Daugavpils Valsts ģimnāzija /

11. maijā 2016. gadā

Adrese: Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV - 5403

Tālrunis: 65421633 Fakss: 65421633

E-pasts: dvg@dautkom.lv

Mājas lapa: www.daugrc.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Moto: Mainies uz augšu! Rainis

Skola kā vienots pedagogu, audzēkņu un vecāku kolektīvs, kas nodrošina pozitīvu mācību, intelektuālo, sadarbības un kultūrvidi, kurā katrs skolēns sasniedz viņa spējām atbilstošu izglītības līmeni, veido pilsonisko un valstisko apziņu, iegūst globalizācijas apstākļos nepieciešamās dzīvesprasmes.