Jaunumi /

26. janvārī 2018. gadā

Alsungas vidusskola aicina piedalīties pasākumā "Suitu rotaļas un danči"

Lai popularizētu suitu novada nemateriālo kultūras mantojumu un sekmētu sadarbību starp UNESCO asociētajām skolām, 2018. gada 9. aprīlī Alsungas vidusskola aicina dalībskolu 4.– 6. klašu skolēnus (3 līdz 4) no asociētajām skolām, lai iemācītos suitu rotaļas un dančus, noskaidrotu suitu kultūras mantojuma raksturīgākās iezīmes un kārtīgi sapazītos.

Pieteikšanās elektroniski: vidusskola@alsunga.lv

Kas tad ir unikālais suitu kultūrtelpā? Ne tikai sieviešu īpatnējais dziedājums, kas veidojas, teiktajai melodijai saplūstot ar fonā vilktu ē-o skaņu, un krāšņais tērps, bet arī bagātīgās kāzu tradīcijas, dejas kokļu, dūdu un bukuraga pavadībā dažādos svētkos, sava ēdienu virtuve un valodas izloksne. Nemaz nerunājot par smalkajiem radurakstiem, kur rads rada galā, jo precības ar visapkārt suitu kultūras salai esošajiem luterāņiem ilgu laiku bija stingri noliegtas. Un, starp citu, daudz dzirdētās burdona stila apdziedāšanās dziesmas ir vien maza daļa no to kopējā apjoma. Folkloras fondos glabājas vairāk nekā 50 tūkstoši suitu tautasdziesmu.

Plašāk par Suitu kultūrtelpu lasiet šeit.

Vizuālais materiāls: Vineta Jaunzeme

 

LASĪT VAIRĀK
19. martā 2018. gadā

Rakstniekam E.Virzam veltītais konkurss noslēdzies

16.martā PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā tika godināti un apbalvoti rakstnieka Edvarta Virzas 135.jubilejai veltītā literāro un pētniecisko darbu un pārspriedumu konkursa dalībnieki un viņu skolotāji. Konkursantus klātienē sveica rakstnieka E.Virzas mazmeita, bijusī diplomāte Anna Žīgure un viņas meita, žurnāliste Diāna Jance. Konkurss noritēja vienā vecuma grupā, tajā varēja piedalīties ikviens interesents no 15 līdz 20 gadu vecumam). Konkursā piedalījās 162 skolēni no 41 Latvijas skolas. Kopā konkursam tika iesniegti 109 literārie darbi (faktiski vairāk, jo dzejas nominācijā bija jāiesniedz vismaz 3 dzejoļu kopa), 50 pārspriedumi un 2 pētnieciskie darbi.

Ogre, Rēzekne, Skrīveri, Priekule, Garkalne, Kuldīga, Pļaviņas, Viļāni, Rīga, Priekuļi u.c.– no šīm vietām nāk konkursa darbu autori. Literārie darbi šogad kļuvuši daudzveidīgāki: ir gan literārās pasakas, vēstules, stāsti, esejas, dziesmas u.c., konkursam iesniegtas arī 2 lugas. Laureātiem noslēguma pasākumā tika dota iespēja uzstāties ar savu darbu lasījumiem, ko viņi arī labprāt izmantoja. Par muzikālo noskaņu pasākumā rūpējās tehnikuma  jauktais koris „Liepzieds” un folkloras kopa.

LASĪT VAIRĀK
23. februārī 2018. gadā

UNESCO apkopo labo praksi mobilo mācīšanās modeļu ieviešanā

(c) Foto: unesco.org

UNESCO uzsver, ka viens no iekļaujošas, kvalitatīvas un pieejamas mūžizglītības priekšnoteikumiem ir atbilstošas mācību vides veidošana gan skolā, gan ārpus tās. Nolūkā apzināt labo praksi mobilo mācīšanās modeļu ieviešanā un IKT izmantošanā izglītībā, UNESCO-Fazheng projekts aicina izglītības iestādes dalīties ar savu labās prakses piemēru. Veiksmīgākie no tiem tiks iekļauti īpašā UNESCO publikācijā “Best Practices in Mobile Learning”, tādējādi gūstot pasaules mēroga publicitāti un atzinību. Informāciju var iesniegt līdz 13.aprīlim.

