Jaunumi /

08. martā 2019. gadā

Bērnu zīmējumu izstāde "Es un ķīmija", atzīmējot ķīmisko elementu periodiskās tabulas 150. gadadienu

Par godu ķīmisko elementu periodiskās tabulas 150 gadu jubilejai RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte rīkos zīmējumu izstādi „Es un ķīmija”, kurā aicinām piedalīties ikvienu skolēnu.

Izstādes mērķis – veicināt bērnos radošo pašizpausmi un prasmi darbos atklāt savas sajūtas pret apkārtējo vidi, veicinot interesi par ķīmiju un atklāt savas izjūtas par ķīmiju.

Bērnu zīmējumi tiek gaidīti līdz 2019. gada 15. martam, sūtot uz adresi: Rīga, Paula Valdena iela 3/7, LV-1048

Izstādes atklāšana  2019.gada 21.martā, Rīgā,  Paula Valdena ielā 3/7, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes telpās.

Kontaktinformācija: Inna Juhņeviča 29175634, inna.juhnevica@rtu.lv2019. gadu ANO pasludinājusi par Starptautisko ķīmisko elementu periodiskās tabulas gadu, uzsverot, ka tās izveide ir viens no nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem ne tikai ķīmijas, bet arī fizikas un bioloģijas nozarēs. 1869. gads uzskatāms par periodiskās tabulas izveidošanas gadu, to sastādījis zinātnieks Dmitrijs Mendeļejevs. Plašāka informācija par Starptautisko ķīmisko elementu periodiskās tabulas gadu un tajā notiekošajiem pasākumiem visā pasaulē šeit: https://www.iypt2019.org

LASĪT VAIRĀK
05. martā 2019. gadā

Starptautisks Goi miera fonda eseju konkurss jauniešiem “Laipnākas sabiedrības veidošana”

Goi miera fonds (Goi Peace Foundation) aicina jauniešus līdz 25 gadiem piedalīties ikgadējā starptautiskā eseju konkursā, kura tēma 2019. gadam ir “Laipnākas sabiedrības veidošana”. Jauniešiem ir jāatbild uz jautājumiem: ko laipnība nozīmē viņiem un kā veidot laipnāku sabiedrību? Jaunieši aicināti rīkoties laipni, iejūtīgi vai veikt kādu īpašu laipnības un iejūtības apliecinājumu, to aprakstot esejā. Konkursa vadlīnijas aplūkojamas šeit: CREATING A SOCIETY FULL OF KINDNESS

Ik gadu Goi miera fonds ar UNESCO atbalstu organizē starptautisku eseju konkursu jauniešiem, lai veicinātu miera kultūru un stiprinātu starpkultūru dialogu. Konkurss ir viens no globālās rīcības programmas “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” projektiem. Šogad konkurss svin 20 gadadienu.

LASĪT VAIRĀK
13. februārī 2019. gadā

Globālās izglītības seminārs "Pacel citu, un Tu celsies pats!" Brocēnos 22.02.2019.

22. februarī UNESCO LNK, VISC sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Brocēu vidusskolu rīko semināru skolotājiem "Pacel citu, un Tu celsies pats!" un globālās izglītības tēmām veltītas grāmatas atklāšanu. Seminārs notiks no 11:00 līdz 16:00 Brocēnu vidusskolā.

Seminārs būs veltīts pasaules perspektīvai kā caurviju motīvam visos mācību priekšmetos. Seminārā runāsim par globālās izglītības būtiskiem aspektiem: kognitīvo, sociāli emocionālo un uzvedības dimensiju.Sociāli emocionālā dimensija aicina sajust vienotas cilvēces apziņu, kopīgas vērtības un pienākumus, līdzcietību, solidaritāti un cieņu pret atšķirīgo un daudzveidīgo. To iepazīsim antropologa, Rīgas Stradiņa universitātes docenta Klāva Sedlenieka stāstījumā un pētījumā par miermīlīgo sabiedrību antropoloģiju.
Kognitīvā dimensija ietver zināšanas, izpratni un kritisko domāšanu par globālām, valsts un vietējām problēmām, kā arī uzsver dažādu valstu un iedzīvotāju savstarpējo saistību un atkarību. To iepazīsim, uzklausot Agneses Lāces, Providus vadošās pētnieces migrācijas un integrācijas jomā, redzējumu prezentācijā “Kā runāt par migrāciju skolā?”.
Savukārt Izglītības iniciatīvu centra direktores Daigas Zaķes vadībā mācīsimies, kā runāt par globālām tēmām ar maziem bērniem.Semināra programma pieejama šeit.
Aicinām pieteikties semināram līdz š.g. 17. februārim tiešsaistē: https://ej.uz/ASPseminars

