Jaunumi /

13. februārī 2019. gadā

Bioētikas izaicinājumi izglītībā - atskats uz semināru UNESCO asociēto skolu tīkla un Baltijas jūras projekta skolām

Lai aktualizētu bioētikas jautājumus mācību saturā un sniegtu pedagogiem atbalstu šo tēmu iekļaušanai dažādu mācību priekšmetu stundās, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru 2018. gada 11. decembrī rīkoja semināru “Cilvēktiesību un bioētikas aspekti izglītībā. Kā meklēt un atrast atbildes uz bioētikas jautājumiem skolā?” skolu direktoriem un skolotājiem.

“Kādi ētikas principi jāievēro pētot cilvēka genomu? Kas jādara zinātniekiem, lai pētījumos respektētu pētījuma dalībnieku privātumu un cilvēktiesības? Kā nodrošināt, lai jaunās biotehnoloģijas nenodarītu kaitējumu? Kā ētiski pamatoti pieņemt ar cilvēka dzīvību un veselību saistītus lēmumus medicīnā? Vai cilvēku drīkst klonēt? Tie ir tikai daži no bioētikas jautājumiem, par kuriem būtu ļoti svarīgi sākt diskutēt jau skolā,” stāstīja Latvijas pārstāve UNESCO Starptautiskās bioētikas komitejā, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore Signe Mežinska.

Semināra prezentācijas, kā arī skolotāju ideju apkopojums par bioētikas jautājumu izskatīšanu skolās lejuplādējams šeit.

Foto galerija aplūkojama šeit.

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2018. gadā

UNESCO LNK aicina piedalīties vizuālas mākslas konkursos un iepazīties ar jaunākajiem mantojuma izglītības materiāliem

Ar prieku ziņojam, ka UNESCO LNK patronāžu šajā mācību gadā saņēmuši divi starptautiska mēroga vizuālās mākslas konkursi XVIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es Dzīvoju pie jūras” un Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde-konference “Trejdegsnis/Triple Sun”.

LASĪT VAIRĀK
10. septembrī 2018. gadā

Globālā izglītība vispārējās izglītības saturā - seminārs skolotājiem un skolu direktoriem

Aicinām uz semināru par globālo izglītību 2018. gada 12. septembrī plkst. 10:00-14:00 Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē.

Seminārs plānots, lai aktualizētu plašākā mērogā globālās izglītības jautājumu vispārējās izglītības kontekstā, īpaši saistībā ar šobrīd īstenoto vispārējās izglītības satura reformu, kā arī iepazīstinātu ar projektu konkursu, kas paredzēts vispārējās izglītības iestādēm sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām 2018./2019.mācību gadā. Semināra laikā tiks sniegta informācija par projektu iesniegšanu atklātu projektu konkursam “Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektu atlase”.

Ar pasākuma darba kārtības projektu variet iepazīties šeit: http://izm.gov.lv/images/SEMINARS_agendaJAUNAIS.pdf

Pieteikšanās tiks slēgta 11. septembra plkst. 12:00 vai kad tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Ja pasākumam reģistrējāties, bet tajā tomēr nevarēsiet piedalīties, lūdzam informēt organizētājus par atteikumu vai cita Jūsu pārstāvētās institūcijas pārstāvja dalību seminārā, rakstot uz e-pastu: eu@izm.gov.lv.

Plašāk: http://izm.gov.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/globalas-izglitibas-palielinasanas-un-inovaciju-programma

LASĪT VAIRĀK
24. jūlijā 2018. gadā

Aicina iesaistīties Storypal tīklā

UNESCO asociētās skolas saņēmušas uzaicinājumu no Musas Dan Karami, vienas no globālās izglītības platformas Storypal dibinātājām, pievienoties Storypal globālajam apmaiņas tīklam. Platforma, kas bāzēta Dienvidkorejā, vieno skolas, skolēnus un skolotājus visā pasaulē, nodrošinot brīvu, aktīvu saziņu, sadarbību un informācijas apmaiņu vispasaules skolu tīkla ietvaros.

