Jaunumi /

25. septembrī 2020. gadā

Eiropas un Āzijas skolu sadarbība: iespēja pieteikties

1998. gadā izveidotais ASEF klašu tīkls (ASEF Classroom Network -ASEFClassNet) ir platforma, kas vieno vidusskolēnus, skolotājus, skolu vadību, pētniekus, politikas veidotājus un izglītības tehnoloģiju ekspertus Āzijā un Eiropā.

Šis tīkls sniedz iespēju sadarbībai un kopējiem projektiem izglītībā ilgtspējīgai attīstībai, kā arī mērķtiecīgā tehnoloģiju izmantošanā izglītībā. Plašāk: https://www.classnet.asef.org

Viena no sadarbības formām ir mācīšanās vienam no otra, un šobrīd ir uzsākta iniciatīva "Jauns izglītības scenārijs: skolotāju, skolēnu un vecāku labsajūta".

Sadarbības iniciatīvām būs četras tēmas: 1) labsajūta un garīgā veselība; 2) vecāku un skolotāju sadarbība; 3) pedagoģija un digitālā kompetence; 4) Starpkultūru sapratne un pieredzes apmaiņa.

Plašāka informācija un pieteikšanās šeit.

Pieteikšanās līdz 30. septembrim. Projekta norises laiks ir no 1.oktobra līdz 31.decembrim.

LASĪT VAIRĀK
21. septembrī 2020. gadā

Pasaules lielākajā mācību stundā aicina domāt par pasauli pēc pandēmijas

Šī gada rudenī vienlaikus vairāk nekā simts pasaules valstīs norisināsies akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, aicinot ikvienu apstāties un aizdomāties par to, kādu vēlamies redzēt pasauli pēc pandēmijas. Akcijai jau sesto gadu UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pievienoties arī Latvijas izglītības iestādes.

“Šogad Pasaules lielākā mācību stunda aicina iedomāties pandēmiju kā portālu no vecās pasaules uz jauno, kuru šķērsojot,  varam izvēlēties, ko likt mūsu ceļasomā. Vai tie būs nešķirotu atkritumu kalni, piedūmotas debesis un piesārņots ūdens, vai varbūt vēlamies jauno pasauli veidot ilgtspējīgāku un dabai un cilvēkiem draudzīgāku?” stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa-Sarma.

Iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā Latvijā šogad var trīs veidos. Pirmā iespēja ir rīkot stundu “Pandēmija ir portāls”, kas pieejama šeit. Otrā iespēja ir attālināti vadīt kādu no iepriekš izstrādātajām Pasaules lielākajām mācību stundāmun dalīties ar savu pieredzi. Trešā iespēja ir rīkot ANO stundu un iesaistīties UNESCO nedēļā no š.g. 12. līdz 18. oktobrim (ANO 75. gadadienai veltīto stundu plāni būs pieejami no oktobra).
 

LASĪT VAIRĀK
18. septembrī 2020. gadā

29.septembris: Starptautiskā pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes diena

Pagājušā gada beigās Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 29. septembri noteica par Starptautisko pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes dienu (International Day of Awareness of Food Loss and Waste –IDAFLW).

Starptautiskās pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes dienas skaidri pauž aicinājumu rīkoties valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un citiem privātā sektora pārstāvjiem, un pilsoniskajai sabiedrībai, lai stiprinātu centienus samazināt izaudzētās un saražotās pārtikas apjomu, kas netiek izmantota uzturā. Šī diena notiek arī COVID-19 pandēmijas laikā, kad jautājumi par līdzsvarotu pārtikas ražošanu un patēriņu, par pārtikas drošību un pieejamību ir īpaši būtiski.

LASĪT VAIRĀK
03. septembrī 2020. gadā

Tu esi mans varonis - stāstu krājums bērniem Covid-19 krīzes laikā

Tu esi mans varonis” (My Hero is You) ir jauns stāstu krājums, kura mērķis ir palīdzēt bērniem izprast un iemācīties sadzīvot ar Covid-19. Grāmatas tapšanā iesaistījušās vairāk nekā 50 humānās palīdzības nozarē darbojošās organizācijas, tostarp Pasaules Veselības organizācija, Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fonds, Apvienoto Nāciju Organizācijai Augstais komisārs bēgļu jautājumos, Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācija, kā arī organizācijas “Glābiet bērnus” federācija.  

