UNESCO ASP dalībnieki 2015-2018 /

12. maijā 2016. gadā

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu novads, LV - 4154

Tālrunis: 64107137 Fakss: 64107137

E-pasts: lilisin@apollo.lv

Mājas lapa: www.priekuli.lv/izglitiba/janmuizas-pii

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Es esmu nācis no vides, kurā es jūtos drošs un pasargāts, es vēlos dzīvot vidē, kurā ir droši un pasargāti, es vēlos saprast un pasargāt vidi, kurā es esmu"

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde darbojas no 1986. gada. Iestāde atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, kas palīdz bērniem radīt estētisku un drošu vidi, kura veicina bērnu fizisko un emocionālo attīstību, pārliecību par sevi un radošumu. Galvenās vērtības - daba, latviskā dzīvesziņa, iekļaujošā izglītība.

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Jaunsilvas pamatskola

Adrese: Jaunsilvas iela 1, Jaunsilvas, Līvānu novads, LV 5316

Tālrunis: 65300803 Fakss: 65300804

E-pasts: jaunsilvaspsk@livani.lv

Informācija pieejama: facebook.com/jaunsilavas.pamatskola 

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Skolā mācās 176 skolēnu, 23 pedagogu pavadībā. Skola veic dažādus pasākumus ilgtspējīgas izglītības attīstības nodrošināšanai. Skola mērķtiecīgi attīsta talantīgo bērnu spējas un radošumu, kā arī nodrošina izglītības pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām. Skolēni regulāri izstrādā vides projektus, piedalās vides sakopšanas talkās un koku stādīšanas akcijās.

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Jēkabpils pamatskola

Adrese: Rīgas iela 200, Jēkabpils, LV - 5202

Tālrunis: 65221754

E-pasts: lietvede@jekabpils-pamatskola.lv

Mājas lapa: www.jekabpils-pamatskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Skolā mācās 693 skolēnu, 64 pedagogu pavadībā. Skolā tiek īstenotas dažādas aktivitātes un pasākumi, kas sekmē skolēnu redzesloka paplašināšanos, piederību savai skolai un tautai. Tiek attīstītas dažādas iemaņas un prasmes. Mācību procesā un visā skolas darbībā liela uzmanība tiek pievērsta vērtībizglītības jautājumiem, mantojuma izglītībai, kā arī cilvēktiesību, tolerances, savstarpējās sapratnes, kultūras daudzveidības tēmām. Skola dalās savā pieredzē un iegūst pieredzi nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī.

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Jelgavas Amatu vidusskola

Adrese: Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV - 3001

Tālrunis: 63020305 Fakss: 63026175

E-pasts: avsk@izglitiba.jelgava.lv

Mājas lapa: www.javs.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Jelgavas Amatu vidusskola ir Eiropas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības mācību iestāde, kurā strādā atbilstoši kvalificēti, radoši izglītotāji. Izglītotāju darba mērķis ir sagatavot jaunāko tehnoloģiju izmantošanai un pielietošanai konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un Eiropas darba tirgū. 

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Kalsnavas pamatskola

Adrese: Vesetas iela 6, Jaunkalsnava, Madonas novads, LV - 4860

Tālrunis: 64807640 Fakss: 64807638

E-pasts: kalsnavasskola@madona.lv

Mājas lapa: www.kalsnavaspamatskola.lv

Profils sociālajos tīklos: Twitter - Kalsnavasskola

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Skolas moto: "Mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties dzīvot kopā, mācīties būt"

Skolā mācās 143 audzēkņu, 21 pedagoga pavadībā. Kalsnavas vidusskola atrodas vietā, kur ir plaši meži un mežu uzņēmumi, kas veicina skolas darbību dažādās ar dabu un tās aizsardzību saistītās aktivitātēs. 

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs

Adrese: 1905. gada iela 10, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301

Tālrunis:20269433

E-pasts: jauniesucentrs@kuldiga.lv

Mājas lapa: www.kuldigasbjc.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs lepojas ar Kuldīgas novada seno un unikālo kultūrvēsturisko telpu un centra izstrādātajām, novada skolām piedāvātajām programmām, kas veido izpratni par kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmīgumu un nepieciešamību to saglabāt.

