Jelgavas Amatu vidusskola /

12. maijā 2016. gadā

Adrese: Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV - 3001

Tālrunis: 63020305 Fakss: 63026175

E-pasts: avsk@izglitiba.jelgava.lv

Mājas lapa: www.javs.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Jelgavas Amatu vidusskola ir Eiropas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības mācību iestāde, kurā strādā atbilstoši kvalificēti, radoši izglītotāji. Izglītotāju darba mērķis ir sagatavot jaunāko tehnoloģiju izmantošanai un pielietošanai konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un Eiropas darba tirgū.