LASĪT VAIRĀK
10. janvārī 2020. gadā

Atskats uz UNESCO ASP semināru "Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei”

Foto © Gunta Andersone

2019. gada 1. decembrī, Rīgā notika seminārs “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei”, kurā  tika aplūkoti aktuālie izglītības izaicinājumi, kas saistīti ar tehnoloģiju attīstību, ar mākslīgā intelekta ienākšanu izglītībā un kā tas mainīs veidu, kā mācām, mācāmies, kā arī izglītības vidi.

Kā radīt drošu un katru bērnu attīstošu izglītības vidi tehnoloģiju laikmetā? Kā nepazaudēt “lielo bildi” un jaunās tehnoloģijas izmantot cilvēces un planētas ilgtspējīgai attīstībai? Uz šiem un citiem jautājumiem seminārā “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei” atbildes meklēja skolotāji no Alsungas, Ādažiem, Brocēniem, Cēsīm, Daugavpils, Grobiņas, Jaunsilavas, Jelgavas, Jēkabpils, Kuldīgas, Ozolniekiem, Pļaviņām, Rēzeknes, Riebiņiem, Rīgas, Saulkrastiem, Talsiem, Valmieras un konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” pārstāvji.

No vienas puses, apzināmies, ka nākotnes izglītība un sabiedrība aizvien vairāk būs atkarīga no tehnoloģiju attīstības: tā ietekmēs veidu, kā mēs raugāmies uz izglītības mērķi (kāds būs darba tirgus, kādas būs cilvēka vēlmes, vajadzības, kāda būs apkārtējā vide un sabiedrības vērtības jaunajā laikmetā).  No otras puses,ir jāprot izmantot šīs tehnoloģijas un lietot tā, lai šī nākotne ir tāda, kādu to vēlamies mēs (nevis, piemēram, lielās starptautiskās korporācijas), tātad izglītība nākotnei.

LASĪT VAIRĀK
07. oktobrī 2019. gadā

Konkursā “Mana skola mani sargā” piedalās UNESCO asociētās skolas no Daugavpils, Riebiņiem, Skujenes un Jaunsilavas

Lai veicinātu izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar drošību skolā un tās noturību dažādās dabas risku un klimata pārmaiņu radītās situācijās, kā arī  rosinātu diskusiju sabiedrībā par to, cik nozīmīga ir drošība skolā un sabiedrības atbalsts tās nodrošināšanā, UNESCO asociēto skolu tīklā ir izsludināts starptautisks mākslas konkurss "Mana skola mani sargā".

Konkursā piedalās arī UNESCO asociētās skolas no Latvijas - Daugavpils Vienības pamatskola, Riebiņu vidusskola, Skujenes pamatskola um Jaunsilavas pamatskola.

 

 

 

 

LASĪT VAIRĀK
25. septembrī 2019. gadā

UNESCO nedēļa "Spožie prāti: sievietes zinātnē" (14.-20.oktobris)

No šī gada 14. līdz 20. oktobrim notiks UNESCO nedēļā 2019, kuras laikā mudinām izcelt Latvijas zinātnieces un zinātnieku dinastijas un viņu pētījumu devumu.

UNESCO nedēļas 2019 galvenais tematiskais pasākums būs domapmaiņa „Ar iedvesmu par zinātni”, kas notiks 16. oktobrī, plkst. 11.00 Latvijas Universitātes bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, un būs pieejama tiešraidē.