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

Ozolnieku vidusskola

Adrese: Jelgavas iela 35, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV - 3018

Tālrunis: 63050688; 20217310 Fakss: 63050688

E-pasts: ozolniekuvsk@ozolniekuvsk.lv

Mājas lapa: www.ozolniekuvsk.lv

Profils sociālajos tīklos: Twitter: @Ozolniekuvsk

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Moto: "Īsta izglītība ir prāta un sirds saskaņa" Rainis

Skolā mācās 569 audzēkņu, 62 pedagogu pavadībā. Ozolnieku vidusskola ir skola, kurā svarīgas ir tādas vērtības kā patriotisms, vides izglītība, latviskās kultūras tradīcijas un savstarpējās cieņas uzturēšana. Skola ir vieta, kurā ir potenciāls veidot vērtību izpratni, balstoties uz Latvijas stabilajām kultūras un vēstures pamatnostādnēm.

 

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Adrese: Liepājas iela 31, Kuldīgas novads, Kuldīga, LV 3301

Tālrunis: 63324082

E-pasts: kuldigattt@pcabc.lv

Mājaslapa: www.kuldigastehnikums.lv

Profili sociālājos tīklos: Facebook - kuldigas.tehnikums  Twitter - KuldigasTTT  Draugiem.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Tehnikumā mācās 523 audzēkņu, 40 pedagogu pavadībā. Tehnikums, projekta ietvaros, iecerējis veikt radoši praktiskus starptautiski profesionālus izglītības plenērus; literārus jaunrades un pētniecisko darbu konkursus; starppaaudžu dialogu; starptautisku kultūrizglītības un vērtībizglītības programmas attīstību ar partnerinstitūcijām Lietuvā, Somijā un Zviedrijā.

LASĪT VAIRĀK
18. maijā 2016. gadā

Pļaviņu novada ģimnāzija

Adrese: Daugavpils iela 101, Pļaviņas, LV - 5120

Tālrunis: 65133844

E-pasts: skola@png.edu.lv

Mājas lapa: www.png.edu.lv

Profils sociālajos tīklos: Twitter: @PlavinuGimnazija

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Mums pašiem ir jākļūst par tām pārmaiņām, kuras meklējam pasaulē" M. K. Gandijs

Pļaviņu ģimnāzijas galveno vērtību pamatā ir cilvēks, kam pakārtoti tādi skolas darbības pamatprincipi kā humānisms, demokrātija, sadarbība, radošums, atbildība, iniciatīva, individuālie sasniegumi. Skolā ir daudzveidīgs interešu izglītības nodarbības, kas dod iespēju skolēniem pilnveidoties, attīstot savus talantus.

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Adrese: Baznīcas iela 34a, Rēzekne, Latvija, LV - 4601

Tālrunis: 64622676 Fakss: 64622676

E-pasts: rmv@inbox.lv

Mājas lapa: www.rmdv.lv

Profils sociālajos tīklos: Facebook - rmmakslasundizainavidusskola

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Moto: "Gudrs, brīvs, radošs mūsdienu tehnoloģiju un sajūtu pasaulē"

Skolā mācās 129 audzēkņu profesionālās vidējās izglītības programmās un 172 audzēkņu profesionālās ievirzes izglītības programmā, 37 pedagogu pavadībā. Mākslas un dizaina skolai būtiska ir sadarbība radošās industrijas procesu veicināšanā, aktualizēšanā, pilnveidē un popularizēšanā arī starptautiskajā mērogā. Starpkultūru un mākslas aktivitāšu laikā gan izglītojamie, gan pedagogi pilnveido savas svešvalodu zināšanas, iegūst jaunu informāciju par citu valstu kultūru, mākslu, dizainu, tradīcijām, kas ir būtiski kultūrizglītības skolām.

LASĪT VAIRĀK