UNESCO ASP dalībnieki 2015-2018 /

11. maijā 2016. gadā

Riebiņu vidusskola

Adrese: Liepu iela 21, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV - 5326

Tālrunis: 65323684 Fakss: 65322631

E-pasts: riebinuvsk@riebini.lv

Mājas lapa: www.riebinuvidusskola.lv/

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Skolā mācās 234 audzēkņu, 32 pedagogu pavadībā. Skolēni ir ieinteresēti sava novada izzināšanā. Riebiņu vidusskolai ir pieredze nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanā, apzinot Baltijas Ceļa dalībniekus, kā arī iepazīstot Dziesmu un Deju svētku dalībniekus no sava novada. Skolā darbojas folkloras kopa Jumalāni, kas tika dibināta 1993. gadā. No paaudzes paaudzē tiek iepazītas sava novada tradīcijas caur dziesmām, rotaļām, vēstītājfolkloru un ģimenes stāstiem.

LASĪT VAIRĀK
27. maijā 2016. gadā

Rīgas Dabaszinību skola

Adrese: Ernestīnes iela 8A, Rīga, LV 1046

Tālrunis: 67617732

E-pasts: bjcrds@riga.lv

Mājas lapa: www.rds.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

1995. gadā tika izveidots Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs "Rīgas Dabaszinību skola" uz Rīgas Skolēnu pils Naturālistu bāzes, kas pašreiz ir vienīgais vides izglītības centrs Latvijā. RDS organizē: vides izglītības un kultūrizglītības pulciņu nodarbības, nometnes skolēnu brīvlaikos, konkursus, sniedz metodisko atbalstu vides izglītībā pedagogiem, piedāvā skolotājiem un skolēnu grupām pētnieciskas nodarbības dabaszinību laboratorijā un interaktīvajā siltumnīcā, dabas izpētes un ķīmijas laboratorijā un augu darbnīcā.

LASĪT VAIRĀK
18. maijā 2016. gadā

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Adrese: Purvciema iela 38, Rīga, LV - 1080

Tālrunis: 67570888; 29759488 Fakss: 67570888

E-pasts: rklasg@riga.lv

Mājas lapa: www.rkg.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Skolas izglītības programmu pamatā ir klasiskās izglītības tradīcijas un vērtības, kuras balstās uz Radošā Universuma koncepciju, kuras mērķis ir attīstīt katra skolēna individuālos talantus. Skola piedāvā izglītības programmu ne tikai skolēniem no Latvijas un Eiropas, bet arī no Krievijas, Gruzijas, Ķīnas un citām pasaules valstīm.

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Rīgas Montessori sākumskola

Adrese: Pulkveža Brieža iela 4-2, Rīga, LV - 1010

Tālrunis: 26161755

E-pasts: bernumaja@gmail.com

Mājas lapa: www.montessori.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Moto: "Palīdzi man pašam to paveikt"

Rīgas Montessori sākumskola ir atvērta no 2014. gada septembra ar mērķi popularizēt inovatīvu, interdisciplināru un iekļaujošu izglītību. Skolas izglītības koncepta pamatā ir M. Montessori kosmiskās audzināšanas plāns, kurā bērni iepazīst, ka viss kas ir un viss, ko mēs izzinām, ir saistīts. Mērķis ir saprast katra bērna vienreizīgumu un pavadīt bērnus viņu attīstības un mācību ceļā.

LASĪT VAIRĀK
18. maijā 2016. gadā

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Rīga, LV - 1010

Tālrunis: 67181225

E-pasts: rv2g@riga.lv

Mājas lapa: www.rv2g.edu.lv

Profili sociālajos tīklos: Twitter: rv2gimnazija Facebook: RV2Glv Draugiem.lv: rv2g

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Otrie, un lepni par to!"

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni ir pozitīvi atvērti, mācībās labi motivēti skolēni, kuri pozitīvi ietekmē skolas vidi un skolas garu. Blakus daudzveidīgam izglītības programmu piedāvājumam, īpaši tiek akcentēta skolēnu personības attīstība: skolai ir plašs interešu izglītības pulciņu piedāvājums, skolas darba organizēšanas un skolēnu sabiedriskās darbības pieredzes apgūšanā liela loma ir skolēnu klašu pašpārvaldēm un skolēnu padomei, kā arī, skolai ir sadarbības partneri Vācijā un Igaunijā.

