Jaunumi /

24. jūlijā 2018. gadā

Aicina iesaistīties Storypal tīklā

UNESCO asociētās skolas saņēmušas uzaicinājumu no Musas Dan Karami, vienas no globālās izglītības platformas Storypal dibinātājām, pievienoties Storypal globālajam apmaiņas tīklam. Platforma, kas bāzēta Dienvidkorejā, vieno skolas, skolēnus un skolotājus visā pasaulē, nodrošinot brīvu, aktīvu saziņu, sadarbību un informācijas apmaiņu vispasaules skolu tīkla ietvaros.

Platforma izveidota ar mērķi radīt drošu, saistošu, iekļaujošu un efektīvu mācību vidi, kura ļautu pamatskolu un vidusskolu skolēniem un skolotājiem globāli sadarboties. Tā dot iespēju skolotājiem un skolēniem no visas pasaules vienoties kopīgos ilgtspējīgas attīstības projektos un aktivitātēs, kā arī iespēju skolotājiem uzraudzīt un izvērtēt savu skolēnu apmaiņas projektus. Sadarbības tīklam pievienojušās skolas no Marokas, Filipīnām, Amerikas Savienotajām Valstīm, Ukrainas, Dienvidkorejas un citām valstīm.

LASĪT VAIRĀK
29. maijā 2018. gadā

Miers kabatā

Jau ceturto gadu pavasarī Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā notiek Mākslas dienu performances, kurās piedalās skolēnu darba grupas no 5.- 11. klasei. Katru gadu tiek izvēlēta tēma tēlu veidošanai. Pagājušā gada Mākslas dienu nosaukums bija „Daba jūt arī”. Skolēni veidoja tēlus un performances, domājot par vides saglabāšanu, nepiesārņošanu un otrreizēju pārstrādi. Kā darba materiāls tika izmantots nelikvīda papīrs, izlietotie saimniecības preču iepakojumi, sadzīves preču un saimniecības atkritumi.

Šī gada performances „Miers kabatā” koncepcija izvēlēta pārliecībā, ka Miera tēma gan personiskā, gan globālā mērogā mums visiem ir viena no šī brīža aktualitātēm.  Šobrīd pasaulē notiek daudz brīnišķīgu un iedvesmojošu lietu, bet ir arī daudz negatīvā. Bruņošanās sacensība un raķešu izmēģinājumi, karadarbība un terorisms. Skolēni tika aicināti domāt, kā veicināt mieru sev apkārt, kā veicināt mieru pasaulē, apzinoties, ka tā ir mūsu katra atbildība.

Miers visapkārt sākas ar mieru sevī! Ja pats sevī nesīsi mieru un dāvāsi pasaulei smaidu, pasaule Tev apkārt izmainīsies!”

 

Edīte TreijaLASĪT VAIRĀK
11. maijā 2018. gadā

Konkursa “Erudīts” finālā iepazīts arī UNESCO Pasaules mantojums

2018. gada 9. maijā norisinājās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikum (RTRIT) komandu konkursa “Erudīts”fināls, kurā piedalījās komandas “Rozetes”, “QWERTY”, “Overloka bērni”, “Praktikanti”, “Grinči”, “Paskāls”, “Latvietes”, “Līmes otiņas” un “Vienradži”.

Atšķirībā no iepriekšējām sešām spēlēm, kurās iegūtie punkti tika summēti, šoreiz viss sākās no nulles. Pirmajā fināla spēlē pēc piecu kārtu izspēles no turpmākās cīņas izstājās komandas “Paskāls” un “Grinči”. Otrajā spēlē bija četras kārtas, pēc kuru rezultātiem mazāk punktu ieguvusī komanda “Līmes otiņas” sacentības neturpināja. Toties komandām: “Praktikanti”, “QWERTY” un “Rozetes” nācās atbildēt uz papildjautājumiem. Tos uzdeva UNESCO LNK pārstāve Ilze Dalbiņa. Sīvā cīņā pēc trešā papildjautājuma sacensības turpināja “Rozetes”.

LASĪT VAIRĀK
08. maijā 2018. gadā

Miers kabatā - Mākslas dienas pasākums UNESCO asociētajām skolām

(c) Ilustrācija: Ka Hang KWOK CHINE

Ieskandinot UNESCO Mākslas nedēļu, Ādažu Brīvā Valdorfa skola sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju 2018. gada 19. maijā organizē mākslas dienas pasākumu “Miers kabatā” UNESCO ASP skolām.

Pasākuma mērķis ir veicināt tēlaino domāšanu, formu izjūtu un radošu pieeju, pilnveidot prasmi strādāt grupā un spēju ar savu ideju uzrunāt sabiedrību, kā arī veidot skolēnu atbildīgu attieksmi pret savu valsti un pasauli.

