Valmieras sākumskola /

12. maijā 2016. gadā

Adrese: Leona Paegles iela 40a, Valmiera, LV - 4201

Tālrunis: 64224737 Fakss: 64233952

E-pasts: vs@valmiera.edu.lv

Mājas lapa: www.vss.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Devīze: Mācīties darot.

Skolas pamati likti 1906. gadā, Rīgas ielā. Tā tikusi būvēta kā sieviešu ģimnāzija. Vēlāk, tā ne tikai mainījusi nosaukumu, bet arī savu atrašanās vietu. Skola balstās uz holostisko koncepciju, kuras centrā tiek izvirzīts cilvēks ar viņa gribu, sajūtām un attieksmi. Skola veiksmīgi veidojusi sadarbību ne tikai ar vietējo pašvaldību un reģiona skolām, bet arī ar skolām Zviedrijā un Polijā.