Aicinājums UNESCO ASP skolām piedalīties starptautiskajā radošo darbu konkursā "Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem" /

02. janvārī 2017. gadā

UNESCO sadarbībā ar Iecietības, psiholoģijas un izglītības izpētes un metodoloģijas centru (Maskava, Krievijas Federācija) rīko starptautisku radošo darbu konkursu bērniem un jauniešiem „Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem” (Opening hearts and minds for refugees). Tā mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni par bēgļu tiesībāmun savstarpējo cieņu.

Konkursā bērni un jaunieši:

1.   Pētīs un pārdomās ar bēgļiem saistītus jautājumus; (Kas ir šie cilvēki, kuri pamet savu valsti? Kāda bija viņu dzīve dzimtenē, kas lika viņiem bēgt? Kāda ir viņu dzīve pagaidu vai galamērķa valstī? Kas mums ir kopīgs ar bēgļiem? Kā mēs viņiem varam palīdzēt justies droši, būt gaidītiem un iekļautiem? Kā mēs varam veidot tiltu starp bēgļiem un mums, lai dalītos ar zināšanām, prasmēm, kompetencēm utt.);

2.   Sekmēs kritisko domāšanu, iecietību un aizspriedumu pārvarēšanu, lai dzīvotu mūsdienu daudzveidīgajā un daudzkulturālajā pasaulē;

3.   Veicinās radošās izpausmesar dažādu mākslas formu palīdzību.