LASĪT VAIRĀK
13. februārī 2019. gadā

Bioētikas izaicinājumi izglītībā - atskats uz semināru UNESCO asociēto skolu tīkla un Baltijas jūras projekta skolām

Lai aktualizētu bioētikas jautājumus mācību saturā un sniegtu pedagogiem atbalstu šo tēmu iekļaušanai dažādu mācību priekšmetu stundās, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru 2018. gada 11. decembrī rīkoja semināru “Cilvēktiesību un bioētikas aspekti izglītībā. Kā meklēt un atrast atbildes uz bioētikas jautājumiem skolā?” skolu direktoriem un skolotājiem.

“Kādi ētikas principi jāievēro pētot cilvēka genomu? Kas jādara zinātniekiem, lai pētījumos respektētu pētījuma dalībnieku privātumu un cilvēktiesības? Kā nodrošināt, lai jaunās biotehnoloģijas nenodarītu kaitējumu? Kā ētiski pamatoti pieņemt ar cilvēka dzīvību un veselību saistītus lēmumus medicīnā? Vai cilvēku drīkst klonēt? Tie ir tikai daži no bioētikas jautājumiem, par kuriem būtu ļoti svarīgi sākt diskutēt jau skolā,” stāstīja Latvijas pārstāve UNESCO Starptautiskās bioētikas komitejā, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore Signe Mežinska.

Semināra prezentācijas, kā arī skolotāju ideju apkopojums par bioētikas jautājumu izskatīšanu skolās lejuplādējams šeit.

Foto galerija aplūkojama šeit.

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2018. gadā

UNESCO LNK aicina piedalīties vizuālas mākslas konkursos un iepazīties ar jaunākajiem mantojuma izglītības materiāliem

Ar prieku ziņojam, ka UNESCO LNK patronāžu šajā mācību gadā saņēmuši divi starptautiska mēroga vizuālās mākslas konkursi XVIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es Dzīvoju pie jūras” un Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde-konference “Trejdegsnis/Triple Sun”.

LASĪT VAIRĀK
10. septembrī 2018. gadā

Globālā izglītība vispārējās izglītības saturā - seminārs skolotājiem un skolu direktoriem

Aicinām uz semināru par globālo izglītību 2018. gada 12. septembrī plkst. 10:00-14:00 Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē.

Seminārs plānots, lai aktualizētu plašākā mērogā globālās izglītības jautājumu vispārējās izglītības kontekstā, īpaši saistībā ar šobrīd īstenoto vispārējās izglītības satura reformu, kā arī iepazīstinātu ar projektu konkursu, kas paredzēts vispārējās izglītības iestādēm sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām 2018./2019.mācību gadā. Semināra laikā tiks sniegta informācija par projektu iesniegšanu atklātu projektu konkursam “Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektu atlase”.

Ar pasākuma darba kārtības projektu variet iepazīties šeit: http://izm.gov.lv/images/SEMINARS_agendaJAUNAIS.pdf

Pieteikšanās tiks slēgta 11. septembra plkst. 12:00 vai kad tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Ja pasākumam reģistrējāties, bet tajā tomēr nevarēsiet piedalīties, lūdzam informēt organizētājus par atteikumu vai cita Jūsu pārstāvētās institūcijas pārstāvja dalību seminārā, rakstot uz e-pastu: eu@izm.gov.lv.

Plašāk: http://izm.gov.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/globalas-izglitibas-palielinasanas-un-inovaciju-programma

LASĪT VAIRĀK
24. jūlijā 2018. gadā

Aicina iesaistīties Storypal tīklā

UNESCO asociētās skolas saņēmušas uzaicinājumu no Musas Dan Karami, vienas no globālās izglītības platformas Storypal dibinātājām, pievienoties Storypal globālajam apmaiņas tīklam. Platforma, kas bāzēta Dienvidkorejā, vieno skolas, skolēnus un skolotājus visā pasaulē, nodrošinot brīvu, aktīvu saziņu, sadarbību un informācijas apmaiņu vispasaules skolu tīkla ietvaros.

