Jaunumi /

07. maijā 2019. gadā

Seminārs "Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums" 17. maijā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”

(c) Foto no UNESCO LNK arhīva

Atzīmējot Starptautisko bioloģiskās daudzveidības dienu un ANO Bioloģiskās daudzveidības desmitgadi (2011-2020), kā arī aktualizējot UNESCO Asociēto skolu tīkla darbības virzienu “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, 2019. gada 17. maijā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” ("Stūri", Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads) norisināsies seminārs, kas veltīts bioloģiskās daudzveidības izzināšanai izglītībā.

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos bioloģiskā daudzveidība cieši saistīta gan ar dabas resursu saglabāšanu, gan ar nabadzības mazināšanu, veselīga un pilnvērtīga uztura nodrošināšanu, ekonomikas labklājības un iekļaujošas sabiedrības veicināšanu u.c. mērķiem. Savukārt izglītībā UNESCO aicina bioloģisko daudzveidību izzināt gan no zinātniskās, vēsturiskās un ģeogrāfiskās perspektīvas, gan arī domājot par tās nozīmi cilvēktiesību, vērtību un kultūru daudzveidību kontekstā. Plašs resursu klāsts pieejams šeit.

 

LASĪT VAIRĀK
19. martā 2019. gadā

Metodiskais materiāls un tematiska spēle skolēniem par J.Vītola darbu un daiļradi

Pieejama tematiska spēle skolēniem “Jāzeps Vītols: personība, dzīve un darbi”. To izstrādājusi UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Ilmu Grauzdiņu, atzīmējot Jāzepa Vītola 150. gadadienu, kas tika iekļauta UNESCO svinamo gadadienu kalendārā 2013. gadā.

Spēle iepazīstina ar J.Vītola mantojumu Latvijas mūzikā un kultūrā, kā arī izceļ viņa personības nozīmi, dzīves notikumus un sasniegumus plašākā kultūrvēstures kontekstā.

LASĪT VAIRĀK
13. martā 2019. gadā

Globālā pilsoniskuma izglītība – atskats uz semināru Brocēnu vidusskolā

© Foto: Zita Dženifera Ziediņa

Aizvien globalizētā pasaule liek domāt par to, kāda ir jēgpilna pilsonība un vai izpratne par to sniedzas pāri tradicionālām valstu ģeogrāfiskām un kultūru robežām. Tādēļ 22. februārī UNESCO LNK, VISC sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Brocēnu vidusskolu rīkoja semināru skolotājiem "Pacel citu, un Tu celsies pats!", aicinot diskutēt par globālā pilsoniskuma idejām izglītībā, tostarp piederības sajūtas veicināšanu pasaulei un vienotas cilvēces apziņas un atbildības stiprināšanu. Seminārā tika atklāta grāmatas “Globālā pilsoniskuma izglītība: tēmas un mācību mērķi” latviešu valodas versija.

LASĪT VAIRĀK
11. martā 2019. gadā

ANO modelēšanas spēlē šogad par kiberdrošību, ilgtspējīgu elektroniku, klimatu un migrāciju

ANO modelēšanas spēle ir starptautisks izglītības projekts, kura mērķis ir ieinteresēt un iesaistīt jauniešus debatēs un diskusijās par cilvēces attīstībai nozīmīgiem jautājumiem, tādējādi veicinot līderības, sadarbības un problēmu risināšanas prasmes, kā arī prasmi panākt vienošanos, kas nākotnē palīdzēs darboties komandā.  Šis projekts jau vairākus gadus veiksmīgi norisinās Latvijā, Igaunijā, Ukrainā un citās valstīs.

2016. gadā ANO modelēšanas spēle tika rīkota Valmierā, Latvijā, 2017. gadā tā notika Ļvivā, Ukrainā, bet 2018. gadā spēle norisinājās Jüri Ģimnāzijā Tallinā, Igaunijā. Šogad centrālais notikums tiks organizēts no 25. līdz 28. aprīlim citā Igaunijas pilsētā – Noarotsi, kas atrodas netālu no Baltijas jūras. 