Mākslas dienas pasākumi norisinās divās daļās, ietverot sagatavošanās pasākumus (tostarp mājas darbu) un noslēguma pasākumu 19. maijā.  Mākslas diena aicinās skolēnus padomāt par to, kā veicināt mieru sev apkārt, kā veicināt mieru pasaulē. Kādi tēli, kādi simboli par to var likt skatītājam domāt? Kādu vēstījumu ar savu uznācienu varam dot?

Plašāka informācija, sazinoties ar skolas koordinatori Ingu Zemīti.

LASĪT VAIRĀK
05. aprīlī 2018. gadā

UNESCO asociētās skolas aicinātas aprobēt UNESCO mācību materiālus

Ik gadu UNESCO izstrādā vairākus desmitus publikāciju, rokasgrāmatu un citu noderīgu resursu bērnu un jauniešu izglītībai un skolotāju profesionālajai pilnveidei. 2018. gadā dažus no tiem plānots pilotēt UNESCO asociētajās skolās. Tostarp:

Resursu paka okeānu iepazīšanai  “Okeānpratība visiem” (2017).  Ar okeānpratību tiek saprastas zināšanas par cilvēku ietekmi uz okeānu un okeānu ietekmi uz cilvēku dzīvi un Zemes klimatu.   Publikācija sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas, kurā ietverti jautājumi par okeānu vēsturi, un praktiskā daļa, kurā apkopoti 15 nodarbību plāni. Publikācijā sniegti padomi, kā resursus izmantot izglītībā dažādās vecuma grupās: no 6 līdz 18 gadus veciem bērniem. Publikācija būs noderīgs resurss gan formālajā, gan neformālajā izglītībā.

Raksti mieram.  Mācību materiāli valodu daudzveidības iepazīšanai (2018), vizuālie materiāli.  Šajā publikācijā iepazīti dažādu valodu alfabēti, burtu rakstība, tostarp armēņu, grieķu, gruzīnu, berberu, japāņu, tibetiešu, čerokī un daudzu citu, kā arī šo tautu vēsture, folklora un nozīmīgākās tradīcijas.

LASĪT VAIRĀK
22. martā 2018. gadā

Aicinām piedalīties konkursā “Cilvēks vidē”

(c) Foto: Anete Bajāre-Babčuka, Laima Daberte un Anna Bondare.

Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par dabas bioloģisko daudzveidību un mudinātu to iepazīt klātienē, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar izglītības uzņēmumu “Lielvārds”, Dabas aizsardzības pārvaldi un Vidzemes Augstskolu izziņo fotostāstu akciju “Cilvēks vidē”.     

“Mums nav jācenšas dabu pārveidot, bet jāmācās tajā dzīvot. Šobrīd aizvien vairāk laika mēs pavadām virtuālajā vidē, tomēr ļoti būtiski ir pašiem doties pretim piedzīvojumiem dabā. Ar akciju “Cilvēks vidē”, ko uzsākam Pasaules ūdens dienā, vēlamies atgādināt, cik vērtīgas un daudzveidīgas dabas vērtības ir Latvijā. Aicinām bērnus un jauniešus doties dabā, sakļauties ar to un saprast cilvēka un dabas vienotību,” aicina UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zinātnes sektora vadītāja Sarmīte Pulste.

Akcijas “Cilvēks vidē” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni par dabu un apkārtējo vidi, iepazīt un izzināt dabas bioloģisko daudzveidību, kā arī rosināt jauniešus aptvert klimata pārmaiņu sekas un rosināt aizsargāt dabu.LASĪT VAIRĀK
19. martā 2018. gadā

Goi miera fonda eseju konkurss jauniešiem - Pārmaiņas, kuras vēlos radīt

Ik gadu Goi miera fonds (Goi Peace Foundation) ar UNESCO atbalstu organizē starptautisku eseju konkursu jauniešiem, lai veicinātu miera kultūru un stiprinātu starpkultūru dialogu. Konkurss ir viens no globālās rīcības programmas “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” projektiem.

Šī gada konkursa tēma ir “Pārmaiņas, kuras vēlos radīt” (The Change I Want to Make). Jaunieši ir aicināti atbildēt uz jautājumu, kādas pārmaiņas vēlētos veikt savā skolā, darbavietā, kopienā, valstī vai pasaulē, lai tā kļūtu par labāku vietu mums visiem.

Konkursā var piedalīties jaunieši līdz 25 gadu vecumam, un vērtēšana notiks divās vecuma grupās: līdz 14 gadu vecumam (bērnu); no 15 līdz 25 gadu vecumam (jauniešu).