Plašāka informācija par iniciatīvu atrodama šeit: https://en.unesco.org/themes/ict-education/mobile-learning/fazheng/call-proposals

Informācija par UNESCO Mobilās mācīšanās nedēļu, kas notiks no 26. līdz 30. martam, pieejama šeit: https://en.unesco.org/mlw/2018

LASĪT VAIRĀK
13. februārī 2018. gadā

Dzimtās valodas dienas konkurss "Vārds teātrī" Ādažos

Lai veidotu skolēnu attieksmi un atbildību par savu dzimto valodu, koptu  valodas un runas kultūru un rosinātu interesi par teātra mākslu, š.g. 20. februārī Ādažu Brīvā Valdorfa skolā norisināsies Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīts pasākums - konkurss jauniešiem "Vārds teātrī". Tas pulcēs ap 50 jauniešu no visas Latvijas. Konkursa gaitā skolēnu komandas atspoguļos zināšanas un prasmes dzimtajā valodā, erudīciju literatūrā, komandas sadarbības spējas, oriģinalitāti, asprātību un prasmi uzstāties. Uzdevums būs sagatavot trīs minūšu garu skeču „Vārds pārsteidz”.

Katru gadu konkursa dalībniekiem ir iespēja tikties ar kādu sabiedrībā labi zināmu personību, kas devusi ieguldījumu Latvijas kultūras, izglītības, mākslas attīstībā. Šī gada īpašais viesis ir Jaunā Rīgas teātra aktrise Guna Zariņa.

Starptautiskās dzimtās valodas dienas konkurss Ādažu Brīvā Valdorfa skolā notiek jau 19. gadu un ir kļuvis par vērtīgu tradīciju. Tā laikā tiek uzsvērta dzimtās valodas nozīme kā savstarpējā saziņā, tā personības pilnveidē.

Konkursu organizē Ādažu Brīvā Valdorfa skola sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latviešu valodas aģentūru.

LASĪT VAIRĀK
26. janvārī 2018. gadā

RTRIT konkursa "Erudīts" kārta veltīta UNESCO Pasaules mantojuma iepazīšanai

Viena no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma tradīcijām ir izglītojamo komandu konkurss “Erudīts” un cīņa par ceļojošo kausu.

2018. gada janvārī ar 22 komandas ar skanīgiem un radošiem nosaukumiem uzsāka sacensību maratonu (septiņas savstarpējās spēles), tajā skaitā pagājušā gada uzvarētāji komanda “Vienradži”. Konkursa dalībnieku vidū ir deviņas pirmo kursu komandas, arī otrie un trešie kursi skaita ziņā neatpaliek.
 

Šogad konkursa reglamentā ir daži jaunievedumi. Tā katrā spēlē viena kārta ir veltīta UNESCO Pasaules mantojuma objektiem. Pirmajā spēlē ar šiem jautājumiem visveiksmīgāk tika galā komanda “QWERTY”, iegūstot 7 no 10 punktiem.

LASĪT VAIRĀK
22. decembrī 2017. gadā

Aicinājums piedalīties starptautiskos bērnu un jauniešu radošo darbu konkursos

Aicinām piedalīties UNESCO Luī Fransuā Centra rīkotajā starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā bērniem un jauniešiem, kas norisinās ik gadu un ir veltīts kultūras daudzveidības veicināšanai.

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2017. gadā

Kampaņa "Dosta! Pārkāp aizspriedumiem, iepazīsti romus!" Starptautiskajā iecietības dienā

16. novembrī Latvijā, tāpat kā daudzās pasaules valstīs, tiks atzīmēta Starptautiskā iecietības diena. Tās mērķis ir veicināt izpratni starp dažādām kultūrām un cilvēkiem.

Romi dzīvo Latvijas teritorijā no 16. gadsimta, bet sabiedrības vairākums par viņiem zina ļoti maz. Vēsturiski izveidojušies stereotipi un sociālā distancēšanās parasti ierobežo sabiedrības vēlmi tuvāk iepazīt romu kultūru, vēsturi un dzīvi. Tāpēc ir svarīgi veikt pasākumus, kas mazinātu sociālo plaisu un spriedzi starp romiem un pārējo sabiedrību, veicinātu Latvijas sabiedrības iecietību, cieņu un atvērtību.

Atzīmējot Starptautisko iecietības dienu, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls kopā ar Kultūras ministriju Eiropas Padomes kampaņas „Dosta! Pārkāp aizspriedumiem, iepazīsti romus!” ietvarosrīko pasākumu“Mellenes un romances”, lai labāk iepazīstinātu ar Latvijas romu kultūru.