Platforma izveidota ar mērķi radīt drošu, saistošu, iekļaujošu un efektīvu mācību vidi, kura ļautu pamatskolu un vidusskolu skolēniem un skolotājiem globāli sadarboties. Tā dot iespēju skolotājiem un skolēniem no visas pasaules vienoties kopīgos ilgtspējīgas attīstības projektos un aktivitātēs, kā arī iespēju skolotājiem uzraudzīt un izvērtēt savu skolēnu apmaiņas projektus. Sadarbības tīklam pievienojušās skolas no Marokas, Filipīnām, Amerikas Savienotajām Valstīm, Ukrainas, Dienvidkorejas un citām valstīm.

LASĪT VAIRĀK
29. maijā 2018. gadā

Miers kabatā

Jau ceturto gadu pavasarī Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā notiek Mākslas dienu performances, kurās piedalās skolēnu darba grupas no 5.- 11. klasei. Katru gadu tiek izvēlēta tēma tēlu veidošanai. Pagājušā gada Mākslas dienu nosaukums bija „Daba jūt arī”. Skolēni veidoja tēlus un performances, domājot par vides saglabāšanu, nepiesārņošanu un otrreizēju pārstrādi. Kā darba materiāls tika izmantots nelikvīda papīrs, izlietotie saimniecības preču iepakojumi, sadzīves preču un saimniecības atkritumi.

Šī gada performances „Miers kabatā” koncepcija izvēlēta pārliecībā, ka Miera tēma gan personiskā, gan globālā mērogā mums visiem ir viena no šī brīža aktualitātēm.  Šobrīd pasaulē notiek daudz brīnišķīgu un iedvesmojošu lietu, bet ir arī daudz negatīvā. Bruņošanās sacensība un raķešu izmēģinājumi, karadarbība un terorisms. Skolēni tika aicināti domāt, kā veicināt mieru sev apkārt, kā veicināt mieru pasaulē, apzinoties, ka tā ir mūsu katra atbildība.

Miers visapkārt sākas ar mieru sevī! Ja pats sevī nesīsi mieru un dāvāsi pasaulei smaidu, pasaule Tev apkārt izmainīsies!”

 

Edīte TreijaLASĪT VAIRĀK
11. maijā 2018. gadā

Konkursa “Erudīts” finālā iepazīts arī UNESCO Pasaules mantojums

2018. gada 9. maijā norisinājās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikum (RTRIT) komandu konkursa “Erudīts”fināls, kurā piedalījās komandas “Rozetes”, “QWERTY”, “Overloka bērni”, “Praktikanti”, “Grinči”, “Paskāls”, “Latvietes”, “Līmes otiņas” un “Vienradži”.

Atšķirībā no iepriekšējām sešām spēlēm, kurās iegūtie punkti tika summēti, šoreiz viss sākās no nulles. Pirmajā fināla spēlē pēc piecu kārtu izspēles no turpmākās cīņas izstājās komandas “Paskāls” un “Grinči”. Otrajā spēlē bija četras kārtas, pēc kuru rezultātiem mazāk punktu ieguvusī komanda “Līmes otiņas” sacentības neturpināja. Toties komandām: “Praktikanti”, “QWERTY” un “Rozetes” nācās atbildēt uz papildjautājumiem. Tos uzdeva UNESCO LNK pārstāve Ilze Dalbiņa. Sīvā cīņā pēc trešā papildjautājuma sacensības turpināja “Rozetes”.

LASĪT VAIRĀK
08. maijā 2018. gadā

Miers kabatā - Mākslas dienas pasākums UNESCO asociētajām skolām

(c) Ilustrācija: Ka Hang KWOK CHINE

Ieskandinot UNESCO Mākslas nedēļu, Ādažu Brīvā Valdorfa skola sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju 2018. gada 19. maijā organizē mākslas dienas pasākumu “Miers kabatā” UNESCO ASP skolām.

Pasākuma mērķis ir veicināt tēlaino domāšanu, formu izjūtu un radošu pieeju, pilnveidot prasmi strādāt grupā un spēju ar savu ideju uzrunāt sabiedrību, kā arī veidot skolēnu atbildīgu attieksmi pret savu valsti un pasauli.

Mākslas dienas pasākumi norisinās divās daļās, ietverot sagatavošanās pasākumus (tostarp mājas darbu) un noslēguma pasākumu 19. maijā.  Mākslas diena aicinās skolēnus padomāt par to, kā veicināt mieru sev apkārt, kā veicināt mieru pasaulē. Kādi tēli, kādi simboli par to var likt skatītājam domāt? Kādu vēstījumu ar savu uznācienu varam dot?

