UNESCO ASP dalībnieki 2015-2018 /

12. maijā 2016. gadā

Valmieras sākumskola

Adrese: Leona Paegles iela 40a, Valmiera, LV - 4201

Tālrunis: 64224737 Fakss: 64233952

E-pasts: vs@valmiera.edu.lv

Mājas lapa: www.vss.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Devīze: Mācīties darot.

Skolas pamati likti 1906. gadā, Rīgas ielā. Tā tikusi būvēta kā sieviešu ģimnāzija. Vēlāk, tā ne tikai mainījusi nosaukumu, bet arī savu atrašanās vietu. Skola balstās uz holostisko koncepciju, kuras centrā tiek izvirzīts cilvēks ar viņa gribu, sajūtām un attieksmi. Skola veiksmīgi veidojusi sadarbību ne tikai ar vietējo pašvaldību un reģiona skolām, bet arī ar skolām Zviedrijā un Polijā.

 

LASĪT VAIRĀK
18. maijā 2016. gadā

Valmieras Valsts ģimnāzija

Adrese: L. Paegles iela 40, Valmiera, LV - 4201

Tālrunis: 64222518

E-pasts: valmgimn@valmiera.edu.lv  

Mājas lapa: www.vvg.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Tēvu zemes mīlestību mēs ar darbiem rādīsim"

Skola atrodas ēkā, kas sākotnēji celta Valmieras skolotāju semināram, un vairākkārt mainījusi savu nosaukumu. 2004. gadā tā tika nosaukta par Valmieras Valsts ģimnāziju. Skolas godā tiek celts garīgums, radošums un attīstība, kas balstīta moderno tehnoloģiju progresā.

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

Adrese: Nīcgales iela 26, Rīga, LV 1035

Tālrunis: 67575580 Fakss: 67548302

E-pasts: rtrit@rtrit.lv

Mājas lapa: www.rtrit.lv

Profili sociālajos tīklos: Twitter - rigastrit  Facebook - RigasTRIT

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Skolas devīze: "piederi tautai, tad tauta piederēs tev"

Tehnikumā mācās 1903 audzēkņu, 162 pedagogu pavadībā. Tehnikumam ir pieredze kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanā. Kā piemēram, Mēs - Baltijas ceļa mantinieki; Ar audzēkņu un pedagogu iesaistīšanos, tika organizēts erudīcijas konkurss par UNESCO kultūras mantojuma saraksta objektiem; tika organizētas orientēšanās sacensības UNESCO ASP dalībskolu pārstāvjiem izjūti un atklāj Rīgu.

 

LASĪT VAIRĀK