Daugavpils Vienības pamatskola /

12. maijā 2016. gadā

Adrese: Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, LV - 5403

Tālrunis: 65420409 Fakss: 65420409

E-pasts: dvpsk@inbox.lv

Mājas lapa: www.vienibaspsk.lv 

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Moto: Mūsu skolas - skola visiem!

Skolā mācās 450 skolēnu, 43 pedagogu pavadībā. Nozīmīgākās vērtības skolas dzīvē: latvijas kultūras tradīciju kopšana daudzkultūru vidē; tolerance, sapratne; rūpes par katra skolēna vispusīgu attīstību; iekļaujošās skolas ideju īstenošana dzīvē; aktivitāte; draudzība un sadarbība.