Plašāka informācija, sazinoties ar skolas koordinatori Ingu Zemīti.

LASĪT VAIRĀK
05. aprīlī 2018. gadā

UNESCO asociētās skolas aicinātas aprobēt UNESCO mācību materiālus

Ik gadu UNESCO izstrādā vairākus desmitus publikāciju, rokasgrāmatu un citu noderīgu resursu bērnu un jauniešu izglītībai un skolotāju profesionālajai pilnveidei. 2018. gadā dažus no tiem plānots pilotēt UNESCO asociētajās skolās. Tostarp:

Resursu paka okeānu iepazīšanai  “Okeānpratība visiem” (2017).  Ar okeānpratību tiek saprastas zināšanas par cilvēku ietekmi uz okeānu un okeānu ietekmi uz cilvēku dzīvi un Zemes klimatu.   Publikācija sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas, kurā ietverti jautājumi par okeānu vēsturi, un praktiskā daļa, kurā apkopoti 15 nodarbību plāni. Publikācijā sniegti padomi, kā resursus izmantot izglītībā dažādās vecuma grupās: no 6 līdz 18 gadus veciem bērniem. Publikācija būs noderīgs resurss gan formālajā, gan neformālajā izglītībā.

Raksti mieram.  Mācību materiāli valodu daudzveidības iepazīšanai (2018), vizuālie materiāli.  Šajā publikācijā iepazīti dažādu valodu alfabēti, burtu rakstība, tostarp armēņu, grieķu, gruzīnu, berberu, japāņu, tibetiešu, čerokī un daudzu citu, kā arī šo tautu vēsture, folklora un nozīmīgākās tradīcijas.

LASĪT VAIRĀK
22. martā 2018. gadā

Aicinām piedalīties konkursā “Cilvēks vidē”

(c) Foto: Anete Bajāre-Babčuka, Laima Daberte un Anna Bondare.

Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par dabas bioloģisko daudzveidību un mudinātu to iepazīt klātienē, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar izglītības uzņēmumu “Lielvārds”, Dabas aizsardzības pārvaldi un Vidzemes Augstskolu izziņo fotostāstu akciju “Cilvēks vidē”.     

“Mums nav jācenšas dabu pārveidot, bet jāmācās tajā dzīvot. Šobrīd aizvien vairāk laika mēs pavadām virtuālajā vidē, tomēr ļoti būtiski ir pašiem doties pretim piedzīvojumiem dabā. Ar akciju “Cilvēks vidē”, ko uzsākam Pasaules ūdens dienā, vēlamies atgādināt, cik vērtīgas un daudzveidīgas dabas vērtības ir Latvijā. Aicinām bērnus un jauniešus doties dabā, sakļauties ar to un saprast cilvēka un dabas vienotību,” aicina UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zinātnes sektora vadītāja Sarmīte Pulste.

Akcijas “Cilvēks vidē” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni par dabu un apkārtējo vidi, iepazīt un izzināt dabas bioloģisko daudzveidību, kā arī rosināt jauniešus aptvert klimata pārmaiņu sekas un rosināt aizsargāt dabu.LASĪT VAIRĀK
19. martā 2018. gadā

Goi miera fonda eseju konkurss jauniešiem - Pārmaiņas, kuras vēlos radīt

Ik gadu Goi miera fonds (Goi Peace Foundation) ar UNESCO atbalstu organizē starptautisku eseju konkursu jauniešiem, lai veicinātu miera kultūru un stiprinātu starpkultūru dialogu. Konkurss ir viens no globālās rīcības programmas “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” projektiem.

Šī gada konkursa tēma ir “Pārmaiņas, kuras vēlos radīt” (The Change I Want to Make). Jaunieši ir aicināti atbildēt uz jautājumu, kādas pārmaiņas vēlētos veikt savā skolā, darbavietā, kopienā, valstī vai pasaulē, lai tā kļūtu par labāku vietu mums visiem.

Konkursā var piedalīties jaunieši līdz 25 gadu vecumam, un vērtēšana notiks divās vecuma grupās: līdz 14 gadu vecumam (bērnu); no 15 līdz 25 gadu vecumam (jauniešu).

Konkursa vadlīnijas aplūkojamas šeit: The Change I Want to Make

LASĪT VAIRĀK