ANO modelēšanas spēlē šogad par kiberdrošību, ilgtspējīgu elektroniku, klimatu un migrāciju /

11. martā 2019. gadā

ANO modelēšanas spēle ir starptautisks izglītības projekts, kura mērķis ir ieinteresēt un iesaistīt jauniešus debatēs un diskusijās par cilvēces attīstībai nozīmīgiem jautājumiem, tādējādi veicinot līderības, sadarbības un problēmu risināšanas prasmes, kā arī prasmi panākt vienošanos, kas nākotnē palīdzēs darboties komandā.  Šis projekts jau vairākus gadus veiksmīgi norisinās Latvijā, Igaunijā, Ukrainā un citās valstīs.

2016. gadā ANO modelēšanas spēle tika rīkota Valmierā, Latvijā, 2017. gadā tā notika Ļvivā, Ukrainā, bet 2018. gadā spēle norisinājās Jüri Ģimnāzijā Tallinā, Igaunijā. Šogad centrālais notikums tiks organizēts no 25. līdz 28. aprīlim citā Igaunijas pilsētā – Noarotsi, kas atrodas netālu no Baltijas jūras. 

Lai sagatavotos šai spēlei, 2019. gada 28. martā Rīgā, Izglītības un zinātnes ministrijā norisinājās sagatavošanās pasākums.

Tajā jaunieši iepazinās ar ANO sistēmas pamatprincipiem, ANO Ģenerālās asamblejas darbu un Latvijas pieredzi tajā, stiprināja debatēšanas prasmes, kā arī uzzināja vairāk par šogad izvirzītajām projekta tēmām:  

•          Ilgtspējīga elektronikas ražošana un atkritumu apsaimniekošana.

•          Klimata pārmaiņas un cilvēku mobilitāte. Starptautiskā aizsardzība klimata bēgļiem.

•          Globālā kiberdrošības politika un starptautiskais kiberterorisms.

Spēlē šie nozīmīgie izaicinājumi tiks apspriesti modelētās ANO institūcijās – ANO Drošības padomē (UNSC), ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos organizētā sanāksmē (UNHCR), ANO Vides programmas sanāksmē (UNEP). Darba grupās tiks izstrādātas rezolūcijas – piedāvāti risinājumi ilgtspējīgai elektronikas ražošanai un apsaimniekošanai, tiesību nodrošināšanai klimata bēgļiem, kiberdrošības stiprināšanai un kiberterorisma draudu atpazīšanai un novēršanai. Noslēgumā norisināsies modelēta ANO ģenerālā asambleja un balsojums par izstrādātajām rezolūcijām.

Atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Ārlietu ministrija.

Sagatavošanās pasākuma koncepts

Sagatavošanās pasākuma programma

ANO spēles programma Igaunijā