Konkursā “Mana skola mani sargā” piedalās UNESCO asociētās skolas no Daugavpils, Riebiņiem, Skujenes un Jaunsilavas /

07. oktobrī 2019. gadā

Lai veicinātu izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar drošību skolā un tās noturību dažādās dabas risku un klimata pārmaiņu radītās situācijās, kā arī  rosinātu diskusiju sabiedrībā par to, cik nozīmīga ir drošība skolā un sabiedrības atbalsts tās nodrošināšanā, UNESCO asociēto skolu tīklā ir izsludināts starptautisks mākslas konkurss "Mana skola mani sargā".

Konkursā piedalās arī UNESCO asociētās skolas no Latvijas - Daugavpils Vienības pamatskola, Riebiņu vidusskola, Skujenes pamatskola um Jaunsilavas pamatskola.