Grobiņas sākumskola /

12. maijā 2016. gadā

Adrese: Skolas iela 1, Grobiņa, LV - 3430

Tālrunis: 29449686

E-pasts: skola@grobinasnovads.lv

Mājas lapa: www.grobinasskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Atvērta un mūsdienīga skola, kurā kvalitatīvs mācību process mijas ar daudzpusīgu katra skolēna individuālo talantu izkopšanu un patriotisko jūtu attīstīšanu"

Skolā mācās 340 audzēkņu, 40 pedagogu pavadībā. Grobiņas sākumskola domā par harmonisku skolēnu attīstību. Audzēkņi iesaistās dažādos vides projektos, kā arī LOC kustībā Sporto visa klase, popularizējot veselīga dzīvesveida pieredzi un zaļās domāšanas iestrādnes.