Goi miera fonda eseju konkurss jauniešiem - Pārmaiņas, kuras vēlos radīt /

19. martā 2018. gadā

Ik gadu Goi miera fonds (Goi Peace Foundation) ar UNESCO atbalstu organizē starptautisku eseju konkursu jauniešiem, lai veicinātu miera kultūru un stiprinātu starpkultūru dialogu. Konkurss ir viens no globālās rīcības programmas “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” projektiem.

Šī gada konkursa tēma ir “Pārmaiņas, kuras vēlos radīt” (The Change I Want to Make). Jaunieši ir aicināti atbildēt uz jautājumu, kādas pārmaiņas vēlētos veikt savā skolā, darbavietā, kopienā, valstī vai pasaulē, lai tā kļūtu par labāku vietu mums visiem.

Konkursā var piedalīties jaunieši līdz 25 gadu vecumam, un vērtēšana notiks divās vecuma grupās: līdz 14 gadu vecumam (bērnu); no 15 līdz 25 gadu vecumam (jauniešu).

Konkursa vadlīnijas aplūkojamas šeit: The Change I Want to Make

Vienai esejai ir jābūt vienam autoram. Esejām jābūt angļu, vācu, franču, spāņu vai japāņu valodā. Apjoms – 700 vārdu (vai mazāk). Ja eseju rakstāt japāņu valodā, tad 1600 zīmju (vai mazāk).

Esejām jābūt atbilstoši noformētām, norādot vecuma grupu, nosaukumu, vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, tautību, vecumu (pilni gadi 2018. gada 15. jūnijā), dzimumu, skolas nosaukumu un vārdu skaitu esejā.

Eseja jāiesniedz līdz 2018. gada 15. jūnijam. To var sūtīt pa pastu vai iesniegt tiešsaistē šeit: https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/ Saskaņā ar konkursa nolikumu, kad eseja iesniegta, autortiesības uz to ir konkursa organizatoriem.

Plašāka informācija par konkursu un darbu iesniegšana šeit: https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/