Druvienas pamatskola /

06. maijā 2016. gadā

Adrese: "Pamatskola", Druvienas pag., Gulbenes nov., LV - 4426

Tālrunis: 64430772 Fakss: 64430785

E-pasta adrese: druviena@gulbene.lv

Mājas lapa: www.druvienasskola.lv  

Facebook lapa, Twitter konts: Druvienas pamatskola

UNESCO ASP darbības virziens Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Skolas misija: Skolas kā radošā centra darbība vērsta uz latviskās identitātes saglabāšanu, latviskās kultūras un amatniecības saglabāšanu un popularizēšanu. 

Druvienas pamatskola kā galvenos darbības virzienus izvirzījusi - radošu, pilsoniski aktīvu, latviskā kultūrā saskaņotu personības veidošanos un pieaugošas mūžizglītības iespējas, sekmējot jaunu prasmju apguvi, sociālo saskarsmi, interešu grupu veidošanos. Skolā mācās 45 audzēkņu, 15 skolotāju pavadībā.