Alsungas vidusskola aicina piedalīties pasākumā "Suitu rotaļas un danči" /

26. janvārī 2018. gadā

Lai popularizētu suitu novada nemateriālo kultūras mantojumu un sekmētu sadarbību starp UNESCO asociētajām skolām, 2018. gada 9. aprīlī Alsungas vidusskola aicina dalībskolu 4.– 6. klašu skolēnus (3 līdz 4) no asociētajām skolām, lai iemācītos suitu rotaļas un dančus, noskaidrotu suitu kultūras mantojuma raksturīgākās iezīmes un kārtīgi sapazītos.

Pieteikšanās elektroniski: vidusskola@alsunga.lv

Kas tad ir unikālais suitu kultūrtelpā? Ne tikai sieviešu īpatnējais dziedājums, kas veidojas, teiktajai melodijai saplūstot ar fonā vilktu ē-o skaņu, un krāšņais tērps, bet arī bagātīgās kāzu tradīcijas, dejas kokļu, dūdu un bukuraga pavadībā dažādos svētkos, sava ēdienu virtuve un valodas izloksne. Nemaz nerunājot par smalkajiem radurakstiem, kur rads rada galā, jo precības ar visapkārt suitu kultūras salai esošajiem luterāņiem ilgu laiku bija stingri noliegtas. Un, starp citu, daudz dzirdētās burdona stila apdziedāšanās dziesmas ir vien maza daļa no to kopējā apjoma. Folkloras fondos glabājas vairāk nekā 50 tūkstoši suitu tautasdziesmu.

Plašāk par Suitu kultūrtelpu lasiet šeit.

Vizuālais materiāls: Vineta Jaunzeme