Miers kabatā - Mākslas dienas pasākums UNESCO asociētajām skolām /

08. maijā 2018. gadā

(c) Ilustrācija: Ka Hang KWOK CHINE

Ieskandinot UNESCO Mākslas nedēļu, Ādažu Brīvā Valdorfa skola sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju 2018. gada 19. maijā organizē mākslas dienas pasākumu “Miers kabatā” UNESCO ASP skolām.

Pasākuma mērķis ir veicināt tēlaino domāšanu, formu izjūtu un radošu pieeju, pilnveidot prasmi strādāt grupā un spēju ar savu ideju uzrunāt sabiedrību, kā arī veidot skolēnu atbildīgu attieksmi pret savu valsti un pasauli.

Mākslas dienas pasākumi norisinās divās daļās, ietverot sagatavošanās pasākumus (tostarp mājas darbu) un noslēguma pasākumu 19. maijā.  Mākslas diena aicinās skolēnus padomāt par to, kā veicināt mieru sev apkārt, kā veicināt mieru pasaulē. Kādi tēli, kādi simboli par to var likt skatītājam domāt? Kādu vēstījumu ar savu uznācienu varam dot?

Plašāka informācija, sazinoties ar skolas koordinatori Ingu Zemīti.