Pļaviņu novada ģimnāzija /

18. maijā 2016. gadā

Adrese: Daugavpils iela 101, Pļaviņas, LV - 5120

Tālrunis: 65133844

E-pasts: skola@png.edu.lv

Mājas lapa: www.png.edu.lv

Profils sociālajos tīklos: Twitter: @PlavinuGimnazija

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Mums pašiem ir jākļūst par tām pārmaiņām, kuras meklējam pasaulē" M. K. Gandijs

Pļaviņu ģimnāzijas galveno vērtību pamatā ir cilvēks, kam pakārtoti tādi skolas darbības pamatprincipi kā humānisms, demokrātija, sadarbība, radošums, atbildība, iniciatīva, individuālie sasniegumi. Skolā ir daudzveidīgs interešu izglītības nodarbības, kas dod iespēju skolēniem pilnveidoties, attīstot savus talantus.