rīkos diskusiju – vebināru par personības attīstību digitālajā laikmetā. Tajā eksperti runās par medijpratību kā priekšnoteikumu izglītībai ilgtspējīgai attīstībai, kas aicina mācīties mācīties, mācīties kļūt un mācīties pārveidot.

Vebināram ikviens aicināts sekot līdzi tiešsaistē: http://lielvards.lv/kompetences-centrs

Diskusijā tiks apkopoti priekšlikumi un sniegti padomi Latvijas skolotājiem, tālākizglītotājiem, pasniedzējiem u.c. izglītotājiem, kurus ņemt vērā, mācot un mācoties 21. gadsimtā.

LASĪT VAIRĀK
27. martā 2017. gadā

Pasaku virpulis: Pasaules teātra diena Jāņmuižas PII

Pavasara gaidīšana noslēgusies ar „Pasaku virpuli” 27. martā, kad Starptautiskai teātra dienai par godu visi mūsu bērnudārza audzēkņi aicināti tikties ar populāriem pasaku varoņiem, kuru lomās iejutīsies mūsu darbinieki. Pasaku personāži būs jāatpazīst, jānosauc no kuras grāmatas tie pie mums ieradušies. Un kopā ar viņiem jāpiedalās kādā rotaļā vai aktivitātē.

Pasākuma noslēgumā ar rotaļu „Burvju zemei vārti vaļā’’ visi atradīsies novēlot visiem jauku un saulainu šo pavasari.

Rakstu sagatavoja Jāņmuižas PII metodiķe Inese Kārkliņa

Vēlam izdošanos!

LASĪT VAIRĀK
27. martā 2017. gadā

Dzimtās valodas diena – valodas talka Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē

Gatavojoties dzimtās valodas dienai nolēmām atbalstīt ideju par valodas talkas rīkošanu. Apzinot situāciju sapratām, ka visvairāk papildus skaidrojumu prasa folkloras materiāli. Izpētot aktīvā apritē esošās tautasdziesmas, pasakas, teikas, mīklas u.c. atlasījām biežāk lietotos 60 vārdus. Tā kā valodas diena iekrīt laikā, kad latvieši svin Meteņus, izvēlējāmies Meteņu tēmas senvārdus.

Talkā aicinājām folkloras zinātāju Solvitu Lodiņu ar savu ģimenes ansambli. Bērniem bija iespēja izzināt Meteņu tradīcijas, iepazīt retus mūzikas instrumentus – varganu, ukuleli, kahonu, iet rotaļās un dziedāt līdzi zināmās dziesmas, kā arī  klausīties vēl nedzirdētās. Kā liels pārsteigums nāca ciemiņu dāvana – leļļu Liniņu ģimenes bērni, kurus nosaucām par Anniņu un Pēterīti, kuri tagad dzīvos mūsu bērnudārzā. Kopā ar Anniņu un Pēterīti turpināsim latviešu senvārdu apguvi.

 

LASĪT VAIRĀK
27. martā 2017. gadā

Pasaules ūdens diena Jāņmuižā

Atzīmējot Pasaules ūdens dienu – 22. martā, aicinājām bērnus video ceļojumā ‘’ūdens brīnums”.  Noskatījāmies Latvijas Dabas fonda filmu „Stāsts par ūdeņiem”, radot izpratni par ūdeņiem, īpaši dzeramā ūdens, nozīmi cilvēka dzīvē un dabas procesos. Secinājām, ka ikviens varam kaut ko darīt, lai resursi neizsīktu.

Informāciju sagatavoja Jāņmuižas PII skolotāja Agita Peneze

Paldies!

LASĪT VAIRĀK
24. martā 2017. gadā

Radoši pavadīta UNESCO Pasaules ūdens diena

22.martā reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”) notika SIA ZAAO (ZAAO) organizēts UNESCO Pasaules ūdens dienas pasākums “Ūdens dabā un mūsu dzīvē”. Pasākuma mērķis bija parādīt skolēniem un pedagogiem ūdens nozīmību dažādos procesos.

