Valmieras Valsts ģimnāzija /

18. maijā 2016. gadā

Adrese: L. Paegles iela 40, Valmiera, LV - 4201

Tālrunis: 64222518

E-pasts: valmgimn@valmiera.edu.lv  

Mājas lapa: www.vvg.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Tēvu zemes mīlestību mēs ar darbiem rādīsim"

Skola atrodas ēkā, kas sākotnēji celta Valmieras skolotāju semināram, un vairākkārt mainījusi savu nosaukumu. 2004. gadā tā tika nosaukta par Valmieras Valsts ģimnāziju. Skolas godā tiek celts garīgums, radošums un attīstība, kas balstīta moderno tehnoloģiju progresā.