Pasākums notiks š.g. 16. novembrī no plkst. 11.00 līdz 15.30 Sarunu istabā Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Interesentus lūdz reģistrēties līdz š.g. 15. novembrim  šeit http://ej.uz/Mellenesunromances

 

LASĪT VAIRĀK
25. oktobrī 2017. gadā

ANO Starptautiskajam tūrisma gadam veltīts UNESCO skolu seminārs Kuldīgā

23. oktobrī  Kuldīgas Tehnikums norisinājās seminārs “Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu ilgtspējības izaicinājumi”, kas veltīts ANO Starptautiskajam tūrisma gadam un sasaucās ar UNESCO nedēļas tēmu “Mantojums lietojumā”, izceļot bagāto Latvijas kulināro mantojumu. Seminārā piedalījās arī UNESCO skolu pārstāvji no Daugavpils, Jaunsilavas, Cēsīm, Alsungas, Sabiles, Rundāles novada, Kuldīgas, Rīgas u.c. Latvijas vietām.   Par to, ka tūrisms un ceļošana vieno un tuvina dažādus cilvēkus, kā arī veicina pasaules kultūras un dabas mantojuma iepazīšanu un novērtēšanu, viennozīmīgi pārliecinājāmies semināra gaitā- gan iedvesmojoties no ekspertu stāstījumiem un rosīgu uzņēmēju pieredzes stāstiem no visas Latvijas, gan apmeklējot Apriķu baznīcu un muižu un atklājot tur rūpīgi glabātās kultūrvēstures bagātības. Paralēli semināram notika arī konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" sanāksme, kuras ietvaros izglītības politikas veidotāji un īstenotāji diskutēja par profesionālās izglītības attīstības tendencēm Latvijā.

Fotoreportāža aplūkojama šeit

LASĪT VAIRĀK
11. oktobrī 2017. gadā

Rakstnieka Edvarta Virzas 135. jubilejai veltītais pārspriedumu, literāro un pētniecisko darbu konkurss

2018. gada 27. decembrī apritēs 135 gadu, kopš dzimis latviešu rakstnieks, atdzejotājs Edvarts Virza, kura vārds un darbi  pēc Otrā pasaules kara tika noklusēti vairāk nekā četrdesmit gadu.

2018. gadā paliks 85 gadi, kopš pirmoreiz izdota E.Virzas poēma prozā „Straumēni”, par kuru dzejnieks I.Ziedonis teicis: „Katrai tautai ir vismaz divas lielas dziesmas — viena par varoņiem, otra par mājām. “Straumēni” ir ticības dziesma. Te dzied simtiem pārliecību. Debesu čurkstes, Lielupes straumes, nabagie un bagātie te savu pārliecību saved vienā svinīgā kopu ziņā.”

Godinot Edvarta Virzas devumu latviešu kultūrā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru metodisko apvienību aicina jauniešus/jaunietes un viņu skolotājus iesaistīties literāro un pētniecisko darbu, kā arī pārspriedumu konkursā.

Konkurss noritēs no   2017.gada 10. oktobra līdz 2018. gada 10. februārim, un tajā var piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst  izglītību Latvijas mācību iestādēs vai arī pārstāv Latvijas diasporu. 

 

LASĪT VAIRĀK
05. oktobrī 2017. gadā

UNESCO nedēļa 2017 asociētajās skolās

Laikā no šī gada 9. līdz 15. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu pievērsties tēmām, kurās ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, īpaši izceļot kulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma veicināšanai.  Plašāk: UNESCO Nedēļa 2017. Arī UNESCO asociētajās skolās norisinās daudzveidīgi pasākumi kulinārā mantojuma izzināšanai un baudīšanai.

Nedēļu ieskandināja Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, 26. septembrī organizējot  "Meistara dienu", kuras galvenā tēma bija "Latgales reģiona kulinārais mantojums". Pasākuma reportāžu var aplūkot šeit.  Savukārt  10. oktobrī notiks pasākums "Kultūras mantojums lietojumā", kurā Erasmus+ mobilitātes dalībnieki no Ungārijas, Francijas, Zviedrijas, Itālijas gatavos savus tradicionālos ēdienus Haralda Sauša pavadībā. No12:30 līdz 13:30 norisināsies ēdienu prezentācijas un degustācijas. Plašāk lasiet šeit.

 

 

 

LASĪT VAIRĀK