Konkursa vadlīnijas aplūkojamas šeit: The Change I Want to Make

LASĪT VAIRĀK
26. janvārī 2018. gadā

Alsungas vidusskola aicina piedalīties pasākumā "Suitu rotaļas un danči"

Lai popularizētu suitu novada nemateriālo kultūras mantojumu un sekmētu sadarbību starp UNESCO asociētajām skolām, 2018. gada 9. aprīlī Alsungas vidusskola aicina dalībskolu 4.– 6. klašu skolēnus (3 līdz 4) no asociētajām skolām, lai iemācītos suitu rotaļas un dančus, noskaidrotu suitu kultūras mantojuma raksturīgākās iezīmes un kārtīgi sapazītos.

Pieteikšanās elektroniski: vidusskola@alsunga.lv

Kas tad ir unikālais suitu kultūrtelpā? Ne tikai sieviešu īpatnējais dziedājums, kas veidojas, teiktajai melodijai saplūstot ar fonā vilktu ē-o skaņu, un krāšņais tērps, bet arī bagātīgās kāzu tradīcijas, dejas kokļu, dūdu un bukuraga pavadībā dažādos svētkos, sava ēdienu virtuve un valodas izloksne. Nemaz nerunājot par smalkajiem radurakstiem, kur rads rada galā, jo precības ar visapkārt suitu kultūras salai esošajiem luterāņiem ilgu laiku bija stingri noliegtas. Un, starp citu, daudz dzirdētās burdona stila apdziedāšanās dziesmas ir vien maza daļa no to kopējā apjoma. Folkloras fondos glabājas vairāk nekā 50 tūkstoši suitu tautasdziesmu.

Plašāk par Suitu kultūrtelpu lasiet šeit.

Vizuālais materiāls: Vineta Jaunzeme

 

LASĪT VAIRĀK
19. martā 2018. gadā

Rakstniekam E.Virzam veltītais konkurss noslēdzies

16.martā PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā tika godināti un apbalvoti rakstnieka Edvarta Virzas 135.jubilejai veltītā literāro un pētniecisko darbu un pārspriedumu konkursa dalībnieki un viņu skolotāji. Konkursantus klātienē sveica rakstnieka E.Virzas mazmeita, bijusī diplomāte Anna Žīgure un viņas meita, žurnāliste Diāna Jance. Konkurss noritēja vienā vecuma grupā, tajā varēja piedalīties ikviens interesents no 15 līdz 20 gadu vecumam). Konkursā piedalījās 162 skolēni no 41 Latvijas skolas. Kopā konkursam tika iesniegti 109 literārie darbi (faktiski vairāk, jo dzejas nominācijā bija jāiesniedz vismaz 3 dzejoļu kopa), 50 pārspriedumi un 2 pētnieciskie darbi.

Ogre, Rēzekne, Skrīveri, Priekule, Garkalne, Kuldīga, Pļaviņas, Viļāni, Rīga, Priekuļi u.c.– no šīm vietām nāk konkursa darbu autori. Literārie darbi šogad kļuvuši daudzveidīgāki: ir gan literārās pasakas, vēstules, stāsti, esejas, dziesmas u.c., konkursam iesniegtas arī 2 lugas. Laureātiem noslēguma pasākumā tika dota iespēja uzstāties ar savu darbu lasījumiem, ko viņi arī labprāt izmantoja. Par muzikālo noskaņu pasākumā rūpējās tehnikuma  jauktais koris „Liepzieds” un folkloras kopa.

LASĪT VAIRĀK
23. februārī 2018. gadā

UNESCO apkopo labo praksi mobilo mācīšanās modeļu ieviešanā

(c) Foto: unesco.org

UNESCO uzsver, ka viens no iekļaujošas, kvalitatīvas un pieejamas mūžizglītības priekšnoteikumiem ir atbilstošas mācību vides veidošana gan skolā, gan ārpus tās. Nolūkā apzināt labo praksi mobilo mācīšanās modeļu ieviešanā un IKT izmantošanā izglītībā, UNESCO-Fazheng projekts aicina izglītības iestādes dalīties ar savu labās prakses piemēru. Veiksmīgākie no tiem tiks iekļauti īpašā UNESCO publikācijā “Best Practices in Mobile Learning”, tādējādi gūstot pasaules mēroga publicitāti un atzinību. Informāciju var iesniegt līdz 13.aprīlim.

Plašāka informācija par iniciatīvu atrodama šeit: https://en.unesco.org/themes/ict-education/mobile-learning/fazheng/call-proposals

Informācija par UNESCO Mobilās mācīšanās nedēļu, kas notiks no 26. līdz 30. martam, pieejama šeit: https://en.unesco.org/mlw/2018

LASĪT VAIRĀK