Bērnu zīmējumu izstāde "Es un ķīmija", atzīmējot ķīmisko elementu periodiskās tabulas 150. gadadienu /

08. martā 2019. gadā

Par godu ķīmisko elementu periodiskās tabulas 150 gadu jubilejai RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte rīkos zīmējumu izstādi „Es un ķīmija”, kurā aicinām piedalīties ikvienu skolēnu.

Izstādes mērķis – veicināt bērnos radošo pašizpausmi un prasmi darbos atklāt savas sajūtas pret apkārtējo vidi, veicinot interesi par ķīmiju un atklāt savas izjūtas par ķīmiju.

Bērnu zīmējumi tiek gaidīti līdz 2019. gada 15. martam, sūtot uz adresi: Rīga, Paula Valdena iela 3/7, LV-1048

Izstādes atklāšana  2019.gada 21.martā, Rīgā,  Paula Valdena ielā 3/7, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes telpās.

Kontaktinformācija: Inna Juhņeviča 29175634, inna.juhnevica@rtu.lv

2019. gadu ANO pasludinājusi par Starptautisko ķīmisko elementu periodiskās tabulas gadu, uzsverot, ka tās izveide ir viens no nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem ne tikai ķīmijas, bet arī fizikas un bioloģijas nozarēs. 1869. gads uzskatāms par periodiskās tabulas izveidošanas gadu, to sastādījis zinātnieks Dmitrijs Mendeļejevs. Plašāka informācija par Starptautisko ķīmisko elementu periodiskās tabulas gadu un tajā notiekošajiem pasākumiem visā pasaulē šeit: https://www.iypt2019.org