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

Rīgas 74. vidusskola

Adrese: Induļa iela 4, Rīga, LV - 1084

Tālrunis: 67474012 

E-pasts: r74vs@riga.lv

Mājas lapa: www.r74vsk.lv

Profils sociālajos tīklos: facebook.com/r74vsk 

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Skolā mācās 615 audzēkņu, 61 pedagoga pavadībā. Skolā vērtības tiek skatītas kā pamats, kas nosaka mūsu dzīves mērķus un to sasniegšanas stratēģijas. Vērtības kā elements, kas vieno cilvēku un sabiedrību, atsevišķo un kopīgo. Skolēni tiek rosināti piedalīties ar kultūru saistītos festivālos, svētkos, konkursos un citos pasākumos. Programmas ietvaros skola akcentē orientāciju uz kompetentas personības veidošanu ar jaunu mācīšanās un sadarbības kultūru.

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Sabiles vidusskola

Adrese: Ventspils iela 17a, Sabile, Talsu novads, LV - 3294

Tālrunis: 63232302; 22048519 Fakss: 63232302

E-pasts: sabilespamatskola@talsi.lv 

Mājas lapa: www.sabilesskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Sabiles vidusskola darbojas vairāk kā 60 gadus un realizē 7 izglītības programmas. Galvenie darbības virzieni - iekļaujošā izglītība, starpkultūru izglītība un skola kā pilsoniskās sabiedrības resursu attīstības centrs. Skola veic sadarbību ar vairākām novada, reģiona un valsts skolām ne tikai audzēkņu izglītošanā, bet arī pedagogu pieredzes apmaiņā. Sadarbība izveidojusies arī ar skolu Nīderlandē, īstenojot skolēnu apmaiņu.

LASĪT VAIRĀK
18. maijā 2016. gadā

Skujenes pamatskola

Adrese: Vecskujene, Amatas novads, Skujenes pagasts, LV - 4144

Tālrunis: 64125748, 29161391 Fakss: 64161969

E-pasts: skujene.skola@inbox.lv

Informācija pieejama: www.facebook.com/Skujenespamatskola 

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Tici, ka Tu vari! Ej un dari!"

Skujenes pamatskolā regulāri tiek rakstīti dažādi projekti, lai bērni un jaunieši patīkami pavadītu laiku un gūtu daudzveidīgu pieredzi gan skolā, gan ārpus tās. Šobrīd skola darbojas tādos starptautiskos projektos kā COMENIUS Skolu partnerība, Nordplus, e-Twinning, kuros bērni var kontaktēties un mācīties kopā ar dažādu valstu bērniem. Skola aktīvi iesaistās dažādos interešu pulciņos un vides aktivitātēs. 

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe"

Adrese: Imantas iela 1, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV - 3901

Tālrunis: 28686383

E-pasts: pii.saulespuke@rundale.lv

Mājas lapa: www.pii-saulespuke.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Moto: Darīsim tā kā labāk ir bērnam!

"Saulespuķe" iestādē tiek rosināta bērna personības attīstība, veicināta veiksmīga socializācija, pielāgojot vidi bērna vajadzībām. 

LASĪT VAIRĀK
18. maijā 2016. gadā

Talsu Valsts Ģimnāzija

Adrese: Brīvības iela 29, Talsi, LV - 3210

Tālrunis: 63291765 Fakss: 63291765

E-pasts: talsugimnazija@talsi.lv

Mājas lapa: tvg.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Skolā mācās 240 skolēnu, 43 pedagogu pavadībā. Talsu Valsts Ģimnāzija programmas ietvaros izvēlējusies Vides izglītību, jo šis virziens saskan ar skolas vērtībām. Skola ieguvusi Zaļo karogu Ekoprogrammā. Skolēni iesaistās vides sakopšanas un pilnveidošanas aktivitātēs. Skola strādā GLOBE un Baltijas jūras projektā, kā arī sadarbojas ar Latvijas Valsts mežiem. 

LASĪT VAIRĀK