Rīgas Dabaszinību skola /

27. maijā 2016. gadā

Adrese: Ernestīnes iela 8A, Rīga, LV 1046

Tālrunis: 67617732

E-pasts: bjcrds@riga.lv

Mājas lapa: www.rds.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

1995. gadā tika izveidots Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs "Rīgas Dabaszinību skola" uz Rīgas Skolēnu pils Naturālistu bāzes, kas pašreiz ir vienīgais vides izglītības centrs Latvijā. RDS organizē: vides izglītības un kultūrizglītības pulciņu nodarbības, nometnes skolēnu brīvlaikos, konkursus, sniedz metodisko atbalstu vides izglītībā pedagogiem, piedāvā skolotājiem un skolēnu grupām pētnieciskas nodarbības dabaszinību laboratorijā un interaktīvajā siltumnīcā, dabas izpētes un ķīmijas laboratorijā un augu darbnīcā.