Jaunieši meklē risinājumus globāliem izaicinājumiem un iepazīst ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķus /

13. novembrī 2016. gadā

Noslēdzot Globālās izglītības nedēļu un iesaistoties Ekoskolu Rīcības dienās, 11. novembrī kopā ar Babītes vidusskolas, Ogresgala pamatskolas un Cesvaines vidusskolas jauniešiem runājām par sabiedrības un vides problēmām, kas skar cilvēkus visā pasaulē un ir risināmas tikai sadarbojoties.

Balstoties  zināšanās un pieredzē, jaunieši izvirzīja savas gobālās prioritātes, tās salīdzinot ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Izrādījās, ka sakritību ir daudz! Jauniešu skatījumā nozīmīgākie izaicinājumi saistīti ar dabas resursu saglabāšanu, vides piesārņojuma novēršanu un atbildīgu rīcību, lai cīnītos ar globālo sasilšanu, tās sekām.

Katrs izraudzījās savu prioritāti – apņemšanos rīkoties, lai veicinātu mērķu sasniegšanu. Jaunieši domāja gan par savu šī brīža rīcību, gan par superspējām, kas uzlabotu dzīvi uz planētas Zeme visiem. Jauniešu sagatavotā kolāžu izstāde par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem būs apskatāma Babītes vidusskolas vestibilā.

Lāčplēša dienas noskaņā nodarbību noslēdzām ar Latvijas Centrālās padomes memoranda iepazīšanu, kas iekļauts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais sarakstā.  Latvijas Centrālā padome, kurā apvienojās Latvijas kultūras un sabiedriskie darbinieki, ticot brīvai un neatkarīgai Latvijai, 1944. gada 17. martā parakstīja memorandu, kurā nosodīja komunistu un nacistu okupācijas režīmus un pieprasīja neatkarību, tādējādi riskējot ar visu – arī ar dzīvību. Ticība saviem spēkiem neiespējama pārspēka priekšā un neatlaidīga vēlme mainīt un mainīties – tas raksturoja šos cilvēkus un atgādina, ka ir mērķi, par kuriem ir vērts iestāties un cīnīties.

Nodarbība norisinājās Ekoskolu programmas Rīcības dienu ietvaros un atzīmējot Globālo izglītības nedēļu. To vadīja Ilze Dalbiņa no UNESCO Latvijas Naconālās komisijas.

Paldies Babītes vidusskolai- īpaši Diānai Eglītei- par uzaicinājumu un lieliski noorganizēto pasākumu.