Lai sagatavotos šai spēlei, 2019. gada 28. martā Rīgā, Izglītības un zinātnes ministrijā norisinājās sagatavošanās pasākums.LASĪT VAIRĀK
08. martā 2019. gadā

Bērnu zīmējumu izstāde "Es un ķīmija", atzīmējot ķīmisko elementu periodiskās tabulas 150. gadadienu

Par godu ķīmisko elementu periodiskās tabulas 150 gadu jubilejai RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte rīkos zīmējumu izstādi „Es un ķīmija”, kurā aicinām piedalīties ikvienu skolēnu.

Izstādes mērķis – veicināt bērnos radošo pašizpausmi un prasmi darbos atklāt savas sajūtas pret apkārtējo vidi, veicinot interesi par ķīmiju un atklāt savas izjūtas par ķīmiju.

Bērnu zīmējumi tiek gaidīti līdz 2019. gada 15. martam, sūtot uz adresi: Rīga, Paula Valdena iela 3/7, LV-1048

Izstādes atklāšana  2019.gada 21.martā, Rīgā,  Paula Valdena ielā 3/7, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes telpās.

Kontaktinformācija: Inna Juhņeviča 29175634, inna.juhnevica@rtu.lv2019. gadu ANO pasludinājusi par Starptautisko ķīmisko elementu periodiskās tabulas gadu, uzsverot, ka tās izveide ir viens no nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem ne tikai ķīmijas, bet arī fizikas un bioloģijas nozarēs. 1869. gads uzskatāms par periodiskās tabulas izveidošanas gadu, to sastādījis zinātnieks Dmitrijs Mendeļejevs. Plašāka informācija par Starptautisko ķīmisko elementu periodiskās tabulas gadu un tajā notiekošajiem pasākumiem visā pasaulē šeit: https://www.iypt2019.org

LASĪT VAIRĀK
05. martā 2019. gadā

Starptautisks Goi miera fonda eseju konkurss jauniešiem “Laipnākas sabiedrības veidošana”

Goi miera fonds (Goi Peace Foundation) aicina jauniešus līdz 25 gadiem piedalīties ikgadējā starptautiskā eseju konkursā, kura tēma 2019. gadam ir “Laipnākas sabiedrības veidošana”. Jauniešiem ir jāatbild uz jautājumiem: ko laipnība nozīmē viņiem un kā veidot laipnāku sabiedrību? Jaunieši aicināti rīkoties laipni, iejūtīgi vai veikt kādu īpašu laipnības un iejūtības apliecinājumu, to aprakstot esejā. Konkursa vadlīnijas aplūkojamas šeit: CREATING A SOCIETY FULL OF KINDNESS

Ik gadu Goi miera fonds ar UNESCO atbalstu organizē starptautisku eseju konkursu jauniešiem, lai veicinātu miera kultūru un stiprinātu starpkultūru dialogu. Konkurss ir viens no globālās rīcības programmas “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” projektiem. Šogad konkurss svin 20 gadadienu.

LASĪT VAIRĀK
13. februārī 2019. gadā

Globālās izglītības seminārs "Pacel citu, un Tu celsies pats!" Brocēnos 22.02.2019.

22. februarī UNESCO LNK, VISC sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Brocēu vidusskolu rīko semināru skolotājiem "Pacel citu, un Tu celsies pats!" un globālās izglītības tēmām veltītas grāmatas atklāšanu. Seminārs notiks no 11:00 līdz 16:00 Brocēnu vidusskolā.

Seminārs būs veltīts pasaules perspektīvai kā caurviju motīvam visos mācību priekšmetos. Seminārā runāsim par globālās izglītības būtiskiem aspektiem: kognitīvo, sociāli emocionālo un uzvedības dimensiju.Sociāli emocionālā dimensija aicina sajust vienotas cilvēces apziņu, kopīgas vērtības un pienākumus, līdzcietību, solidaritāti un cieņu pret atšķirīgo un daudzveidīgo. To iepazīsim antropologa, Rīgas Stradiņa universitātes docenta Klāva Sedlenieka stāstījumā un pētījumā par miermīlīgo sabiedrību antropoloģiju.
Kognitīvā dimensija ietver zināšanas, izpratni un kritisko domāšanu par globālām, valsts un vietējām problēmām, kā arī uzsver dažādu valstu un iedzīvotāju savstarpējo saistību un atkarību. To iepazīsim, uzklausot Agneses Lāces, Providus vadošās pētnieces migrācijas un integrācijas jomā, redzējumu prezentācijā “Kā runāt par migrāciju skolā?”.
Savukārt Izglītības iniciatīvu centra direktores Daigas Zaķes vadībā mācīsimies, kā runāt par globālām tēmām ar maziem bērniem.Semināra programma pieejama šeit.
Aicinām pieteikties semināram līdz š.g. 17. februārim tiešsaistē: https://ej.uz/ASPseminars