Domapmaiņas mērķis ir parādīt sieviešu karjeras iespējas zinātnes jomā, veicinot dzimumu līdztiesību darba tirgū un nākotnes profesijas izvēlē. Pasākuma mērķauditorija ir vecāko klašu skolēni un pirmo kursu studenti, kuri ir karjeras izvēles priekšā vai arī ir uzsākuši tās veidošanu. Domapmaiņā piedalīsies četras dažādu zinātnes nozaru pētnieces, kuras savā profesionālajā ceļā zinātnē ir bijušas saistītas ar UNESCO. Aicinām domapmaiņu apmeklēt klātienē vai organizēt savā skolā, bibliotēkā, muzejā vai pašvaldībā kopēju tiešsaistes skatīšanos.

Reģistrācija Facebook, atzīmējot, ka dosieties uz pasākumu.

Vairāk informācijas par UNESCO nedēļu: http://unesco.lv/lv/unesco-nedela-2019/unesco-nedela-2019-1

 

LASĪT VAIRĀK
23. septembrī 2019. gadā

Zinātnieku nakts 2019 dienas programma UNESCO asociētajām skolām

Arī šogad Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā dienas programmu Zinātnieku naktij.

Pieteikšanās jāveic, sazinoties ar saitē norādīto kontaktpersonu.

RTU Rūdolfa Cimdiņa Biomateriālu centrs piedāvā programmu e-bio-BOOM. Programmā plānots aplūkot jautājumus par darba drošību, zinānisko rezultātu drošību, kā arī meklēt atbildes uz jautājumiem, vai IT ir mākonī, vai ķīmija var simulēt IT trikus. Būs arī vairākas interesantas atrakcijas.

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte piedāvā informatīvi izglītojošu lekciju «Mūsdienu elektronika: no idejas līdz realizācijai». Tajā varēs uzzināt, kā jebkurš, pat gados jauns izgudrotājs, var nonākt no sava izgudrojuma idejas līdz tirgū pieprasītam produktam.

RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā spēli – kvestu «Grāmatas izlaušanās no bibliotēkas».

Plašāka informācija par darbnīcām un pieteikšanās kārtība šeit (sadaļā Dienas programma): https://www.rtu.lv/lv/zinatne/zinatniskie-pasakumi/zinatnieku-nakts

LASĪT VAIRĀK
17. septembrī 2019. gadā

Izziņo Pasaules lielāko mācību stundu

Šī gada rudenī vienlaikus vairāk nekā simts pasaules valstīs aizsāksies starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, mudinot ikvienu skolēnu aizdomāties, kādu pasauli vēlamies redzēt 2030. gadā un kā to ietekmē mūsu rīcība šodien. Akcijai jau piekto gadu aicinātas pievienoties arī Latvijas izglītības iestādes.

“Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir kopīgas nākotnes veidošana, kas aicina domāt par dabai draudzīgu rīcību un taisnīgas un iekļaujošas sabiedrības veidošanu, kurā ikviens bērns un pieaugušais jūtas sadzirdēts un saprasts. Dažādās stundu tēmas – no bioloģiskās daudzveidības līdz bērnu tiesībām – ļauj apjaust visu plašo 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu spektru, tajā pašā laikā akcentējot šobrīd pašu nozīmīgāko planētas izaicinājumu – bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Tikpat būtisks un aktuāls ir jautājums par bērnu tiesībām, kas aplūkots stundā “Rakstot bērnības nākotni” un iepazīstina ar Bērnu tiesību konvenciju, kurai šogad tiek atzīmēta 30. gadadiena,” skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa.

LASĪT VAIRĀK
02. septembrī 2019. gadā

Baltijas valstu jauniešu forums “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019”

2019. gadā tiek atzīmēta 30. gadadiena kopš cilvēki trijās Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā – sadevās rokās, lai nevardarbīgā masu demonstrācijā parādītu valstu vēlmi pēc brīvības. Baltijas ceļa akcija šodien ir kā spilgts simbols idejām par valstiskumu un pilsoniski aktīvu sabiedrību, kas spēj ietekmēt procesus kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī. Kā apliecinājums šīs akcijas nozīmei, kopš 2009. gada dokumentārās liecības no tās ir iekļautas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā.

LASĪT VAIRĀK