Kultūras daudzveidība – dialogam un attīstībai: seminārs UNESCO ASP direktoriem, skolotājiem /

01. novembrī 2016. gadā

Globālajā izglītības nedeļā UNESCO LNK atzīmēs Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai, 10. novembrī organizējot semināru skolotājiem, izglītības politikas veidotājiem un ekspertiem “Kultūras daudzveidība – dialogam un attīstībai”. Tajā runāsim par kultūras izpratni kā vienu no 21. gadsimta izglītības kompetencēm un kultūru daudzveidību un dažādību kā avotu izaugsmei un inovācijām izglītībā. Seminārā tiks uzsvērta kultūras dažādības pētniecības nozīme arī šodienas sabiedrības veidošanā. 

Seminārā uzstāsies gan Latvijas Universitātes docente, pētniece Dr.paed Austra Avotiņa un Žaņa Lipkes memoriāla direktore Lolita Tomsone, gan bērni un jaunieši no UNESCO ASP skolām, iepazīstinot klātesošos ar kultūras daudzveidības tēmai veltīto zinātnisko darbu nozīmīgākajām atziņām. Semināra otrajā daļā iepazīsimies ar labās prakses piemēriem kultūras izpratnes veicināšanai dažādās pasaules valstīs. Seminārs notiks Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā - vienā no 32 Latvijas UNESCO ASP dalībskolām. Semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīt tehnikuma pieredzi,kā profesionālā izglītība var bagātināt zināšanas par citām kultūrām, veicināt to iepazīšanu un sadarbību.