LASĪT VAIRĀK
13. februārī 2019. gadā

Bioētikas izaicinājumi izglītībā - atskats uz semināru UNESCO asociēto skolu tīkla un Baltijas jūras projekta skolām

Lai aktualizētu bioētikas jautājumus mācību saturā un sniegtu pedagogiem atbalstu šo tēmu iekļaušanai dažādu mācību priekšmetu stundās, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru 2018. gada 11. decembrī rīkoja semināru “Cilvēktiesību un bioētikas aspekti izglītībā. Kā meklēt un atrast atbildes uz bioētikas jautājumiem skolā?” skolu direktoriem un skolotājiem.

“Kādi ētikas principi jāievēro pētot cilvēka genomu? Kas jādara zinātniekiem, lai pētījumos respektētu pētījuma dalībnieku privātumu un cilvēktiesības? Kā nodrošināt, lai jaunās biotehnoloģijas nenodarītu kaitējumu? Kā ētiski pamatoti pieņemt ar cilvēka dzīvību un veselību saistītus lēmumus medicīnā? Vai cilvēku drīkst klonēt? Tie ir tikai daži no bioētikas jautājumiem, par kuriem būtu ļoti svarīgi sākt diskutēt jau skolā,” stāstīja Latvijas pārstāve UNESCO Starptautiskās bioētikas komitejā, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore Signe Mežinska.

Semināra prezentācijas, kā arī skolotāju ideju apkopojums par bioētikas jautājumu izskatīšanu skolās lejuplādējams šeit.

Foto galerija aplūkojama šeit.

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2018. gadā

UNESCO LNK aicina piedalīties vizuālas mākslas konkursos un iepazīties ar jaunākajiem mantojuma izglītības materiāliem

Ar prieku ziņojam, ka UNESCO LNK patronāžu šajā mācību gadā saņēmuši divi starptautiska mēroga vizuālās mākslas konkursi XVIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es Dzīvoju pie jūras” un Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde-konference “Trejdegsnis/Triple Sun”.

LASĪT VAIRĀK
10. septembrī 2018. gadā

Globālā izglītība vispārējās izglītības saturā - seminārs skolotājiem un skolu direktoriem

Aicinām uz semināru par globālo izglītību 2018. gada 12. septembrī plkst. 10:00-14:00 Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē.

Seminārs plānots, lai aktualizētu plašākā mērogā globālās izglītības jautājumu vispārējās izglītības kontekstā, īpaši saistībā ar šobrīd īstenoto vispārējās izglītības satura reformu, kā arī iepazīstinātu ar projektu konkursu, kas paredzēts vispārējās izglītības iestādēm sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām 2018./2019.mācību gadā. Semināra laikā tiks sniegta informācija par projektu iesniegšanu atklātu projektu konkursam “Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektu atlase”.

Ar pasākuma darba kārtības projektu variet iepazīties šeit: http://izm.gov.lv/images/SEMINARS_agendaJAUNAIS.pdf

Pieteikšanās tiks slēgta 11. septembra plkst. 12:00 vai kad tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Ja pasākumam reģistrējāties, bet tajā tomēr nevarēsiet piedalīties, lūdzam informēt organizētājus par atteikumu vai cita Jūsu pārstāvētās institūcijas pārstāvja dalību seminārā, rakstot uz e-pastu: eu@izm.gov.lv.

Plašāk: http://izm.gov.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/globalas-izglitibas-palielinasanas-un-inovaciju-programma

LASĪT VAIRĀK