Platforma izveidota ar mērķi radīt drošu, saistošu, iekļaujošu un efektīvu mācību vidi, kura ļautu pamatskolu un vidusskolu skolēniem un skolotājiem globāli sadarboties. Tā dot iespēju skolotājiem un skolēniem no visas pasaules vienoties kopīgos ilgtspējīgas attīstības projektos un aktivitātēs, kā arī iespēju skolotājiem uzraudzīt un izvērtēt savu skolēnu apmaiņas projektus. Sadarbības tīklam pievienojušās skolas no Marokas, Filipīnām, Amerikas Savienotajām Valstīm, Ukrainas, Dienvidkorejas un citām valstīm.

LASĪT VAIRĀK
29. maijā 2018. gadā

Miers kabatā

Jau ceturto gadu pavasarī Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā notiek Mākslas dienu performances, kurās piedalās skolēnu darba grupas no 5.- 11. klasei. Katru gadu tiek izvēlēta tēma tēlu veidošanai. Pagājušā gada Mākslas dienu nosaukums bija „Daba jūt arī”. Skolēni veidoja tēlus un performances, domājot par vides saglabāšanu, nepiesārņošanu un otrreizēju pārstrādi. Kā darba materiāls tika izmantots nelikvīda papīrs, izlietotie saimniecības preču iepakojumi, sadzīves preču un saimniecības atkritumi.

Šī gada performances „Miers kabatā” koncepcija izvēlēta pārliecībā, ka Miera tēma gan personiskā, gan globālā mērogā mums visiem ir viena no šī brīža aktualitātēm.  Šobrīd pasaulē notiek daudz brīnišķīgu un iedvesmojošu lietu, bet ir arī daudz negatīvā. Bruņošanās sacensība un raķešu izmēģinājumi, karadarbība un terorisms. Skolēni tika aicināti domāt, kā veicināt mieru sev apkārt, kā veicināt mieru pasaulē, apzinoties, ka tā ir mūsu katra atbildība.

Miers visapkārt sākas ar mieru sevī! Ja pats sevī nesīsi mieru un dāvāsi pasaulei smaidu, pasaule Tev apkārt izmainīsies!”

 

Edīte TreijaLASĪT VAIRĀK
11. maijā 2018. gadā

Konkursa “Erudīts” finālā iepazīts arī UNESCO Pasaules mantojums

2018. gada 9. maijā norisinājās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikum (RTRIT) komandu konkursa “Erudīts”fināls, kurā piedalījās komandas “Rozetes”, “QWERTY”, “Overloka bērni”, “Praktikanti”, “Grinči”, “Paskāls”, “Latvietes”, “Līmes otiņas” un “Vienradži”.

Atšķirībā no iepriekšējām sešām spēlēm, kurās iegūtie punkti tika summēti, šoreiz viss sākās no nulles. Pirmajā fināla spēlē pēc piecu kārtu izspēles no turpmākās cīņas izstājās komandas “Paskāls” un “Grinči”. Otrajā spēlē bija četras kārtas, pēc kuru rezultātiem mazāk punktu ieguvusī komanda “Līmes otiņas” sacentības neturpināja. Toties komandām: “Praktikanti”, “QWERTY” un “Rozetes” nācās atbildēt uz papildjautājumiem. Tos uzdeva UNESCO LNK pārstāve Ilze Dalbiņa. Sīvā cīņā pēc trešā papildjautājuma sacensības turpināja “Rozetes”.

LASĪT VAIRĀK
08. maijā 2018. gadā

Miers kabatā - Mākslas dienas pasākums UNESCO asociētajām skolām

(c) Ilustrācija: Ka Hang KWOK CHINE

Ieskandinot UNESCO Mākslas nedēļu, Ādažu Brīvā Valdorfa skola sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju 2018. gada 19. maijā organizē mākslas dienas pasākumu “Miers kabatā” UNESCO ASP skolām.

Pasākuma mērķis ir veicināt tēlaino domāšanu, formu izjūtu un radošu pieeju, pilnveidot prasmi strādāt grupā un spēju ar savu ideju uzrunāt sabiedrību, kā arī veidot skolēnu atbildīgu attieksmi pret savu valsti un pasauli.

Mākslas dienas pasākumi norisinās divās daļās, ietverot sagatavošanās pasākumus (tostarp mājas darbu) un noslēguma pasākumu 19. maijā.  Mākslas diena aicinās skolēnus padomāt par to, kā veicināt mieru sev apkārt, kā veicināt mieru pasaulē. Kādi tēli, kādi simboli par to var likt skatītājam domāt? Kādu vēstījumu ar savu uznācienu varam dot?

Plašāka informācija, sazinoties ar skolas koordinatori Ingu Zemīti.

LASĪT VAIRĀK