Jaunumi /

16. maijā 2016. gadā

Lasīsim! Aicinājums piedalīties lasīšanas stafetē jaunajiem grāmatu lasītājiem

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos tiek īpaši akcentēta nepieciešamība veicināt lasītprasmi, atzīstot to par personības pilnveides un mūžmācīšanās pamatu. Lasītprasme ir nozīmīga arī citu prasmju apgūšanā, tā veicina sabiedrības labklājību un iekļaušanos. Tāpēc aicinām piedalīties lasīšanas stafetē jaunajiem grāmatu lasītājiem, ko organizē Apgāds Zvaigzne ABC.

Plašāk uzziniet šeit!

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Konkurss "Kultūru daudzveidība – dialogam un attīstībai" UNESCO ASP skolām

10. maijā Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikumā tika svinīgi atklāts pētniecisko darbu konkurss UNESCO ASP skolām - "Kultūru daudzveidība – dialogam un attīstībai". Tā mērķis ir motivēt jauniešus pētnieciskajai darbībai, izzinot kultūru daudzveidību lokālā, reģionālā un/vai globālā līmenī.

Kultūras daudzveidība ir mantojums, kas vieno visus pasaules iedzīvotājus un ir cilvēces attīstības, atjaunošanās, inovāciju radīšanas avots. Mums jāveicina izpratne par kultūru dažādību kā bagātību – nešķirami no cieņas pret cilvēktiesībām.

Konkursā aicināti iesaistīties bērni un jaunieši divās vecuma grupās (5.-9.klase un 10.-12.klase). Tēmu pieteikšana- jau līdz š.g. 30. maijam, rakstot konkursa koordinatorei Anitai Zaļaiskalnei (anita.zalaiskalne@rtrit.lv). 

LASĪT VAIRĀK
06. maijā 2016. gadā

Konference "Kultūra un mākslas izglītība: Radi sevi skolā!"

Konference “Kultūra un mākslas izglītība: Radi sevi skolā!” notiks 2016. gada 25. maijā Latvijas Kultūras akadēmijas Lielajā zālē (Ludzas ielā 24, Rīgā). Tās mērķis ir rosināt izpratni un interesi radošo un kultūras industriju izglītības attīstību un mijiedarbību dažādos izglītības veidos un pakāpēs, iepazīstot labāko ārvalstu pieredzi un jaunākās tendences un izceļot Latvijas sasniegumus. Konferencē pirmo reizi vienkopus tiks parādīti Latvijā esošie pētījumi par kultūrizglītības tēmām un izvirzīti problēmu jautājumi tālākai pētniecībai, kā arī virzieni pētnieku un izglītotāju sadarbībai ar citām Eiropas valstīm.

Konferences laikā tiks prezentēta Eiropas Komisijas darba grupas izveidota rokasgrāmata “Kultūras izpratne un izpausmes”, kur atspoguļota Eiropas valstu izpratne par kultūras kompetenci, kā arī Eiropas dokumentos lietotā terminoloģija par šo tēmu. Kā viens no labās prakses piemēriem šajā rokasgrāmatā ir minēta radi! nedēļa Latvijā.

Konferences programma atrodama šeit.

Interesentus, kuri vēlas apmeklēt konferenci, lūdzam reģistrēties līdz 13.maijam šeit: http://ej.uz/radi_sevi_skola

Reģistrējoties lūdzam norādīt, vai piedalīsieties diskusijā un kurā no diskusiju grupām.

 

LASĪT VAIRĀK
05. maijā 2016. gadā

Zemes diena Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē

Lai atgādinātu, cik trausla ir Zeme un aicinātu saglabāt tās dabisko vidi, šodien, mēs pirmsskolā atzīmējām Starptautisko Zemes dienu. 4. un 5. grupas bērni kopīgā nodarbībā uzzināja un noskaidroja, ka Zemes diena ir laiks, kad novērtēt to, cik planēta Zeme ir skaista un vērtīga. Runājām un domājām par ekoloģiju un dabas aizsardzību. Noskaidrojām, ka viena no lielākajām vides problēmām Latvijā ir mežu izciršana, apkārtnes un gaisa piesārņojums, kā arī kūlas dedzināšana.