“Ūdens dabā un mūsu dzīvē” pasākumu apmeklēja vairāk nekā 100 skolēni un pedagogi no Pārgaujas novada vispārējās izglītības iestādēm un Valmieras pilsētas metodisko apvienību vadītāji, kā arī UNESCO pārstāvji.

Skolēni piedalījās radošajās darbnīcās, un kopā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes pētnieku Dr. Jāzepu Loginu iejutās ūdens attīrīšanas stacijas speciālistu lomās un vairākos eksperimentos pētīja ūdens attīrīšanas iespējas un analizēja konkrētas situācijas. Savukārt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes mācībspēki un studenti mācīja jauniešiem ūdens filtrācijas procesus. Skolēni izgatavoja ūdens filtru, izmantojot PET pudeli, aktīvo ogli, smiltis un oļus. Ūdens dienas ietvaros papīra pārstrādes procesu demonstrēja Valmieras Mākslas vidusskolas audzēkņi, kuru pavadībā skolēni lēja papīru.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, aicinot saudzēt dabu, tās resursus un dot lietām otro dzīvi. Kā arī būt cītīgiem, apgūt jaunas zināšanas, vērot dabas procesus un kā tas saskan ar katra rīcību.

LASĪT VAIRĀK
20. martā 2017. gadā

Pasaules ūdens dienai veltīts video rullīšu konkurss – "Katrs piliens ir vērtība"

Atzīmējot Pasaules ūdens dienu, biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” šogad vēlas popularizēt sabiedrisko pakalpojumu kā ekonomiski izdevīgu risinājumu ūdens pieejamības nodrošināšanai un gudrai resursu lietošanai.

LŪKA valde ir izstrādājusi un piedāvā izglītības iestāžu audzēkņiem video rullīšu konkursu “Katrs piliens ir vērtība” .

Video rullīšu konkurss sāksies 22.martā - Pasaules ūdens dienā - un noslēgsies 19.maijā ar uzvarētāju paziņošanu Baltijas valstu ūdenssaimniecību konferencē Liepājā.

Aicinām piedalīties arī UNESCO ASP skolas! 

 

LASĪT VAIRĀK
07. martā 2017. gadā

Aicinām piedalīties tālākizglītības programmas kursā „Ievads medijpratībā” - 17. martā

Programmas mērķi ir: veicināt pedagogu izpratni par medijpratību un mediju darbības pamatprincipiem, ļaut apzināties medijpratības vietu sabiedrības izglītošanas procesā, kā arī palīdzēt pedagogiem saprast viņu lomu un iespējas mediju izglītībā.

Paredzamie rezultāti:

Zināšanas.Tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par mediju pratību un zināšanas par mediju darbības pamatprincipiem un to funkcijām sabiedrībā.    

Prasmes.Tiek iegūtas prasmes kritiski vērtēt un analizēt mediju un citu informācijas nodrošinātāju saturu.    

Kompetences.Iegūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu izmantošana pedagoģiskajā darbā.

Pieteikšanās līdz 14. martam, rakstot uz programmas@unesco.lv

LASĪT VAIRĀK
02. martā 2017. gadā

Skolas aicinātas iesaistīties koku stādīšanas akcijās

Kopš 2004. gada visā pasaulē ik gadu notiek koku stādīšanas akcija ar mērķi aicināt ikvienu kopt un rūpēties par dabas aizsardzību un tās saglabāšanu. Programmas “Vide tiešsaistē” (ENO) ietvaros šogad norisināsies četras aktivitātes, kurās vienlaicīgi bērni, jaunieši, vecāki un skolotāji varēs piedalīties vienotā koku stādīšanā un dabas aizsardzības nozīmes izzināšanā.

Arī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina ikvienu kopā ar ģimeni, draugiem vai skolasbiedriem iesaistīties Latvijas dabas resursu atjaunošanā un piedalīties vispasaules koku stādīšanas akcijās.

LASĪT VAIRĀK