Šajā dienā ikvienam vajadzētu padomāt par savu rīcību. Pārrunājām, ko varam darīt, lai iepriecinātu Zemi, uz kuras dzīvojam. Varam mazgāt veļu ar videi draudzīgiem pulveriem, izmantot sabiedrisko transportu un velosipēdus. Iestādīt koku, nepļaut zāli karstā laikā. Vairāk varam staigāt kājām, nevis braukt ar automašīnu. Ēst vietējo pārtiku, jo tās pārvietošanai un piegādei ir nepieciešams mazāks resursu patēriņš.

LASĪT VAIRĀK
02. maijā 2016. gadā

Skolas aicinātas iesaistīties koku stādīšanas akcijās!

Kopš 2004. gada visā pasaulē ik gadu notiek koku stādīšanas akcija ar mērķi aicināt ikvienu kopt un rūpēties par dabas aizsardzību un tās saglabāšanu. Programmas “Vide tiešsaistē” (ENO) ietvaros šogad norisināsies četras aktivitātes, kurās vienlaicīgi bērni, jaunieši, vecāki un skolotāji varēs piedalīties vienotā koku stādīšanā un dabas aizsardzības nozīmes izzināšanā.

Arī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina ikvienu kopā ar ģimeni, draugiem vai skolasbiedriem iesaistīties Latvijas dabas resursu atjaunošanā un piedalīties vispasaules koku stādīšanas akcijās.

 

LASĪT VAIRĀK
27. aprīlī 2016. gadā

Saliec lauzīšus – atver pasauli!: seminārs un UNESCO ASP jauno dalībskolu svinīga uzņemšana

2016. gada 26. aprīlī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā - UNESCO ASP skolā - notika seminārs "Saliec lauzīšus – atver pasauli!". Tas tika organizēts globālās nedēļas “Izglītība visiem” ietvaros un bija veltīts tēmai "dažādība" - kā veidot iekļaujošu, pieņemošu skolas vidi, kādas interesantas un mūsdienīgas metodes izmantot tās radīšanai. Seminārs pulcēja vairāk nekā 50 skolotājus, skolu direktorus un administrācijas pārstāvjus no UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolām. Skolotāji no visas Latvijas - Kuldīgas, Rēzeknes, Grobiņas, Brocēniem, Rīgas, Valmieras, Ozolniekiem, Skujenes, Jēkabpils, Daugavpils un citām Latvijas pilsētām - ieklausījās ekspertu un kolēģu stāstījumā par iekļaujošas izglītības mērķiem un praksi, kā arī uzzināja par interesantiem mediju izmantošanas piemēriem un drāmas terapijas metodi.

Semināra noslēgumā sirsnīgi uzņēmām projektā  jaunās UNESCO ASP dalībskolas Latvijā.

Ar fotoreportāžu un interesantākajām atziņām no semināra varat iepazīties šeit.

Savukārt prezentācijas apkopotas sadaļā Pieredze un resursi.

 

LASĪT VAIRĀK
05. maijā 2016. gadā

Ir svarīgi jau no mazotnes kopt savu valodu, lai pieauguši būtu garā bagāti un stipri: Dzimtās valodas diena Jāņmuižā

Šogad dzimtās valodas diena bija īpaša, jo to cildinājām ar latviešu tautasdziesmu prezentācijām. Tautasdziesmas tika izvēlētas ar mērķi izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē un zināšanu apgūšanā. Caur tautasdziesmām apguvām novērtēt valodas skaistumu, daudzveidību un praktisko pielietojumu.

Katra grupiņa izcēlās ar savu individualitāti un personību. Mazākie mūsu audzēkņi kustību rotaļā skandēja tautasdziesmas par miedziņu un saulīti, kur priekšstatus par tautasdziesmu papildināja audzinātājas rādītie attēli. Dzīvo dabu un tās skaistumu caur tautasdziesmām ieskandēja vidējās grupas bērni, izmantojot rotaļu ģitāras pavadījumā incenēja tautasdziesmas par putniņiem.

LASĪT VAIRĀK
13. aprīlī 2016. gadā

Kopā interesantāk un jautrāk!

Jēkabpils pamatskolai ar Valmieras sākumskolu ir izveidojusies cieša draudzība vairāku gadu garumā kopā darbojoties UNESCO ASP, tādēļ 9. martā Jēkabpils pamatskolas 2.e un 5.b klases skolēni piedalījās Valmieras sākumskolas organizētajā kustību festivālā. Šis festivāls norit katru gadu  ar mērķi atbalstīt bērnu nepieciešamību apliecināt sevi dejā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, aktīvi atpūsties, iegūt jaunus draugus un gūt piedalīšanās prieku. Aizraujoši bija verot  interesantās, radošās un sportiska dzīvesprieka pilnās dejas. Šī bija vēl viena iespēja attīstīt skolēnos pienākuma apziņu, organizētību, disciplinētību, izpalīdzību, biedriskumu un draudzību – īpašības, kuras ir svarīgas jebkurā kolektīvā, jebkurā komandā. Skolēniem acis mirdzēja priekā par paveikto.  Tikai saliedētas komandas darbs dod gandarījumu un rezultātu, un mēs to kopā sasniedzām.

LASĪT VAIRĀK
03. martā 2016. gadā

Aicinājums piedalīties Starptautiskajā miera draugu mākslas konkursā un izstādē

Aicinām bērnus un jauniešus vecumā no 5 līdz 16 gadiem iesniegt savus zīmējumus 19. ikgadējai Starptautiskajam miera draugu mākslas konkursam un izstādei (Nineteenth Annual Peace Pals International Art Exhibition and Awards). To organizē biedrība ”The World Peace Prayer Society” ar Goi miera fonda atbalstu. Biedrība jau kopš 1955. gada rīko pasākumus, lai veicinātu vispasaules mieru, tās moto ir „Lai miers valda virs zemes”. Plašāka informācija par konkursu un tā organizatoriem pieejama šeit: http://wppspeacepals.org/rules-2016/ 

Šī gada izstādes tēma ir „Vienotība daudzveidībā” („Oneness with Diversity”), kas sasaucas ar Fidži deklarāciju, kura vieno cilvēkus rūpēs un mīlestībā pret pasauli un visām dzīvajām būtnēm. Plašāk par deklarāciju šeit: www.fujideclaration.org.   Darbus iespējams augšupielādēt vai nosūtīt pa pastu līdz 2016. gada 30. jūnijam. Labākie darbi kļūs par ceļojošās izstādes „International Peace Pals Art Exhibition” daļu. Vairāk informācijas par pietikšanos kārtību un noteikumiem atrodama šeit: http://wppspeacepals.org/rules-2016/

LASĪT VAIRĀK
29. februārī 2016. gadā

Starptautisks eseju konkurss jauniešiem – veltīts izglītībai mieram

Jau vairākus gadus Goi miera fonds (Goi Peace Foundation) ar UNESCO atbalstu organizē starptautisku eseju konkursu jauniešiem, lai veicinātu miera kultūru un stiprinātu starpkultūru dialogu. Šī gada konkursa tēma ir “Izglītība labākai pasaulei priekš visiem”. Jaunieši ir aicināti atbildēt uz jautājumu, kāda izglītība un mācīšanās varētu palīdzēt risināt lokālos un globālos izaicinājumus, veidot ilgtspējīgāku pasauli un veicināt labāku dzīvi visiem?

Konkursā var piedalīties jaunieši līdz 25 gadu vecumam, un vērtēšana notiks divās vecuma grupās: līdz 14 gadu vecumam (bērnu); no 15 līdz 25 gadu vecumam (jauniešu). Vienai esejai ir jābūt vienam autoram. Esejām jābūt angļu, vācu, franču, spāņu vai japāņu valodā. Apjoms – 700 vārdu (vai mazāk).

Esejām jābūt atbilstoši noformētām, norādot vecuma grupu, nosaukumu, vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, tautību, vecumu (pilni gadi 2016. gada 15. jūnijā), dzimumu, skolas nosaukumu un vārdu skaitu esejā.

Eseja jāiesniedz līdz 2016. gada 15. jūnijam (23:59 pēc vietējā laika). Saskaņā ar konkursa nolikumu, kad eseja iesniegta, autortiesības uz to ir konkursa organizatoriem.

Lai pieteiktu eseju konkursam, iepriekš jāreģistrējas šeit: http://www.goipeace-essaycontest.org/

Plašāka informācija par konkursu un darbu iesniegšana šeit:

http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1601.html

LASĪT VAIRĀK